שם הכותב: תאריך: 03 יוני 2013

פרק 9 – עלויות רלוונטיות לקבלת החלטות

תהליך קבלת ההחלטות מורכב ממספר שלבים :

  1. נגדיר מהו קריטריון ההחלטה – האם מדובר במקסימום רווח או מקסימום נתח שוק או מינימום עלויות וכו'.
  2. נבחן מהן החלופות האפשריות בפניהן ניצב מקבל ההחלטה.
  3. נבחן את התוצאות הצפויות מכל חלופה וחלופה.
  4. נבחר באותה חלופה שתתן את התוצאה הטובה ביותר במונחי קריטריון ההחלטה.

עיקרון הרלוונטיות הוא העיקרון המרכזי בניתוח העלויות לצורך קבלת החלטות. עלויות רלוונטיות לקבלת החלטות הן עלויות עתידיות (חזויות), עלויות צפויות (ניתנות לאמידה) ואשר ישתנו בין החלופות השונות שנבחנות.

עלויות רלוונטיות הן עלויות שבסופו של דבר ישפיעו על קבלת החלטה כזו או אחרת.

 

עלות שקועה Sunk Cost

מדובר בעלות שהושקעה בעבר ושאינה רלוונטית עוד לעתיד. כלומר לא תשתנה בין האלטרנטיבות הנבחנות. למשל : קנינו בעבר מכונה. בעתיד נרצה לקנות מכונה אחרת כשלמכונה הישנה אין רלוונטיות (לא ניתנת למכירה וכדומה). מצד אחד, יש רישום בספרים של המכונה הישנה וזוקפים לה הוצאות פחת, מצד שני השפעה על העלות של המכונה החדשה שנרצה לרכוש אינה רלוונטית.

עלות שקועה היא נתון שיכול לקבל ביטוי בדוחות החשבונאיים אולם אינה רלוונטית במודל ההחלטה הכלכלי שכן היא אינה מייצגת עלות עתידית.

עלות הזדמנות / עלות אלטרנטיבית

עלות זו מייצגת את התוצאה המתקבלת מהחלופות שלא נבחרו. העלות האלטרנטיבית לא מקבלת ביטוי בדוחות הכספיים כיוון שלא בחרנו בה כאפשרות, אך היא רלוונטית במודל ההחלטה הכלכלית.

בדרך כלל יש לנו 3 סוגים של בעיות החלטה במודלים של עלויות רלוונטיות:

  1. בעיית ייצור חד פעמית.

יצרן פועל בשוק מסוים ובהיקף מכירות מסוים. בשלב כלשהו הוא מקבל הזמנה לייצור חד פעמי של אותו מוצר כאשר המחיר בגין ההזמנה שונה ממחיר השוק. השאלה הנשאלת היא האם כדאי או לא כדאי לקבל את אותה הזמנה.

דוגמה:

ישנו יצרן שייצר מגבות כאשר –

כושר ייצור מרבי – 48,000 יחידות

ייצור בפועל – 30,000 יחידות

העלות

משתנות ליחידה

קבועות ליחידה

סה"כ

חומרי גלם

6

0

6

עבודה

0.5

1.5

2

עקיפות בייצור

1

3

4

סה"כ עלויות ייצור

7.5

4.5

12

שיווק ומכירה

5

2

7

12.5

6.5

19

העלויות הקבועות מועמסות על בסיס מספר היחידות המיוצרות ומחיר המכירה ליחידה הוא 20 ₪. רווח כיום – 30,000 = 30,000 * (19 – 20)

היצרן קיבל הזמנה חד פעמית לייצור 5,000 יחידות מוצר נוספות כאשר המחיר אותות מוכן לשלם הלקוח בגין ההזמנה הוא 11 ₪ ליחידה ומכיוון שהלקוח פנה ליצרן, לא צפויות להיות כל עלויות שיווק ומכירה. נשאלת השאלה האם כדאי או לא כדאי לקבל את ההצעה ?

פתרון:

מכיוון שאנו מתחת למלוא כושר הייצור הרי ניתן לספק את ההזמנה הנוספת בלי לפגוע במכירות / הייצור הקיים (אין כאן אחד על חשבון השני).

סה"כ עלויות קבועות בייצור 135,000 = 30,000 * 4.5  לא ישתנה גם אם נגדיל את היחידות

תרומה חיובית 3.5 = (7.5 – 11)   כלומר, כל יחידה נוספת שנייצר בתשתית הקיימת, העלויות הקבועות לא יהיו מושפעות ממנה. מחיר המכירה גבוה מהעלויות המשתנות לכן במקרה הזה כדאי לקבל את ההזמנה.

מצד שני, אם קבלת ההזמנה תביא גם לגידול בעלויות הקבועות עלינו להביא בחשבון גם את העלויות הקבועות בסך העלויות הרלוונטיות.

אם הגדלת היקף הייצור בהזמנה חד פעמית מחייבת גם את הגדלת תשתית הייצור שמשמעותה גידול בעלויות הקבועות, עלינו לבחון את ההפרש בין הגידול בתרומה ובין הגידול בעלויות הקבועות בכדי לקבוע האם קבלת ההזמנה כדאית או לא.

עד 184 לא נגדיל עלויות קבועות

63,000

 18,000 * 3.5 =

7,000

 2,000 * 3.5 =

מקסימום שהיה מוכנים להשקיע בעלויות קבועות

70,000

  1. ייצור עצמי / מיקור חוץ (Out Sourcing).

כיום, ארגונים רבים רוכשים מוצרים / רכיבים / שירותים מקבלני משנה. כאשר ארגון ניצב בפני בעיית החלטה האם לייצר באופן עצמאי או לרכוש מקבלן משנה, הוא רואה לנגד עיניו מכלול של שיקולים כאשר התמחיר הוא רק אחד מהם. ברמה התמחירית עלינו לבדוק אילו עלינו תיחסכנה בהעברת הייצור לקבלן המשנה מול עלות הייצור אותה דורש הקבלן. אם עלות הייצור של הקבלן גבוהה מהעלויות שתיחסכנה, השיקול / ההחלטה התמחירית תהיה – לא להעביר.

דוגמה:

ישנו יצרן שמייצר –

ייצור – 10,000 יחידות

עלות

ליחידה

סה"כ

חומר גלם

8

80,000

עבודה ישירה

1

10,000

עקיפות משתנות

4

40,000

סה"כ משתנות

13

130,000

קבועות בייצור

5

50,000

18

180,000

קבלן משנה מציע ליצרן לייצר במקומו כאשר הוא דורש עבור כל יחידה סכום של 16 ₪.

חיסכון בעלויות משתנות 130,000

עלויות ייצור ע"י קבלן משנה 160,000 = 10,000 * 16

חסכון נדרש בעלויות קבועות 30,000

אם לא נצליח לחסוך את העלויות הקבועות אז לא כדאי להעביר לקבלן המשנה

אם נצליח לחסוך לפחות 30,000 ₪ של עלויות קבועות אז כדאי להעביר לקבלן המשנה

  1. החלפת נכסים.

לצילום השיעור1 × שבע =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים