שם הכותב: תאריך: 14 יוני 2013

דיני עבודה- סיכום

 

מיהו עובד:

 1. 1.      מבחן השליטה + פיקוח ומרות
 2. 2.      מבחן ההתקשרות החוזית:

א.      חוזה- יש לבחון האם קיים חוזה בין העובד למעביד והאם בחוזה כתובים כל התנאים הרלוונטיים. ככל שיהיה חוזה כך ניתן להסיק כי מדובר בעובד.

ב.      קשר אישי- העבודה צריכה להתבצע ע"י העובד עצמו.

ג.       מטרת התקשרות- יש לבחון את הסיבה שלשמה נכרת החוזה. האם המטרה הייתה להסדיר יחסים משפטיים של עובד מעביד או מטרה להתחמק מהחוק. פס"ד בירגר ופס"ד סרוסי.

גם במצב בו לא מתקיים חוזה, אין להסיק כי מתקיימים יחסי עובד מעביד.

 1. 3.      אדם הסביר– יש לבחון את היחסים בין שני הצדדים מעיני האדם הסביר, כלומר יש לבחון מה האדם הסביר היה אומר על החוזה.
 2. 4.      מבחן ההשתלבות:

א.      יחידה ארגונית- יש לבחון האם קיימת יחידה ארגונית פונקציונאלית שניתן להשתלב בה.

ב.      השתלבות- מורכב מפן חיובי ומפן שלילי.

פו חיובי- יש לבחון האם העובד יחשב לעובד בהתאם לביצועיו. בוחן את הקשר בין העובד למעביד.

 • חוזה +קשר אישי + מטרה- האם קיים קשר אישי בין העובד לבין החברה, יש לציין איך הקשר מגיע לידי ביטוי.
 • כפיפות ומרות- יש לבחון האם העובד כפוף לחברה, האם לחברה יש שליטה על העבודה, על שעות העבודה, על ההתנהלות וכו'.
 • השתלבות- האם העובד מהווה חלק בלתי נפרד מהמוצר שהחברה מעניקה ללקוחותיה. אילו העובד מהווה חלק בלתי נפרד, ניתן להסיק שהוא השתלב במקום ושהוא מהווה חלק ממנו ולכן נחשב לעובד.
 • תלות כלכלית- האם לעובד קיימת תלות כלכלית בגוף, יש לציין איך התלות באה לידי ביטוי, איך העובד מקבל את שכרו, איך השכר נגזר וכו'.

פן שלילי- האם יש לעובד עסק קטן משלו.

 • העסקת עובדים- יש לבחון האם העובד מעסיק עובדים משל עצמו, ככל שהתשובה תהיה חיובית, כך ניסתן להסיק כי מדובר בעצמאי.
 • סיכון כלכלי (רווח והפסד)- יש לבחון האם קיים לעובד סיכון כלכלי בעסק. ככל שהתשובה תהיה חיובית, נסיק כי מדובר בעצמאי ולא בעובד שנשכר ממשכורת החברה. (לדון בסיכוני עמלות, היא משתכרת מעמלות ולכן ייתכן כי קיים סיכון כלכלי)
 • השקעות הון
 • הוצאות ייצור- יש לבחון מי משלם את הוצאות הייצור, הוצאות נסיעה, הוצאות משרדיות וכו'
 1. 5.      מעורב- השתלבות + עזר- מורכב בבסיסו ממבחן ההשתלבות (פן חיובי + שלילי). מתוך הפסיקה (פס"ד מור) נוצרו מבחני עזר נוספים שעוזרים לקבוע האם מדובר בעובד. קיימים מספר מבחני עזר כדלקמן:

א.      משך העסקה- האם מדובר בהעסקת ארוכת שנים או בהעסקה תקופתית.

ב.      סדירות ורצף- האם העסקה סדירה ורציפה או שהעובד מועסק לסירוגין.

ג.       בלעדיות- האם אותו אדם עובד במקום אחד בלבד או בכמה מקומות במקביל. האם קיימת בלעדיות על אמצעי ייצור.

ד.      מסגרת קבועה- האם קיימת מסגרת קבועה של ימי עבודה ושעות עבודה או שאין שעות עבודה קבועות.

ה.      רישום ברשויות- האם אותו עבוד רשום ברשויות כשכיר או כעצמאי, האם משולם ביטוח לאומי וכו'.

ו.        תמורה- איך ניתנת התמורה, כיצד השכר מתקבל בתלושים או במזומן, פר מכירות או בעמלות.

ז.       מעגלי לקוחות- האם החבר המספקת את הלקוחות או שהעובד מטפל בלקוחות משל עצמו.

ח.      תום לב- לעיתים כאשר העובד דורש את כל זכויותיו המעביד מסרב לתשלומם. במקרה זה העובד נדרש להוכיח שמגולמים בתוך שכרו כל התנאים שהמעביד נדרש לשלם לו.

משתתף חופשי

מדובר במצב ביניים בו לא ניתן להכריע האם מדובר בעובד או בעצמאי. במקרה זה, בפן החיובי לא ניתן לראות השתלבות באופן מוחלט ובפן השלילי לא ניתן לראות שקיים עסק עצמאי. פס"ד מור ופס"ד צדקה.

 1. 1.       מבנה ארגוני כלכלי- פס"ד מור ופס"ד צדקה, דנים בנושא משתתף חופשי. רק מי שמהווה גרעין מרכזי מתוך העסק, יהיה ניתן להגיע למסקנה שהוא עובד. אילו לא מדובר באדם מרכזי בעסק, יהיה ניתן לומר שמדובר במשתף חופשי, להלן המבחנים שיקבעו האם מדובר בעובד או שמשתתף חופשי:

א.      כישורים- יש לבחון את רמת הכישורים. ככל שיהיה מדובר באדם עם כישורים גובהים ניטה לומר כי מדובר במשתתף חופשי.

ב.      תפקיד עם מוניטין- יסוד התפקיד- בלעדיות ותלות במעביד- יש לבחון האם קיים קשר ממשוך וסדיר, האם אותו אדם זמין להגיע למקום העבודה כשהמעביד קורא לו והאם מדובר בתפקיד עם מוניטין שתורם לחברה או במוניטין שתורם לאותו אדם כעצמאי.

ג.       חופש לבחור סדר יומי- האם אותו אדם חופשי לבחור את סדר יומו, כלומר הוא זה שמחליט על מה לעבוד בכל יום עבודה.

 1. 2.      חובה לעבוד לרשות העסק

א.      דמוי משתתף- מדובר במצב בו המשתתף החופשי הכי קורב להיות עובד. במקרה זה יגיע למשתתף החופשי כל התנאים שמקבל עובד.

ב.      אותנטי- מדובר במצב בו לא ניתן להכריע האם מדובר בעובד או בעצמאי. במקרה זה, ואותו אדם זה לא יקבל את כל הזכויות המגיעות לעובד, אך יקבל חלק מהזכויות וזאת בהתאם למבחן התכלית. מבחן התכלית קובע שיש לבחון האם אותו אדם עומד בתכלית החוקים שחלים על עובד.

ג.       עצמאי- לאותו אדם לא קיימות זכויות של עובד.

מיהו מעביד

בהתאם לפס"ד רות, כאשר מתקיים קשר משולש, יש לבחון מיהו המעביד בהתאם למבחנים הבאים:

 1. 1.      קיום יחסים משפטיים- יש לבדוק את עצם ההתקשרות המשפטית למתן עבודה ותמורה.
 2. 2.      מטרת החוזה- האם המטרה הייתה התחמקות מהחוק (נטל מס, הסכם קיים) או שמדובר במטרה חוקית.
 3. 3.      הוגנות החוזה- יש לבחון האם מדובר בחוזה הוגן בהתאם למקובל בחברה. כמו כן, יש לבחון שמדובר בחוזה שלא פוגע בתקנות הציבור.

כדי לבחון מיהו המעביד בפועל, ישנם מספר מבחנים כדלקמן:

 1. כיצד רואים הצדדים את ההתקשרות- האם העובד רואה את חברת כוח האדם כמעביד או את מנהלי החברה כמעבידים.
 2.  מי מפקח על העבודה.
 3. למי הבעלות על אמצעי היצור.
 4. מי קיבל את העובד למקום העבודה עבודה ומי ראשי לפטרו.
 5. מי משלם את השכר/ חופשות, מי מדווח על העובד, כיצד הדיווח נעשה לרשויות.
 6. האם לאותו צד ג' יש עסק משלו ובמסגרת אותו העסק משתלב העובד.
 7. האם קיימת רציפות, זמינות, משך קשר.
 8. האם מדובר בעסק עיקרי או פרויקט צדדי.

 

 שבע − = 1

תואר ראשון
תואר שני
מרצים