שם הכותב: תאריך: 27 מאי 2013

פרק 8 – מודל עלות נפח רווח C.V.P – Cost Volume Profit

שתי הנחות בסיסיות במודל :

  1. אין ייצור למלאי, כלומר התכנון הוא למכור את כל היחידות שמייצרים.
  2. העלויות ומחירי המכירה מתנהגים באופן ליניארי, כלומר מחיר המכירה ליחידה והעלות המשתנה ליחידה קבועים לכל אורך הדרך וסך העלויות הקבועות אף הוא קבוע לאורך כל הדרך.

 Image10

 כאשר הכמות גבוהה מ-Q1, הפדיון גבוה מהעלויות ולכן נוצר רווח

כאשר הכמות נמוכה מ-Q1, הפדיון נמוך מהעלויות ולכן נוצר הפסד

לכן הנקודה A היא נקודת האיזון – Break Even Point – זו למעשה הנקודה שבה הגרף של הפדיון חותך את העלויות, כלומר סך הפדיון שווה לסך העלויות והרווח התפעולי הוא 0.

 Image10-1

כאשר שיעור התרומה  P – V / P נמדד באחוזים והוא מבטא את החלק של התרומה מתוך מחיר המכירה.

 דוגמה:

יש למצוא את נקודת האיזון בכסף ובמחזור מכירות –

 Image10-2

 מחזור המכירות בכסף => היקף מכירות של 20,000 יביא אותנו לאיזון

שיעור התרומה 70% = 100 / (30 – 100)

מכירות

20,000

ע.מ.

(6,000)

תרומה

14,000

 70% * 20,000 =

קבועות

(14,000)

רווח

0

  

Image10-3

רווח נדרש יופיע כרווח לפני מס בנוסחה (!)

רווח לפני מס

 X

הוצאות מס

 (t * X)

רווח לאחר מס

 (1 – t) * X

Image10-4

בדוח רווח והפסד :

מכירות

33,400

 334 * 100 =

תרומה

23,333

 70% * 33,400 =

עלויות קבועות

(14,000)

רווח לפני מס

9,333

הוצאות מס

(2,333)

 25% * 9,333 =

רווח לאחר מס

7,000

מרווח ביטחון (MS – Margin of Security)

מרווח הביטחון יכול להימדד במונחי יחידות או במונחים כספיים והוא מציין את הפער שבין המכירות בפועל ובין המכירות בנקודת האיזון. ככל שמרווח הביטחון גדול יותר, המשמעות היא שהרווח גבוה יותר.

Image10-5

שיעור מרווח הביטחון מבטא את אותו חלק מהמכירות שמייצר רווח. ככל ששיעור מרווח הביטחון גבוה יותר, כך הפירמה רחוקה יותר מנקודת האיזון, כלומר היא פחות מסוכנת.

בדוגמה:

נניח והמכירות בפועל הינן 250 יחידות

חישוב מרווח הביטחון –

ביחידות

בכסף

 250 – 200 = 50  250 * 100 – 200 * 100 = 5,000

שיעור מרווח הביטחון – 20% = (250 * 100) / 5,000 = 250 / 50

סה"כ מרווח הביטחון

 25,000 * 20% = 5,000

רווח

 5,000 * 70% = 3,500

אנו יכולים להשתמש במודל עלות נפח רווח תחת אותן הנחות גם כאשר מדובר במספר מוצרים ובתנאי שיחס המכירות בין המוצרים השונים קבוע. במקרה כזה, אנו מגדירים "חבילת מוצרים" המורכבת מהיחס שבין כל מוצר ומוצר שהוא משוקלל בתרומה שלו ואת התרומה המשוקללת הזו נציב במכנה וממנה נגזור את המטרה הנדרשת (נקודת איזון או רווח ביטחון).

דוגמה:

פירמה מייצרת 3 מוצרים : A, B ו-C.

מחיר מכירה

עלויות משתנות

A

100

30

25%

B

200

100

50%

C

250

180

25%

תרומה ל"חבילה" –

85 = (180 – 250) * 25% + (100 – 200) * 50% + (30 – 100) * 25%

סה"כ עלויות קבועות – 170,000 ₪

נשאלת השאלה :

א.      כמה חבילות צריך למכור בנקודת האיזון?

ב.      כמה יחידות מכל מוצר צריך למכור בנקודת האיזון?

חבילות 2,000 = 85 / 170,000 = Q1

סה"כ עלויות קבועות

A

 25% * 2,000 = 500

B

 50% * 2,000 = 1,000

C

 25% * 2,000 = 500

דגש לגבי טעות שחוזרת על עצמה :

מוצר מסוים ששיעור התרומה שלו 30%

מכירות

100

עלויות משתנות

(70)

תרומה

30

שיעור התרומה

 30 / 100 = 30%

מחיר המכירה ירד ב-10%

מכירות

90

עלויות משתנות

(70)

תרומה

20

שיעור התרומה

 20 / 90 = 22.22%

דוגמה:

סופרמרקט שמפעיל 4 מחלקות פעילות –

מחלקה

התפלגות מכירות

שיעור תרומה מחלקתי

שיעור תרומה משוקלל

בשר

30%

25%

7.5%

ירקות ופירות

25%

20%

5%

מוצרי חלב

25%

12%

3%

אחרים

20%

30%

6%

21.5%

*שיעור התרומה המשוקלל מחושב כהתפלגות המכירות כפול שיעור התרומה.

כלומר, בממוצע על כל שקל שאנו נמכור, נקבל בחזרה תרומה של 21.5%.

העלויות הקבועות הן . 500,000 = FC

המנהל מקבל בונוס של 2% מהמכירות.

נדרש – מהו היקף המכירות הנדרש בנקודת האיזון ?

פיתרון:

Image10-6

אם נרצה להגיע לאיזון – זה מחזור המכירות שנצטרך למכור.

מכירות

2,564,103

תרומה

500,000

 19.5% * 2,564,103 =

קבועות

(500,000)

רווח

0

המשך דוגמה:

הרשת בוחנת לקיים במחלקת הבשר מבצע של 4+1. כלומר, על כל 4 מוצרי בשר יינתן מוצר חמישי בחינם. להערכת הרשת, בעקבות המבצע יוכפל הפדיון ממוצרי הבשר ו-80% מהמכירות במחלקת הבשר יהיו במסגרת המבצע. מה צריך להיות מחזור המכירות החדש בהינתן המבצע בנקודת האיזון ?

פיתרון:

קורים מספר אירועים שיש לבחון את השפעתם –

  1. בבשר יש שני מוצרים : מה שבמבצע ומה ששיעור התרומה שלו נותר 25%.
  2. החלוקה הפנימית לגבי המכירות משתנה בתמהיל המכירות.

ללא מבצע

במבצע

מכירות

100

400

פי 4

עלויות משתנות

(75)

(375)

פי 5

תרומה

25

25

שיעור התרומה

25%

 25 / 100 =

6.25%

 25 / 400 =

Image10-7

מחלקה

התפלגות מכירות

שיעור תרומה מחלקתי

שיעור תרומה משוקלל

ירקות ופירות

 25 / 130 = 19.23%

20%

3.85%

מוצרי חלב

 25 / 130 = 19.23%

12%

2.31%

אחרים

 20 / 130 = 15.38%

30%

4.62%

בשר במבצע

 60 / 130 * 80% = 36.92%

6.25%

2.31%

בשר לא במבצע

 60 / 130 * 20% = 9.23%

25%

2.31%

15.38%

3,735,632 = (2% – 15.38%) / 500,000

עלות קבועה או עלות משתנה

ישנם מקרים שעלות עד רמה מסוימת היא קבועה ומרמה מסוימת הופכת למשתנה. סכום מינימום לתשלום ומסכום מסוים זה הופך לאחוז מסוים מהיקף המכירות.

לצילום השיעור

 

לצילום התרגול

 

 חמש × = 40

תואר ראשון
תואר שני
מרצים