שם הכותב: תאריך: 25 יוני 2013

מערכת SAP

חברת SAP שיש לה אוסף של מוצרים ביניהם 3R המיועד לארגונים גדולים ו-SBO בה נתמקד בקורס.

הנחיות להקמת חברה ב-SAP BUSINESS 1

א.      הפעלת התוכנה בגישה מרחוק דרך ה"מידענט" באתר המכללה.

ב.      כניסה למערכת SAP Business One.

ג.        בחירת חברת בסיס :

1)       עם הכניסה למערכת יוצג מסך עם שמות חברות.

2)       יש למיין את הנתונים לפי שם בסיס הנתונים ולבחור באחת החברות.

3)       כעת, יש להזין קוד משתמש וסיסמה :

                                                              i.      קוד המשתמש הינו אקראי בין ST50 ל-ST150.

                                                            ii.      הסיסמה לכל אחד מהמשתמשים הנ"ל היא 1234.

4)       ניתן לחפש את החברה בה רוצים לעבוד על ידי הקלדת שם החברה "בסיס להקמת חברה לסטודנטים" בחלקו הימני של המסך.

ד.      בחירת תפריט העברת שנה :

1)       מנהלה.

2)       תוכניות שירות.

3)       העברת שנה.

ה.      ביטול העברות שנה קודמת :

1)       כניסה לתפריט נתונים ובחירה ב"בטל".

ו.        סימון המידע שיש להעביר לחברה החדשה :

1)       יש להשאיר רק את הסימון עבור :

                                                              i.      אתחול מערכת וקביעות כלליות.

                                                            ii.      עורך דוחות ושאילתות משתמש.

                                                          iii.      אינדקס החשבונות.

2)       לחיצה על "אישור".

ז.       הגדרת שם החברה ושם בסיס הנתונים (במסך "צור חברה חדשה") יש לשנות את :

1)       שם החברה – יוגדר כת.ז.

2)       שם בסיס נתונים – יוגדר כת.ז.

ח.      הגדרת תקופות פיננסיות :

1)       לחיצה על לחצן                          על מנת לפתוח את מסך הגדרת התקופות הפיננסיות.

2)       הזנת הנתונים :

                                                              i.      קוד תקופה – 2013.

                                                            ii.      שם תקופה – 2013.

                                                          iii.      תת תקופת – יש לבחור ב"שנה".

                                                          iv.      תאריך אסמכתא – יש להקיש מ-01/01/13 עד 31/12/13.

                                                            v.      תאריך ערך – יש להקיש מ-01/01/13 עד 31/12/14.

                                                          vi.      תאריך מס – יש להקיש מ-01/01/13 עד 31/12/13.

                                                        vii.      תחילת השנה הפיננסית – מתעדכן אוטומטית ל-01/01/13.

3)       לחיצה על "אישור".

כעת המערכת תקים את החברה החדשה על פי ההגדרות שהוזנו. שלב זה עלול לקחת כשעה. על מנת לא לתת למערכת להתנתק מבסיס הנתונים, יש לבצע על מסך שתוכנת SAP באמצעות הלחצן השמאלי של העכבר כך שהמערכת מזהה חיבור. יש לשים לב, ללא ביצוע שלב זה, בסיס הנתונים לא יוקם כנדרש.

ט.      בתום שלב זה מתקבלת הודעה לגבי העברת השנה : יש ללחוץ "אשר" ולאחר מכן "בטל" עד חזרה למסך הראשי.

י.        התחברות ראשונית לחברה החדשה :

1)       יש לבחור בתפריט מנהלה.

2)       בבחירת חברה לבחור בחברה שהוקמה.

3)       בהתחברות ראשונית לבחרה שהוקמה, יש להקיש שם ותיאור תפקיד, לאשר את הסכם ההתקשרות וללחוץ "אני מקבל".

יא.   הגדרת פרטי יסוד בחברה החדשה :

1)       יש להיכנס בחברה שהוקמה לתפריט מנהלה.

2)       אתחול מערכת.

3)       פרטי החברה.

יב.    בלשונית "נתונים חשבונאיים" יש לעדכן את שיעור המע"מ ל-17%.

יג.     בלשונית "אתחול בסיסי" יש להזין נתונים כגון מטבע פעולה ושיטת מלאי :

1)       תבנית לוח חשבונות – "תעשייתית – נומרי".

2)       מטבע מקומי ומטבע מערכת – בשני המקרים יש לבחור "שקל חדש".

3)       ברירת מחדל למטבע חשבון – "מטבע מקומי".

4)       יש לתייג את השורה "הצג יתרת זכות בסימן שלילי".

5)       יש לבדוק שהשורה "ברירת מחדל לשיטת שיערוך" מתויגת, ושהערך הינו "ממוצע נע", כן יש לשים לב שהשדה "נהל עלות פריטים לפי מחסן" מתויג.שמונה × = 72

תואר ראשון
תואר שני
מרצים