שם הכותב: תאריך: 30 דצמבר 2012

תקני ביצוע הביקורת:

תקן 8- תכנון פיקוח:

Review101

תקן ביקורת מספר 8 קובע כי עבודת הביקורת תתוכנן כיאות ואם רואה החשבון מסתייע בעוזרים הוא יקיים פיקוח נאות עליהם.

תקן ביקורת 74- תכנון כולל

סעיף 2 – קובע כי הנחיות תקן הביקורת חלות מביקורת שנייה ואליך ואם המדובר בביקורת שנערכה לראשונה הרי שהמבקר עשוי להידרש להרחיב את תהליך התכנון הכולל. (הכוונה בביקורת שנערכה לראשונה בחברה ספציפית).

סעיף 3 – קובע כי על המבקר לתכנן את הביקורת כך שתבוצע ביעילות.

סעיף 5- קובע שתכנון נאות של העבודה מסייע:

א.    בהקדשת תשומת לב ראויה לתחומים ראויים בביקורת (נדרש לתת דגש לסעיפים משמעותיים בביקורת).

ב.    בעיות משמעותיות יזוהו

ג.     בחלוקה נכונה של העבודה בין העוזרים (הכוונה היא לבצע תאום בין כל צוות הביקורת, כדי שלא ייווצר מצב שיהיו סעיפים אשר יבוקרו מספר פעמים ומנגד יהיו סעיפים אשר לא יבוקרו בכלל).

ד.    לתאום עם מבקרים אחרים ועם מומחים המבצעים את העבודה באותה העת (תאום עם מבקרים אחרים- הכוונה היא במצב בו מספר משרדי רואי חשבון מבצעים ביקורת לאותה החברה. מומחים – הכוונה היא שכאשר אנו נדרשים לחוות דעת ממומחים, ניצור איתם קשר לפני הביקורת כדי להגיע לביקורת מוכנים עם חוות הדעת).

ה.   העבודה תושלם במועד המתוכנן (כאשר רואה חשבון יהיה יעיל, הוא יוכל להספיק להגיש את חוות דעתו בזמן.

סעיף 6-  קובע כי היקף התכנון ישתנה בהתאם ל:

א.      גודלו את הגוף המבוקר

ב.      מורכבות הביקורת

ג.       הניסיון וההכרות של המבקר עם פעילות הגוף המבוקר (כאשר הביקורת נעשית בחברה מוכרת, הביקורת תעירך פחות זמן.

סעיף 8 – המבקר רשאי לדון במרכיבי התכנון הכולל עם ועדת הביקורת, ההנהלה, וצוות העובדים של הגוף המבוקר. אולם, התכנון הכולל של הביקורת ותוכניות הביקורת נשארים באחריותו הבלעדית של רואה החשבון המבקר.

סעיף 9- קובע כי רואה החשבון צריך לתעד את ביצוע התכנון הכולל והרישומים צריכים להיות מפורטים.

סעיף 10- הנושאים שבהם צריך להתחשב בעת עריכת התכנון הכולל כוללים:

א.      הכרת הפעילות, כגון: גורמים כלכלים (יבוא/יצוא, שע"ח), ענפים, תוצאותיו הכספיות ודרישות הדיווח שלו, כמו כן יש לדעת מהי הרמה הכוללת של קישורי ההנהלה.

ב.      הבנת המערכת החשבונאית, המדיניות החשבונאית, ההשפעה של פרסומים חדשים בחשבונאות ובביקורת והכרת מערך הבקרה הפנימית. (הכוונה היא שנדרש לדעת מה הכללים החוקים שחלים עליה ספציפית האם הם מודעים על עדכונים חדשים, האם העובדים יוצאים להשתלמויות).

ג.        סיכון ומהותיות- יש לבדוק את האפשרות של הצגה מוטעית מהותית

ד.      אופי היקף ועיתוי הנהלים, הכוונה היא שיש לבדוק שינויים שנדרשו בתחומי ביקורת מסוימים. (הכוונה בעיתוי הנהלים היא לדעת כמה זמן לקוח לבקר כל סעיף, הכוונה בהיקף הוא לדעת איזה גודל של מדגם נדרש לקחת).

ה.      תאום, הכוונה, פיקוח וסקירה. הכוונה היא לבדיקה של מבקרים אחרים או מומחים על פיקוח עובדים.

ו.        נושאים שונים כגון בדיקת המשך קיומה של מוסכמת העסק החי, קיומם של צדדים קשורים, תנאי התקשרות ואחריות חוקית.

סעיף 13- במהלך הביקורת יתכן וידרשו שינויים לתכונית הביקורת ולתכנון הכולל.

 

תוכנית הביקורת

תוכנית הביקורת היא התוצר של התכנון הכולל והיא כלי עזר חשוב לביצוע הביקורת. תוכנית הביקורת מפרטת את כל הנהלים הדרושים לביצוע הביקורת והיא יכולה להיות כללית או מפורטת. תוכנית הביקורת משתנה מלקוח ללקוח בשל המאפיינים הייחודים הקיימים אצל כל לקוח. אצל לקוח קיים גיבוש תוכנית הביקורת הוא פשוט יותר בהשוואה ללקוח חדש וזאת מהסיבה שהעסק כבר מוכר וידוע למבקר ובניירות העבודה מביקורת קודמת מצוי מידע על המבוקר ולכן נדרש רק לעדכן את השינויים אם היו כאלה.

היתרונות והחסרונות של תוכנית הביקורת:

יתרונות:

 1. התוכנית משמשת מסגרת בארגון העבודה
 2. התוכנית משמשת כבקרה נגד השמטה של נהלי ביקורת הדרושים לביצוע העבודה. (אם הכל מתכונן מראש אין סיכוי שיחסירו משהו, שנפספס)
 3. התוכנית מקלה על פיקוח עבודת השותפים ועל הכפופים להם.
 4. התוכנית יכולה להיות בסיס ראייתי לביצוע עבודת הביקורת.
 5. התוכנית משמשת בסיס הדרכתי לתוכנית של השנה החדשה.

חסרונות:

 1. התכנית עלולה למנוע חשיבה יוצרת והיא מעודדת את תופעת הראש הקטן.
 2. תכנית קבועה ושגרתית מאפשרת למבוקר ללמוד את התכנית במשך הזמן (יתכונן רק אל הדברים שרו"ח בודק יוכל לשפץ אותם)

סוגי ביקורת

Review102

 1. 1.      מיון לפי עיתוי הביקורת:

א.   ביקורת שוטפת- זוהי ביקורת המבוצעת במהלך התקופה ומטרותיה הן:

 • בחינת הבקרה הפנימית במבוקר, איתור נקודות תורפה וסיוע במתן ייעוץ והכוונה לפיתרון של אותן הבעיות עוד במהלך התקופה המבוקרת
 • להקל על העומס של המבקר החיצוני בסוף התקופה ולקצר את מועד סיום הביקורת.

** שיטה זו מתאימה בדרך כלל לארגונים גדולים.

** המאפיין של הביקורת השוטפת הוא ביקורת הפתע. זוהי ביקורת הנערכת ללא תאום מוקדם עם הלקוח, לדוגמא: נוהגים לבדוק את תקינות הקופה ע"י ביקורת פתע של ספירת הקופה והשוואתה לרישומים בהנהלת החשבונות. אי התאמות מעיד על לקויים.

ב.   ביקורת סוף תקופה- זוהי ביקורת המתבצעת בסוף התקופה המבוקרת או לאחריה. שיטה זו מתאימה ליישום במבוקרים קטנים ובינוניים ולא בתאגידים ציבוריים גדולים כיוון שהדוחות הכספיים של חברות ציבוריות חייבים להיות מוכנים תוך פרק זמן קצר יחסית של עד 3 חודשים מתום השנה.  המאפיין של ביקורת סוף תקופה הוא ביקורת לפי הודעה מראש. זוהי ביקרות המתואמת עם המבוקר ומטרתה ידוע לשני הצדדים (המבקר והמבוקר). כך ניתן זמן למבוקר להתארגן ולהשלים נתונים חסרים או לעדכן נתונים שגויים.

 1. 2.      מיון לפי היקף הביקורת:

א.      ביקורת מדגמית- מטרתה ללמוד מנתוני המדגם שנבחר ולהשליך על כלל האוכלוסייה. ביקורת מדגמית תבוצע כאשר:

 • הבקרה הפנימית נאותה
 • אם לא ידוע שהיו בעבר טעויות, תרמיות ואי סדרים בהיקף משמעותי ביחס לכלל העסקאות.
 • אם דבר הבדיקה המדגמית ידוע למבוקר והוא לא מתנגד לה.

ב.      ביקורת מלאה\ ביקורת כוללת- זוהי ביקורת המקיפה את כל הפעילות שנעשתה במבוקר, הכוונה היא לבדיקה של 100% מהפעילות והמסמכים. ביקורת מלאה תבוצע כאשר:

 • הלקוח דורש זאת
 • היקף העסקים קטן ובעלות סבירה ניתן לבצע בדיקה מפורטת.
 • אין במבוקר בקרה פנימית נאותה.
 • ניסיון העבר הראה שהיו בחברה טעויות, תרמיות ואי סדרים
 • אם הביקורת השוטפת מעלה חשדות מבוססים לקיומם של מעילות ותרמיות.

מיון לפי עיתוי הביקורת עוסק בזמנים, ואילו מיון לפי היקף הביקורת עוסק ביישום. שני שני המיונים הללו משלימים אחד את השני.כמו כן, שוב לציין כי ניתן לשלב בין סוגי הביקורות לפי סעיפים לפי מה שנחוץ

לצילום השיעור

 

לסיכום נוסף

 6 + שתיים =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים