שם הכותב: תאריך: 13 נובמבר 2012

 כללי חובה וזכות בהתאם למאזן :

 1. כללי חובה וזכות ביחס לנכסים – נכסים בעיקרון הם בסימן חובה. הכלל הוא כשמגדילים נכס אנו רושמים לחובת אותו נכס, כשאנו מקטינים נכס אנו רושמים לזכות אותו נכס (לדוג' : נכס= כסף מזומן. כאשר חברה מוכרת סחורה בסך 100 ₪, כלומר – הגדלתי את הנכס, על כן ארשום את 100 השקלים בתור החובה, לחובת מזומן. מקרה אחר – לקחתי את הכסף המזומן ושילמתי לספק, הקטנתי את הנכס, על כן ארשום את המזומן בתור הזכות, זכות מזומן). במקרה וחברה מוכרת סחורה לספק, וזה ישלם לה בשלב מאוחר, סכום הכסף שהספק היה צריך לשלם לחברה יירשם כחובה תחת חובת לקוח, לאחר שהלקוח משלם את סכום הכסף או חלקו אנו מעבירים מהקטגורית חובת לקוח לזכות לקוח (מזכים את הלקוח, מקטינים את החשבון לקוח), ואת הכסף ששילם מוסיפים לחובת מזומן.
 2. כללי חובה וזכות ביחס להתחייבויות – התחייבויות בעיקרון הם בסימן זכות. הגדלת התחייבות תרשם בזכות, הקטנת התחייבות תרשם בחובה (הפוך לנכסים). חברה קנתה סחורה בהקפה (קיבלה סחורה אך לא שילמה) זה יירשם בזכות – החברה הגדילה את ההתחייבות של החברה לספק, מזכה את הספק על סכום העסקה. לאחר שהחברה משלמת לספק עבור אותה סחורה, אותו סכום יירשם כחובת החברה לספק, הקטנתי את ההתחייבות לספק. הלוואה מבנק – התחייבות לבנק, שנקראת הלוואה, מצד שני הכנס גדל – מזומן. חובת מזומן בסך ההלוואה, זכות הלוואה בסך ההלוואה. לאחר שהחזרתי את ההלוואה – ח.הלוואה בסך הכסף, זכות מזומן בסך הכסף.
 3.  כללי חובה וזכות ביחס להון עצמי
 • הון מנוית נפרע- תמיד יהיה בסימן זכות
 • יתרת רווח – תמיד יהיה סימן זכות
 • יתרת הפסד – תמיד יהיה בסימן חובה

כללי חובה וזכות בהתאם לדוח רווח והפסד :

דוחות תוצאתיים – הכנסות יירשמו תמיד בסימן זכות, הוצאות יירשמו תמיד בסימן חובה.

 עקרונות פקודות יומן:

 • לכל פקודת יומן יש תאריך.
 • כל פקודת יומן יש לה צד חובה וצד זכות, חובת חשבון מסוים. ולזכות חשבון מסוים.
 • כל  פקודת יומן תמיד מאוזנת, צד החובה יהיה שווה מספרית לצד זכות.
 • למעט תיקוני פקודת יומן, בפקודת יומן יכולים להשתתף או חשבונות מאזניים בלבד  או חשבונות מאזניים ותוצאתיים (אין אפשרות לרשום פקודת יומן הכולל רק חשבונות תוצאתיים).

לסיכום,

תיקוני פקודות יומן (סטורנו) יתבצעו באמצעות רישום פקודת יומן מתקנת. אפשרויות לתיקון פעולת יומן :

א.        פקודת יומן מבטלת – ביטול פקודת היומן כפי שנרשמה, ולרשום את הפקודה מחדש. לדוג' – הוצאת חשמל של 1,000 ₪ במזומן. פקודת היומן שנרשמה הייתה חובת לקוח 1,000 ₪  ß זכות מכירות 1,000 ₪  על מנת לתקן אני רושמת את אותה פקודת היומן, רק הפוך: ח. מכירות 1,000 ₪  ß ז. לקוח 1,000 ₪ . לאחר שביטלתי את פעולת היומן ארשום את הפקודה נכונה- חובת הוצאות חשמל 1,000 ₪ ß זכות מזומן 1,000 ₪ .

ב.        פקודת יומן מעבירה – נשתמש בשיטה זו כאשר חלק אחד של הפקודה נכון, והחלק השני לא. לדוג' –  שילמתי הוצאות חשמל במזומן 1,000 ₪ . רשמתי : ח. הוצאות חשמל 1,000 ₪ ß ז.ספק 1,000 ₪ .  במקרה כזה, ניגע רק בצד הלא נכון בפקודה. ח.ספק 1,000 ₪ ß ז. מזומן 1,000 ₪ . יתרון : הליך יותר קצר.

ג.         פקודת יומן משלימה/ מחסירה  – הפקודה במהותה נכונה, אך הסכום לא נכון.לדוג' פקודת יומן משלימה :חובת הוצאות חשמל 800 ₪ ß זכות מזומן 800 ₪ . במקרה כזה, ארשום את אותה פקודה רק עם הסכום החסר ח. הוצאות חשמל 200 ₪ ß זכות מזומן 200 ₪.  דוגמה לפקודת יומן מחסירה : ח.הוצאות חשמל 1800 ₪ ß זכות מזומן 1800 ₪. אני ארשום את הפקודה הפוכה עם סכום ההפרש : חובת מזומן 800 ₪ ß זכות הוצאות חשמל 800 ₪ .

 ספר ראשי ומאזן בוחן

כשרוצים לעבור לדוחות כספיים עוברים מנוהל של פקודות בודדות לנוהל של פקודות כוללות – לדוג', כל חובת הוצאות חשמל ארכז יחד לאורך השנה. לעבור ממוד של תנועות למוד של יתרות. ספר ראשי – פעולה טכנית של ריכוז חשבונות, הנקראים חשבונות קמץ /T.

השאלה המהותית הנשאלת – מהי רמת הפירוט שנדרשת בחשבונות המרכזיים? רמת הפירוט המינימאלית בחשבונות המרכזיים היא הרמה שנדרשת בדוחות הכספיים, כיוון שמטרת הדוחות המרכזיים הם להוות בסיס לדוחות הכספיים. יש לפרט כל הוצאה בנפרד (חשמל, טלפון, ארנונה), אך ברמת הלקוחות/ספקים לא אפרט כל ספק/לקוח בשמו, אלא אקבץ אותם כקבוצה כוללת.

טכניקה – מעבר לפקודות יומן לכרטיסי T מתבצע בצורה הבאה: לקחת כל פקודת יומן בנפרד, לפתוח עבורה חשבונות T ואז מעתיק את פקודת היומן לתוך חשבונות ה- T. כאשר בצד ימין יהיה לנו חובה, ושמאל זכות.

כללים בבניית הכרטסת :

 • יש להעביר לכל כרטיס את פקודת היומן הרלבנטיות אליו בלבד ובכיוון הנכון.
 • יש להעביר יתרות פתיחה עבור החשבונות המאזניים.
 • יש לחשב עבור כל כרטיס את יתרת הסגירה ע"י חישוב ההפרש בין סך התנועות בחובה בניכוי סך התנועות בזכות. ללא יתרת הסגירה לא נעשה דבר בכל פעולת הקיבוץ בכרטיסיות.

לכל חשבון יש לוגיקה וציפיות –  האם הציפייה שיהיה יתרה בחובה או בזכות. אם צד החובה בחשבון גדול מצד הזכות, יהיה זה יתרת חובה ולהפך .

לצילום שיעור

 

לצילום תרגול

 חמש × = 35

תואר ראשון
תואר שני
מרצים