שם הכותב: תאריך: 02 ינואר 2013

01.01.13

המשך שדות מחושבים בשאילתות:

  • להכפיל שדה בשדה אחר – הבאת השדה, לרשום סימן של הכפלה * ולהביא את השדה השני.
  • פונקציה אשר נותנת את התאריך של היום לפי מה שמעודכן במחשב: DATE()

נרשום את הפונקציה וממנה נפחית את השדה המתאים, לדוגמה- הזמן שעבר מיום העסקת עובד: Date()-hiredate . בתוך הסוגריים לא נרשום כלום!

כשעובדים עם פונקציה זו של מספר ימים נצטרך לתחום את כל החישוב בסוגריים ואז לחלק במספר הימים בשנה –  365/(___-()date)

דרך נוספת לחישוב גיל : לצורך זה ישנן שלוש פונקציות תאריך –> כאשר בתוך הסוגריים שלהם נרשום שדה תאריך, כמו תאריך לידה.

–          Year()

כשנרצה לחשב באופן לא מדויק מהו הגיל של העובד, הפרש שנים :

Year(date())-year(birthdate)

–          Month()

בשדה זה נתייחס אך ורק לשנה נוכחית, ייחשב לי כמה חודשים עברו מתאריך השדה הנדרש עד היום, הפרש חודשים :

month(date())-month(________)

–          Day()

בשדה זה נתייחס למספר הימים שעברו, גם כאן נעשה שימוש רק בשנה הנוכחית כאשר החישוב ייחשב את הפרש הימים שעברו:

day(date())-day(________)

  • השוואה בין שדות מטבלאות שונות/אותה טבלה : בניית שדה מחושב ניקח את השדה מהטבלה שנרצה ונשווה אותו לשדה האחר .

_________ = ________

_____-_____=0 –> שדה פחות שדה בעל ערך מספרי זהה יהיה שווה ל-0

(ביטוי לוגי – אפשר לשים גם גדול/קטן מ, שווה ל..).

התשובה של השדה המחושב תהיה או 0 או (1-) :

  • 1- מבטא את השורות שאכן עומדות בביטוי הלוגי שביטאנו בשדה המחושב.
  • 0 לא עומד בביטוי הלוגי, אינו שווה לו.

במידה ונרצה כי יופיעו לנו רק הרשומות שעומדות בביטוי, נרשום בקריטריון מתחת לשדה המחושב 1-  –> ביטוי אמת, ייתן רק את הרשומות שיעמדו בקריטריון.                                                         ואם נשים בקריטריון 0 –> ייתן לי את השורות שלא יעמדו בקריטריון.

שאילתות פרמטריות

תכנון שאילתה אחת שתכסה את כל הקריטריונים האפשריים. ואז,  יהיה לי טופס שכשאקליד בו קריטריון מסוים, הטופס ירוץ על פיו. במידה ואקליד קריטריון אחר, הטופס ירוץ על אותה שאילתה בדיוק, אך רק עם נתונים המתאימים לקריטריון שהרצנו.

נעמיק בנושא בשיעור הבא

לצילום השיעור6 − = אחד

תואר ראשון
תואר שני
מרצים