שם הכותב: תאריך: 26 מאי 2013

יישומי המחשב בניהול שיעור 11, 26.5.2013, מרצה: ד"ר יוסי רענן

SOLVER

 המשך דוגמה משיעור 10: לאור הנתונים הנ"ל, בכמה חומרי גלם נשתמש על מנת להגיע למקסימום רווח, וזאת עם מגבלה של כמויות חומרי גלם במלאי?

מוצרים

מחסומית

מאבטחת

כמויות ייצור

1                            B4

1                                     C4

רווח למוצר אחד

2300                      B5

1300                                 C5

סך הרווח

B$4$*B$5$ + C$4$*C$5$ = 3200

חומרי גלם לייצור מוצר אחד בק"ג

מחסומית

מאבטחת

כמויות במלאי

כמויות בשימוש

ברזל

10 B9

5 C9

480

B$4$*B9 + C$4$*C9= 15

פלדה

4 B10

4 C10

160

B$4$*B10 + C$4$*C10= 8

זכוכית

35 B11

10C11

1200

B$4$*B11 + C$4$*C11= 45

שעות הרכבה

6 B12

C124

80

B$4$*B12 + C$4$*C12= 10

שלב ראשון: נחשב את סך הרווח,  בהנחה כי כמויות הייצור הן 1 – נעשה כמות* רווח למוצר. הנוסחה מקובעת.

אחר כך, נחשב את הכמויות בשימוש כאשר כמויות ייצור עדיין 1. כמות ייצור(מקובעת) * כמות חומרי גלם

שלב שני: עומדים על התא בו נרצה להגיע למקסימום –> solver בסרגל נתונים

 1. Set objective: נבחר את התא אותו נרצה להביא לערך המרבי/מינימאלי –> סך הרווח, מקסימום.
 2. By changing cells: בחלון השני נבחר את הטווח של התאים אותם נרצה לשנות ע"מ להגיע לתוצאה האופטימלית–> כמויות בייצור (טבלה ראשונה: B4+C5, ללא הכותרת).
 3. Subject to the constraint: הוספת אילוצים: ADD   ונוסיף אילוצים –> עמודה של כמויות בשימוש קטן שווה לעמודת כמויות במלאי.
 4. Select a solving method: בחירת שיטת יתרון  Simplex LP

כעת, נוסיף אילוף נוסף – התחייבויות מכירות:

מוצרים

מחסומית

מאבטחת

כמויות התחייבות

4                            B14

12                                     C14

נעמוד על תא סך הרווח, ניכנס ל-SOLVER, האקסל תשמור כבר על האילוצים שכבר עשינו. ADD-

 • B4>=B14
 • C4>=C14

כלומר, כמות הייצור  גדולה/שווה לכמויות ההתחייבות.

כל שינוי שנעשה בטבלה – האקסל תשנה אוטומטית את כל הנתונים הקשורים בSOLVER

אילוץ – אני רוצה שהתוצאה שהאקסל תיתן לי תהיה שלמה, כלומר מספר עגול : ADD-

כמויות ייצור INT

אחרי החלון של האילוצים, יש לנו אפשרות, אם נרצה להבטיח שנקבל פתרונות לא שליליים – נסמן V ב- Make un…"". בד"כ מסומן אוטומטי ב-V.

פונקציות פיננסיות –

דוג' –

קרן 1,00,000B3

ריבית שנתית – 6% B4

תקופת ההחזר – 10 שנים 5B

תשלום חודשי – פונקציותß פיננסיותß פונקציית PMT

 1. Rate= שיעור הריבית: ריבית חודשית B4/12
 2. Nper= מספר תשלומים: B5*12 (תקופת ההחזר כפול מספר התשלומים בתקופה אחת)
 3. PV= ערך נוכחי : הקרן     B3
 4. FV – רשות
 5. Type – רשות
 • Type:  0 או כלום- סוף תקופה, 1- תחילת תקופה.
 • FV: כעת, אנחנו רוצים להגדיל את התשלומים ושבסוף התקופה יישארו 50,000 ₪

עודף תשלומים = 50,000 B14 ß FV=B14

תשובה, תשלום חודשי: 11,102.05- ₪

כמובן, נוכל לעשות תשלום רבעוני (B4/4), תשלום שנתי (B4) וכן הלאה.

פונקציות–> פיננסיות–> פונקציית Pv

 1. Rate= שיעור הריבית: ריבית חודשית B4/12
 2. Nper= מספר תשלומים: B5*12 (תקופת ההחזר כפול מספר התשלומים בתקופה אחת)
 3. PMT= תשלום חודשי, 11,102.05-

תשובה, ערך נוכחי: 1,000,000 ₪

פונקציות–> פיננסיות–>פונקציית RATE

 1. PV= 1,000,000 – B3
 2. Nper= מספר תשלומים: B5*12 (תקופת ההחזר כפול מספר התשלומים בתקופה אחת)
 3. PMT= תשלום חודשי, 11,102.05-

תשובה, ריבית חודשית: 0.5 % – ריבית נומינאלית.

פונקציות–> פיננסיות–> פונקציית NPER

 1. PV= 1,000,000 – B3
 2. RATE= B2/12
 3. PMT= תשלום חודשי, 11,102.05-

תשובה, מספר תשלומים: 120

השקעות:

לדוגמה – השקעה 2M, i= 9% A4

תזרים:

0

1

2

3

4

5

-2M A2

500k B2

750k C2

750k D2

750k E2

500k F2

 ערך נוכחי נקי – פונקציית NPV, ערך נוכחי נקי

 1. RATE = A4
 2. VALUE1= B2:F2
 3. VALUE2= רשות
 4. מחוץ לפונקציה להוסיף +A2

NPV(A4,B2:F2)+A2= 525,397.80

פונקציות–> פיננסיות–> פונקציית IRR, שת"פ

 1. VALUES= A2:F4 נסמן את כל תזרים, כולל ההשקעה.
 2. GUESS= להתעלם.

לוח שפיצר:

קרן 1,00,000B1

ריבית שנתית – 6% B2

תקופת ההחזר – 10 שנים 3B

החזר חודשי – -11,102.05 ₪ B4

נבנה טבלה:

מס' תשלום

תשלום קרן

תשלום ריבית

סה"כ תשלום

1G3

=PPMT($B$2/12,G3,$B$3*12,$B$3)

=IPMT($B$2/12,G3,$B$3*12,$B$3)

תשלום קרן+ תשלום ריבית

2

….

3

….

….

….

פונקציות –> פיננסיות  IPMT/ PPMT

 1. RATE = ריבית
 2. PER= מספר תשלום
 3. NPER = מס' תקופות* מס' תשלומים בתקופה

PV = ערך נוכחי× 7 = ארבעים שתיים

תואר ראשון
תואר שני
מרצים