שם הכותב: תאריך: 25 יוני 2013

מערכת C-REPORT

תרגול על מערכת מקצועית אשר מלווה את רו"ח המבקר בתהליך הביקורת

תפקידו של רו"ח המבקר הינו לחוות דעה על הדוחות הכספיים. כדי לחוות דעה על הדוחות הכספיים, רו"ח המבקר מבצע ביקורת. הביקורת מבוצעת באמצעות פעולות של התבוננות, אימות מול מסמכים, ניתוח כרטיסים, הצלבה מול שיעורי יתרות וכדומה. הרו"ח נעזר במערכת אשר מלווה את הפעולות שהוא מבצע בתהליך הביקורת. מערכת C-REPORT מאפשרת ליווי של תהליך הביקורת. מטרת המערכת ודרך הפעולה שלה דומה למערכות אחרות שיש בשוק.

המטרה להפיק דוח כספי מבוקר.

 פרוטוקול תרגול :

  1. העתקה של קבצי יישום מתוקנים
  2. העתקה של קבצי הנתונים
  3. למי שעובד על מחשב במכללה

                                 א.         פונה לתיקיה שנפתחה ובה יש קבצי מערכת, יש לסמנם ולבצע copy.

                                 ב.         ב"מחשב שלי" -> כונן C -> Program Files (x86) -> C-Report -> paste.

                                  ג.          העתקת קבצי הנתונים -> מתוך תיקיה "Targil13".

                                 ד.         הדבקת הקבצים ב-C-Report  בתוך תיקייה targil.

                                 ה.         לחיצה כפולה על קובץ C-Report.

  1. למי שעובד מהבית עם D.O.K –

                                 א.         העתקת קבצי הנתונים -> מתוך תיקיה "Targil13".

                                 ב.         הדבקת הקבצים במחשב שלי -> D.O.K -> C-Report -> תיקיית targil.

                                  ג.          לחיצה ימנית על C-Report ומפעילים כמנהל.

  1. התיקייה איתה עובדים היא תיקיית targil.
  2. "בחר חברה" -> עדכן שם חברה -> "כן"
  3. נפתח חלון כניסה למערכת -> ללחוץ אישור ללא סיסמה.
  1. מסך "עדכון חשבונות וביקורת" : כולל בתוכו רשימה של כל חשבונות הנהלת החשבונות, סכומם ואת הסיווג בדוח הכספי.

                                 א.         מספר חשבון – הגיע מהנהלת חשבונות.

                                 ב.         שם חשבון – הגיע מהנהלת החשבונות.

                                  ג.          סכום שהוגש – הסכום שהגיע מהנהלת החשבונות. הסכום שהגוף המבוקר נתן לנו כרו"ח.

                                 ד.         פקודות נוספות – הפקודות שעל הרו"ח לבצע. מותר לנו לבצע פקודות נוספות לתיקון פקודות שלא בוצעו לפי כללי חשבונאות מקובלים = פקודות תיקון. בדוח הכספי יופיע "לאחר פקודות נוספות", כלומר לאחר התיקון.

אנו נדרשים לסווג את כל החשבונות שלהן יש סכום ברמה 3 כיוון שבדוחות מופיעה רמה 4. יש לעמוד על "מספר סיווג" של השורה וללחוץ על המשולש -> נפתחת רשימה של חשבונות -> בוחרים בחשבון הרלוונטי -> נפתחת רשימה של תתי כרטיסים -> בוחרים בכרטיס הרלוונטי -> כך מתבצע סיווג.

(מע"מ תשואות ומע"מ עסקאות נרשמים בחייבים אם הם ביתרה חיובית או בזכאים אם הם ביתרה שלילית -> יופיע בתוך רכוש שוטף).

(עו"ש בנק יופיע ברכוש שוטף -> מזומנים ושווי מזומנים -> שקלים).

כאשר לוחצים על אחד החשבונות, נפתח כרטיס עם כל הפעילויות של אותו חשבון. כל שורה שמופיעה בחובה מדובר בכסף נכנס, כל שורה שמופיעה בזכות מדובר בכסף יוצא מאותו חשבון.

אנו נדרשים למצוא הבדלי יתרות ולבצע פקודה נוספת –

  1. יוצאים מהחלונות ונכנסים למסך "פ.יומן" בסרגל הכלים העליון.

                                 א.         "הוסף פקודה" -> בשדה "פרטים" נעדכן את תיאור הפקודה -> מתווספת שורה למטה -> נרשום שורת חובה ע"י בחירת חשבון וציון הסכום -> תיפתח שורה נוספת בה נרשום שורת זכות ע"י בחירת חשבון וציון הסכום.

                                 ב.         "שמור פקודה" -> "עדכון פקודה" -> כאשר חוזרים למסך חשבונות רואים את התיקון בעמודה "פקודות נוספות".

  1. מסך "ניתוח כרטיסים או זיהוי יתרה" – ממסך "עדכון נייר עבודה" של חשבון מתוך מסך "עדכון חשבון ביקורת" ניתן ללחוץ על "ניתוח חשבון" -> נפתח חלון "התאמת כרטיסים" -> בחירה של שורת חובה ושל שורת זכות ולחיצה על "התאמה" ולאחר מכן יציאה מהחלון תיצור פקודה נוספת שיש לעדכן בה את החשבונות הנדרשים לחובה ולזכות.

מסך "ביקורת והפקת דוח כספי" – בחוברת רשום איך מתעסקים עם הדוח.4 + שבע =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים