שם הכותב: תאריך: 06 אפריל 2013

יישומי מחשב בניהול שיעור 3 – 17.3.2013, מרצה: יוסף רענן

המשך לפונקציות :

  1. פונקציית תא IF – פונקציה זו מציבה תוצאה שונה בתא, על פי מבחן זה שנעשה – תוצאה אחת אם המבחן מתקיים, תוצאה שנייה – אם המבחן אינו מתקיים. (למשל, אם הציון יהיה כן ואם הוא לא 60 ומעלה אז התשובה תהיה לא). התוצאה לא יכולה להיות רק כן או לא – כל ביטוי אקסל יכול להופיע שם. נוסחת הפונקציה :                                                                                                        (ערך המבחן אינו מתקיים, ערך אם המבחן מתקיים, מבחן לוגי  =if(

מה עושים?

רושמים בשני תאים נפרדים: כן ו-לא (או 1, 0) – תלוי מה נרצה לראות בגיליון נתונים כאשר הנוסחה תרוץ .

לדוגמה – מבחן, אשר הציון העובר זה 61, בתא A1  רשמתי כן, A2 רשמתי לא, ובתא N3  זה התא עליו אני עושה את הנוסחה, את ההשוואהß

מבחן לוגיß נכנסים לפונקציות, בוחרים קטגוריה : לוגיß IF  ß ישנם שלושה תאים, יש למלא את כולם! התא הראשון: מהו המבחן? (לדוגמה 60<=N3) התא השני: הערך הנכון כאשר התא מקובע (A$1$) התא השלישי:  הערך שאינו עומד במבחן, התא מקובע (A$2$).

כדאי להשתמש בכמה שיותר תאי עזר, כלומר, במקום לרשום בנוסחה <60 , כדאי לבנות תא עזר בו נרשום את הערך אותו נרצה להשוות –N3>=N$6$).

מה הם התנאים הלוגים?

א.      ביטוי אקסלי שבמרכזו סימן יחס, הניתן לבדיקה אם הוא מתקיים או לא.  סימני היחס :

_>_ (קטן)

_=>_ (קטן שווה)

_=_ (שווה)

_<_ (גדול)

_=<_ (גדול שווה)

_<>_ (לא שווה)

או כל ביטוי אקסלי שהוא : <=(t158-Q14)*C31

ב.       חיבור תנאים: AND, OR.

(תנאי 1, תנאי 2, תנאי 3….)=And   התנאי יתקיים רק אם כל התנאים יתקיימו כולם!

(תנאי 1, תנאי 2, תנאי 3….)=Or   התנאי יתקיים אם אחד מהתנאים יתקיימו!

כל אוסף של תנאים הוא בסדר, כלומר לא מחייב שהם יהיו מאותו סוג (1,0 / כן, לא).

איך נעשה זאת? נכנס לפונקציית IF  באופן הרגיל, נקבע את התא עבור מבחן אמת ועבור מבחן שקר, רק אז נעבור לתא הראשון ß נוסיף את הפונקציה המתאימה AND/OR  בנפרד ובכל תא בנפרד נרשום את המבחן הרצוי לנוß אישור.

ג.        שילוב של AND  ו-OR : בפונקציית IF  עושים מבחן לוגי Or ß בתוך המבחן הלוגי OR  שמים AND  ß רושמים את התנאי הראשון ß לחיצה בנוסחה על OR  מחזיר אותנו לחלון של מבחני OR ביחד עם הפונקציה שרשמנו ב-AND ß וכך לכל התנאים הרצויים

If [or (and…), (and…), (and…)]  פעולה זו נקראת פעולת קינון

לדוגמה – אם נרצה להעניק מענק רק עבור מי שעומד בתנאים מסוימים וגם לחשב את המענק – נרשום בתא של המבחן אמת את חישוב המענק, ובתא של המבחן שקר 0.× 9 = חמישים ארבע

תואר ראשון
תואר שני
מרצים