שם הכותב: תאריך: 06 אפריל 2013

יישומי מחשב בניהול שיעור 2 10.3.2013, מרצה: יוסף רענן

העתקה לוגית/יחסית – קיים הבדל משמעותי בין מה שאנחנו רואים בגיליון, לבין מה שהאקסל רואה. על כן, אם נעתיק תא שיש בו נוסחה ספציפית לתא זה, האקסל לא יעתיק את הנוסחה בהתאם לתא החדש שאנחנו עומדים עליו. האקסל יבנה נוסחה חדשה, כביכול, וזאת לפי חשיבה לוגית.

–          אם נעתיק מתא מסוים נוסחה שמתייחסת לעמודה של התא, אין לנו בעיה – הנוסחה תעבוד (לדוגמה, סכמה של כל מה שנמצא בעמודה – אם נעתיק את הנוסחה הזו, האקסל תחבר את כל מה שמופיע בעמודה החדשהß אין בעיה!).

–          אם נעתיק מתא מסוים נוסחה שמפנה לתא ספציפי ß בעיה!! האקסל לא תדע לעשות את זה לא לבד!!

סוגי כתובות :

  1. יחסית מלאה – הכתובת תשתנה על פי המיקום היחסי
  2. יחסית מוחלטת – הכתובת לא תשתנה וזאת ללא הקשר למיקום היחסי שלנו. כלומר, כתובת שאליה בהעתקה הלוגית/יחסית תפעל לפי כתובת ישירה. נלחץ על F4 (=קיבוע). לאחר שבחרנו תא מסוים לנוסחה – לוחצים על F4, והוא שם לי סימן של $ מימן ומשמאל לאות, והוא קובע שהתא הזה קבוע. כל תא אותו אני ארצה להשאיר קבוע בנוסחה נלחץ F4, תיתכן נוסחה שחלקה מקובע וחלקה לא. את השימוש בקיבוע נעשה רק כאשר נעתיק את הנוסחה. נעדיף לעשות את הקיבוע בנוסחה הראשונה, אותה נרצה להריץ הלאה! לאחר שסיימנו לכתוב את הנוסחה נאשר אותה – ע"י סימון וי (בשורה שבה רושמים את הנוסחה). איפה נשים את ה-F4  ? בין אות התא לבין מספר התא $M$11  MF411.
  3. כתובות מעורבות – כתובות של תאים בודדים שחציין מקובעות וחציין חופשיות. קיבועים חלקיים: לחיצה ראשונה על f4 תביא לנו נוסחה לכתובת יחסית מוחלטת, לחיצה נוספת על f4 מסירה את הקיבוע מהעמודה ומשאירה אותו על השורה, לחיצה שלישית על f4 מורידה את הקיבוע מהשורה ומשאירה קיבוע על העמודה.

–          שורה מוחלטת, עמודה יחסית. C$27

–          שורה יחסית, עמודה מוחלטת. $C27

לדוגמה – כאשר נרצה לעשות את לוח הכפל ß שורה כפול עמודה- כלומר שורה אחת מקובעת ועמודה יחסית, ועמודה אחת מקובעת והשורה יחסית (=B$1*$A2)

#         כשעומדים על תא שיש בו נוסחה – אם נלחץ על F2, נראה את הנוסחה ואת התאים המשתתפים בה, מסומנים בצבעים.

#         פונקציות :

  1. פונקציית הסכום – SUM רושמים שווה = ואז לוחצים על הסימן Fx , לבחור את הפעולה שאנחנו רוצים לעשות – SUM  ß אישור ß נבחר איזה תאים נרצה לחבר, כאשר בין התאים נרשום נקודתיים B8:B15  ß אישור (לשים לב היטב לא לטעות בתאים, ע"מ להימנע מטעויות כדאי לסמן על גבי הגיליון את התאים, ובאמצעות גרירה עד התא האחרון אותו נרצה לחבר בפונקציה).
  2. פונקציות סטטיסטיות –

AVG – ממוצע

COUNT – סופר מספרים – סופר כמה תאים מכילים מספרים

COUNT A – סופר הכול – סופר את כל התאים הנמצאים בתחום מסוים, תאים שאינן ריקים!

MIN

MAX

SUM – סיכום

STDEV – סטיית תקן

VAR – שונותשבע + = 13

תואר ראשון
תואר שני
מרצים