שם הכותב: תאריך: 24 אוקטובר 2013

שעור 2 – המשך מלאי –

שיטות להערכת מלאי –

 1. שיטת העלות הספציפית – מודדים את המלאי לפי עלותו של כל פריט באופן ספציפי. לא נוטים להשתמש בשיטה זו כיוון שישנם הרבה פריטים עם הרבה עלויות שונות ולכן זה מסובך. היתרון של שיטה זו שהיא מדויקת.
 2. שיטת הממוצע המשוקלל – בודקים כמה יחידות קניתי בתחילת שנה כמה נשארו לי בסוף שנה, מוצאים את העלות שלהם ומחלקים אחד בשני ומוצאים את העלות הממוצעת. עלות המלאי נקבעת לפי הממוצע המשוקלל של עלות היחידות בתחילת תקופה ועלות היחידות שנרכשו או יוצרו במהלך התקופה. ניתן ליישם השיטה הן במלאי התקופתי והן במלאי התמידי אך התוצאה תהיה שונה .

  הממוצע המשוקלל – מלאי תקופתי – בסוף התקופה קובעים ערך יציג של מחיר המלאי ליחידה ע"י החישוב הבא: עלות ממוצעת ליחידה = מ.פ.+ קניות השנה (ביחידות) / מ.פ. + קניות השנה (בש"ח) ערך ליחידת מלאי המוכפל במספר היחידות במלאי = ערך המלאי לפי ממוצע משוקלל.

  ממוצע משוקלל נע – מלאי תמידי – בשיטה זו מחשבים את הערך הממוצע של יחידת מלאי לאחר כל קניה במשך השנה (מכירה לא משפיעה על ערך המלאי ליחידה).

 3. Fifo – השיטה מניחה כי פריטי מלאי שנרכשו או יוצרו ראשונים גם נמכרים ראשונים, וכתוצאה מכך הפריטים שנותרו במלאי בתום תקופה הם אלה שנרכשו או יוצרו אחרונים. ניתן ליישם את השיטה הן במלאי התקופתי והן במלאי התמידי והתוצאה תהיה זהה.

   

  דוגמא 1 – לשיטות הערכת מלאי –

   

  ממוצע משוקלל – תקופתי –

   

  עלות מלאי פתיחה + עלות קניות בשנה/ יח' מלאי פתיחה + יח' קניות השנה

15,000 + 4,500*12+ 3000*14+ 1000*16 / 8500+1500 = 12.7 – עלות ממוצעת ליח'.

 

כמות היח' במלאי הסגירה מחשבים לפי חיבור יתרת הפתיחה + רכישות – מכירות =

1,500 + 4,500 – 4000 + 3000 – 3000 + 1,000 = 3,000

ערך מלאי סגירה = 3,000*12.7 = 38,100

שיטת ה – FIFO תקופתי –

במלאי סגירה נותרו 3000 יח' , נחשב את ערכם לפי 1000 יח' ב-16 ₪ (לפי הרכישה האחרונה שלנו, אפשר לקחת רק 1000 כי נקנו רק 1000 בקנייה האחרונה) ועוד 2000 יח' ב- 14 ₪ (הרכישה לפני הרכישה לפני אחרונה)

1000* 16 + 2000 * 14 = 44,000 – ערך מלאי סגירה

שיטת ממוצע משוקלל – תמידי –

תאריך כמות עלות ערך
1.1  מ.פ – 1500 10 15000
28.2  קניות – 4500 12 54000
6000 69,000 69000/6000 =

11.5 – עלות ליח'30.4-400011.546000 יתרה2000ערך –23000 31.730001442000 יתרה5000ערך6500065000/5000 = 13 – עלות ליח'30.1130001339000 יתרה2000ערך26000 30.1210001616000 יתרה3000ערך42000

פיפו תמידי –

תאריך כמות עלות ערך
1.1 1500 10 15000
28.2 4500 12 54000
יתרה 6000 69,000
30.4 -4000 מכירה 45000 1500*10 + 2500* 12
יתרה 2000 ערך – 24000
31.7 3000 14 42000
יתרה 5000 ערך 66000
30.11 3000 14000 2000*12 + 1000* 14
יתרה 2000 ערך 28000
30.12 1000 16 16000
יתרה 3000 ערך 44000

 

לצילום השיעור

 

לצילום התרגול

 

לסיכום שיעור 1

 

 4 × חמש =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים