שם הכותב: תאריך: 25 דצמבר 2013

שיעור 11:

משפט מנהלי– זהו משפט ציבורי שמתמקד בעיקר ברשות המבצעת- הכוונה לממשלה, כל הרשויות המקומיות, הרבנות הראשית, מנהל מקרקעי ישראל כשהוא נותן לנו זכות חכירה. בנוסף המשפט המנהלי חל לפעמים על גופים נוספים שהם לא ציבוריים אבל הם מקבלים כסף מהמדינה כמו בתי ספר מסוימים ,אוניברסיטאות, בתי חולים.

במשפט המנהלי ישנם 3 נושאים:

  1. סמכות- האם לראשות כשהיא מקבלת החלטה -מותר לה לעשות את זה מה שהיא עושה.
  2. כללי צדק טבעי-(פרוצדורה/הליך)-כשהראשות מקבלות החלטה איך היא צריכה לפעול מהבחינה הפרוצדוראלית.
  3. פגמים בשיקול דעת הראשות-מתי מותר לבג"ץ להתערב, מתי הוא יכול להגיד לראשות קיבלת החלטה לא נכונה את צריכה לשנות אותה.

    

יסוד 1: סמכות-

נקרא בשם עקרון חוקיות המנהל. לראשות מותר לעשות אך ורק מה שמותר לה. רק מה שכתוב במפורש בחוק.

לכלל הזה שאומר שהסמכות חייבת להיות מפורשת וכתובה במפורש יש 3 חריגים:

  • סמכויות עזר-ס' 17 לחוק הפרשנות- יש חוק פרשנות שאומר איך מפרשים כל מיני דברים. בהרבה חוקים מופיעה המילה אדם-בחוק הפרשנות כתוב שאדם זה גם תאגיד. כלומר חוק הפרשנות עוזר לנו לפרש מונחים שחוזרים בכל מיני דברי חקיקה. בתוך הסמכות העיקרית חבויות עוד סמכויות שנקראות סמכויות עזר הן נועדו לעזור למלא את הסמכות העיקרית והן תמיד יהיו משניות, והן נועדו לעזור להגשים את הסמכות העיקרית! סמכות עזר לא יכולה לפגוע אף פעם בזכות אדם כלומר המשטרה לא יכולה להגיד אני יעשה האזנות סדר לכולם כי זה עוזר להשליט על סדר ציבורי מאחר וזה פוגע בזכות אדם- אבל המשטרה כן עושה האזנות לפעמים וזה נכון כי יש חוק שמאפשר לה לעשות האזנות סתר במקרים מסוימים.
  • סמכות שיורית-שיירים: לממשלה יש סמכות לעשות כל דבר שלא נמצא בסכמות של גוף אחר אז לממשלה אסור לנהל משפטים כי כתוב שבימ"ש מנהל משפטים אבל אם יש סמכות שלא ניתנה לאף אחד אז למי הסכמות תהיה?לממשלה.אבל אם הממשלה רוצה לפגוע בזכויות אדם חייב שיהיה חוק. למשל: להכריז מלחמה. אין חוק במדינה שאומר מי מכריז מלחמה אז למי הסכמות להכריז מלחמה?לממשלה.
  • עקרונות היסוד- עקרונות היסוד לא רשומים בשום מקום הם מרחפים שם מלמעלה. מתי פועלים עקרונות היסוד?דוגמא: בפס"ד ירדור.

פס"ד ירדור
ירדור רצה להיבחר לכנסת כשהמצע שלו היה אנחנו רוצים להיבחר לכנסת ומתוכה לפעול לביטולה של מדינת ישראל. ועדת הבחירות המרכזית רואה זאת ולא מאשרת לו לרוץ לבחירות ואז הוא עותר לבג"ץ ולכאורה הוא היה צריך לאשר לו ואז בג"ץ טוען יש דבר שנקרא עקרונות יסוד הם לא כתובים בשום מקום אבל ברור שלמדינה מותר להגן על עצמה זה חלק מעקרונות היסוד זה כמו הגנה עצמית. בג"ץ אמר שמותר לוועדת הבחירות לפסול את ירדור לא מכוח חוק כי אין חוק אלה מכוח עקרונות היסוד שמרחפים למעלה. אפשר לפסול מפלגות ששוללות את קיומה של מדינת ישראל ושוללת דמוקרטיה ואפשר לפסול מפלגות גזעניות.8 − = אחד

תואר ראשון
תואר שני
מרצים