שם הכותב: תאריך: 15 ינואר 2013

15.01.13

דוחות:

הוצאת חיתוך של הנתונים, בתצוגה יותר נוחה למשתמש. בדוח ניתן לייצר רמות.

לדוגמה – דוח שיציג עבור כל ספק איזה מוצרים הוא מספק.

צריך לדעת מהן הרמות של הדוח, במקרה זה- הרמה הראשונה זה הספקים, והרמה השנייה זה המוצרים שמספק כל ספק בנפרד. תוך כדי הדוח, נוכל לחשב שדות.  לדוגמה – לקחת את כל המחירים ולעשות ממוצע של כל המחירים עבור אותו ספק.

איך התכנה תדע לחלק את סדר הרמות?

קודם נביא את השדות של הרמה הראשונה (ספקים), ואז את השדות של הרמה הבאה (מוצרים).

איך בונים דוח?

1)       תחילה נבין מהשאלה מהי הרמה הראשונה והשנייה עבורן ניצור דוח.

2)       יצירה –> "אשף הדוחות" –> בחירה מאיזה טבלה נרצה להריץ דוח

3)       שלב ראשון  – נקפיד תחילה לבחור את הטבלה עבור הרמה הראשונה, נבחר את השדות הרצויות מתוך הטבלה . לאחר מכאן ניקח את הטבלה עבור הרמה השנייה, גם עבורה נבחר את השדות הרצויות–> הבא.

4)       שלב שני – ייפתח לנו חלון עם הרמות של הדוח: המלבן העליון יהיה עם השדות של הרמה הראשונה, במלבן התחתון יהיו לנו השדות עבור הרמה השנייה –> הבא

5)       שלב שלישי – "רמות קיבוץ" – אנחנו לא נוסיף רמות נוספות–> הבא

6)       שלב רביעי – מיון הדוח : רמת מיון עבור הרמה הפנימית, השנייה. במידה ולא נאמר לנו למיין לפי סדר עולה/יורד לא נעשה מיון.

במסך למטה יש לחצן "אפשרויות סיכום" והוא רלוונטי רק לגבי שדה מספרי – כשלוחצים עליו זה מראה לנו את השדות המספריים ויש אפשרויות (סיכום, מינימום, מקסימום, ממוצע). אם נרצה לראות את החישוב שדות לאורך כל הדוח נבחר ב:"הצג" – "פרטים וסיכום", לכל רמה יהיה סיכום בנפרד וגם בסוף. אם נרצה רק שורה תחתונה של הסיכום נבחר – "סיכום בלבד" –> אישור.

7)       שלב שלישי – עיצוב הדוח, בד"כ נבחר פריסה מדורגת –> הבא

8)       שלב רביעי – כותרת עבור הדוח –> סיום !

זהו, סיימנו את החומר! (:

מבנה הבחינה :

נקבל את המבחן על נייר, פיזית, לא כקובץ.

  1. החלק של תכנת ה- access שיהיה בעל משקל של 70%-80%. בכונןD  יהיה לנו הקובץ  access איתו נעבוד במבחן. לא מעבירים את הקובץ מכונן D!!  יפורסם לנו במודל מראש את הקובץ של המבחן, יש לעבור לפני המבחן על הקובץ על מנת שנכיר אותו היטב!!
  2. בין 20%-30% חלק פתוח – בד"כ 10 שאלות,  שאלות תאורטיות שיכולות להיות שאלות אמריקאיות, שאלות נכון/לא נכון, שאלה עם השלמה. החומר יהיה על החומר הראשוני שנלמד, לפני תכנת ה access- (שיעורים 1+2).
  3. 3.       זמן בחינה : שעתיים.

לו"ז מומלץ – לפי הסדר שכתוב במבחן! להתחיל עם החלק הראשון של ה-ACCESS כאשר שעה ו-40 מוקדשים לחלק זה. עוד רבע שעה לחלק ב' (שאלות פתוחות). 5 דק' אחרונות יוקדשו לנושא ההגשה.

  • מומלץ – לעבור על כל תרגילי ההגשה עד עכשיו!
  • המבחן הוא עם חומר פתוח –לכן, כדאי להביא סיכומי שיעור, מצגות שעלו במודל, תצלומי מסך עבור שאילתות מסובכות (רצוי).
  • אסור להגיע למבחן עם אמצעים אלקטרוניים (מחשבון, פלאפון).
  • לזכור לצאת תמיד מטבלאות/שאילתות/דוחות/טפסים שאנחנו לא עובדים איתם! לזכור לשמור כל דבר שאנחנו עושים.
  • טיפים : ביצירת קשרי גומלין – נקפיד שהשדות זהים מבחינת כל המאפיינים. במידה ובמקור השדה לא תואם, אנחנו נתקן זאת ע"מ שיהיו זהים. לשים לב, האם יש שדה שהוא חובה (וכך כתוב בבחינה), נשנה את השדה השני. (לבדוק האם השדה המקושר בכלל קיים, במידה ולא ניצור כזה).

במקרה בו: גם השדה המחושב וגם הקריטריון הם פרמטריים –> לדוגמה –

שאילתה שתיתן את שמות המוצרים, המחירים. בנוסף, המחיר המקורי והמחיר עם עלייה של 10% – רק עבור מוצרים שהמחיר שלהם, אחרי העלייה של ה-10% גדול    מ-100$.

מביאים את שדה שמות המוצרים, מחיר ליחידה, בנייה: מביאים את השדה מחיר + שדה מחיר * 10/100 מתחת שדה הבנייה נוסיף קריטריון 100<

עכשיו, נסבך את השאלה ונהפוך אותה לפרמטרית –> נרצה שהמשתמש יוכל להזין את אחוז העלייה ואת המספר עבורו המחיר גדול מ-.

כעת ß במקום לרשות 10 בבניית שדה (האחוז) נכניס forms! (frm___)! (txt___)

שדה מחיר + שדה מחיר * (forms! (frm___)! (txt___) / 100)

ובקריטריון למטה כעת נרשום forms! (frm___)! (txt___)<

לזכור לשים סוגריים בחישובים!

בסוף התהליך – שסיימנו את החלק הראשון של תכנת access  לפני שנצא מהקובץ נסגור את כל הטבלאות על שולחן העבודה, נצא מהקובץ לגמרי!! הגשה של המבחן ß

בשולחן העבודה יש קובץ אינטרנט שנקרא "הגשת בחינה": נמלא את הפרטים שלנו –

ת.ז, מספר הנבחן , ביה"ס מנהל עסקים, שעות מבחן (שעת תחילת בחינה), שם מרצה.

נעלה את קובץ ה-access .

(נלך לכונן D שם שמור הקובץ).

יעלה לנו מספר אסמכתא – נרשום את המספר אסמכתא על הדף של המבחן.

לגבי החלק השני של המבחן (שאלות פתוחות) – ייאמר לנו האם גם את הקובץ הזה נגיש דרך המחשב (כאשר, נגיד ומדובר בשאלה אמריקאית, נסמן בצהוב את התשובה הנכונה) במידה וזו האפשרות יש לזכור שבקובץ "הגשת בחינה" נגיש 2 קבצים; אפשרות שנייה – נענה על השאלות על גבי הנייר עצמו של הבחינה.

לצילום השיעור+ שש = 15

תואר ראשון
תואר שני
מרצים