שם הכותב: תאריך: 13 נובמבר 2012

 (המשך פקודות יומן משיעור 2)

כשמוכרים סחורה ללקוחה ישנן האופציות הבאות לתשלום לקוח :

 1. מזומן – חובת קופה, זכות מכירה
 2. אשראי – חובת לקוח, זכות מכירה
 3. כרטיס אשראי –  חובת חברת כרטיסי האשראי, זכות מכירה (עסקה מאושרת היא כזו שסכום העסקה עומד במסגרת האשראי של הלקוח, ברגע שנתקבל אישור עסקה הובטח כסף העסקה תמורת אחוזי עמלה שמשלמת החברה לחברת כרטיסי אשראי, בתור חברת ביטוח הכנסת הכסף). בסוף החודש כשחברת כרטיסי האשראי מכניסה את הכסף אני ארשום כךß

חובת עו"ש בנק,  חובת הוצאת עמלה ; זכות חברת האשראי. הפער שנוצר לי עקב תמורת אחוזי העמלה ייחשב כהוצאת עמלה.

 1. שיק מזומן – חובת עו"ש בנק, זכות מכירה . שיקים לגבייה (שיק דחוי) – בשלב המכירה הפעולה תהיה חובת שיקים לגבייה, ז.מכירות. במועד תשלום השיק הדחוי וכאשר הוא נפרע –  חובת עו"ש בנק זכות שיקים לגבייה .
 • שיק דחוי שקיבלתי מלקוח ייקרא שיק לגבייה, שיק דחוי שאני נותנת לספק ייקרא שטרות לפירעון.
 • מקדמה מלקוח – חובת קופה/עו"ש בנק, זכות מקדמות מלקוחות (חשבון מאזני שמשקף התחייבות). לאחר שימוש בעלות המקדמה תרשם פקודת יומן – חובה מקדמה מלקוחות זכות מכירה.
 • מקדמה מספק – חובת מקדמה לספק, זכות קופה/ עו"ש בנק (מקדמה מהווה חשבון מאזני שמשקף התחייבות, יירשם כזכות כיוון שמקטינים את ההתחייבות, הבאתי כסף תמורת כלום כרגע). במועד האספקה: חובת קניות, זכות מקדמה לספק.
 • כשלא מצוין לנו כיצד שולמה העסקה (מזומן/שיק/העברה בנקאית וכדומה) נרשום בפקודת היומן עו"ש בנק תחת הטור הנכון- חובה/זכות.

 השלב הבא (לאחר פקודות יומן וכרטיסי הקמץ) – מאזן בוחן :

טור אחד של המאזן בוחן יהיה שמות כרטיסי הקמץ, הטורים הבאים יהיו חובה וזכות וסיווג החשבון (סיווג משמעותו דוח מאזני או דוח תוצאתי). לכל אחד מהחשבונות יהיה יתרת חובה או זכות, במידה וכרטיסי הקמץ נכונים – בסה"כ בסוף, מאזן הבוחן יהיה מאוזן – כלומר, צד החובה יהיה שווה לצד הזכות. תמיד!

במידה ומאזן הבוחן לא מאוזן, ישנה טעות בדרך החישובית (או בפקודות היומן או בכרטיסי הקמץ).

במידה ויש טור אחד (ללא הפרדה בין טור חובה לטור זכות) נבחין בין שני הסוגים בצורה הזו : יתרות חובה יירשמו ללא סוגריים, ויתרות זכות יירשמו עם סוגריים. במקרה כזה, נדע כי המאזן בוחן נכון כאשר הטור יהיה שווה לאפס, ובעצם יתאזן.

 כללים לבניית מאזן הבוחן :

 1. יש לבדוק כי כל חשבון המייצג נכס הינו ביתרת חובה
 2. יש לבדוק כי כל חשבון המייצג התחייבות או הון הינו ביתרת זכות
 3. יש לבדוק כי כל כרטיס הוצאה הינו ביתרת חובה
 4. יש לבדוק כי כל כרטיס הכנסה הינו ביתרת זכות
 5. יש לבדוק כי מאזן הבוחן מתאזן

 הנחות :

ישנן שלושה סוגי הנחות (חשבון תוצאתי) :

 • הנחות בתוך החשבון – הנחה שניתנה בשלב משא ומתן, כלומר לפני שהוצאה הקבלה/חשבון. ההנחה התקבלה במועד ביצוע המכירה (בעקבות מיקוח בשלב העסקה). הנחה כזו לא תירשם לי בשום דרך בספרים, כיוון שאין לה משמעות.
 • הנחות מזומנים – הנחה שניתנת בשל הקדמת תשלום, שמשליכה על הקטנת עמלה בבנק. הנחה המגיעה לאחר ביצוע העסקה, דהיינו, לאחר רישום פקודת יומן.

לפני ההנחה פקודת היומן תירשם כך: ח. לקוח 1000 ₪ , ז. מכירות 1000 ₪ . לאחר ההנחה : ח. הנחות לקוח 100 ₪, ז. לקוח 100 ₪ (הפעולה הזו מהווה זיכוי כספי שהקטין את הנכס).

בעצם, נעשה חיוב חשבון תוצאתי למען זיכוי חשבון תוצאתי אחר וליצור איזון ביניהם .

 • הנחות מסחריות  – הנחה שקשורה למערכת יחסים מסחרית בין לקוח לבין ספק. הנחה המגיעה לאחר ביצוע העסקה, דהיינו, לאחר רישום פקודת יומן. לפני ההנחה פקודת היומן תירשם כך: ח. קניות 1,000 ₪, ז. ספק 1,000 ₪ . לאחר ההנחה : ח. ספק 100 ₪, ז. הנחות שהתקבלו מספק.

בעצם, מדובר בסוג חשבון תוצאתי שמקטין לי את הקניות.

לסיכום , הנחות שניתנו ללקוחות – סוג חשבון תוצאתי יירשם בחובה, הנחות שנתקבלו מספקים – סוג חשבון תוצאתי שיירשם בזכות.

 החזרת סחורה :  מצב בו לקוח מחזיר סחורה בסכום מסוים. במצב כזה נרשום פקודת יומן כזו (מדובר בחשבון מסוג תוצאתי שיירשם בחובה) –  ח.החזרת סחורה מלקוח, ז.לקוח.

מצב אחר יהיה כאשר החברה מחזירה סחורה לספק :

ח. ספק, ז. החזרת סחורה לספק (חשבון מסוג תוצאתי שיירשם בחובה).

לצילום שיעור

 

לצילום תרגולארבע − 1 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים