שם הכותב: תאריך: 02 ינואר 2013

27.12.12

התאמות בנקים:

השוואה בין תדפיסי הבנק לבין כרטסת עו"ש הבנק שרשום בספרי החברה.

(שיקים שנפרעו, העברות בנקאיות שבוצעו, העברת הלוואה, עמלות שונות).

ייתכן ויהיו פערים בין הבנק לפקודות היומן בספרים של החברה, על מנת לצמצם פערים נעשה את הבדיקה באופן יומי (תלוי בפעילות החברה). נבדוק שהסכומים זהים, ובאותו כיוון (חובה/זכות).

הפעילות הכספית של כל ישות מתבצעת באמצעות בנקים, ולמעשה כל הפעילות העסקית של החברה עוברת דרך כרטיס הבנק. אנו מעוניינים לוודא כי יתרת חשבונות הבנק של החברה, כפי שמופיעה בספרי הבנק, מותאמת ליתרות כרטיסי הבנק בספרי החברה. בתהליך הקמת הבנקים עלינו לבדוק איזה מהפעולות קיבלו ביטוי בספרי הבנק ולא קיבלו ביטוי בספרי החברה (ולהפך).

עבור הפרשים אלו, יירשמו פקודות נוספות בספרי החברה על מנת ליצור את ההתאמה בין ספרי הבנק לספרי החברה. דוגמאות להפרשים:

 1. הבנק גבה עמלה שטרם נרשמה בספרים.
 2. הבנק פדה באופן אוטומטי פיקדון.
 3. פערים הנובעים מהגדרת יום עסקים בבנק (עובדים עד 18:30 בערב).

פתרון התאמת בנקים –

יופיעו לנו 2 כרטיסי עו"ש : אחד של הבנק, השני של ספרי הנהלת החשבונות של החברה.

נצא מנקודת הנחה כי הבנק צודק תמיד, אלא אם נתון לו אחרת.

כאשר אצלנו חשבון מסוים מופיע בחובה –> בספרי הבנק הוא יופיע בזכות!  

 • נבדוק שיתרת הפתיחה זהה בשני כרטיסי עו"ש הבנק (מבחינת סכום/כיוון).
 • נבחין בשינוי ביתרת הסגירה של שני כרטיסי עו"ש הבנק.
 • נעבור על הנתונים הנוספים של התרגיל, ונכניס פקודות יומן מתקנות לפי הסעיף על מנת שנגיע להתאמה בין ספרי הבנק וספרי החברה.
 • חשוב מאוד לרשום את תאריך ההתאמה !!!!
 • בד"כ, מדובר בפקודות שלא נרשמו כלל בספרי החברה, ואלו ירשמו תחת עמודת החברה.

Accounting102

עשרים אלף ₪ פחות 19,800 = 200 ₪, לא חישבנו את העמלה בספרי החברה.

 1. מופיע בספרי הבנק אך לא אצלנו.
 2. נתון לנו כי העמלה עבור הפקדת מזומן בבנק היא בשיעור של 1%, הפקדנו כסף בסך 18,000 ₪ אך  לא החשבנו את העמלה (=180 ₪). על כן, נעשה שמונה עשרה עלף ₪ פחות העמלה = 17,820 ₪ כפי שמופיע בספרי הבנק. כלומר: נרשם –> חובת עו"ש בנק 18,000 ₪ , זכות מזומן 18,000 ₪ . מה שלא נרשם ונצטרך להשלים : חובת הוצאות עמלה 180 ₪, זכות עו"ש בנק (נזכה את עו"ש הבנק על מנת להקטין).
 3. פקודת היומן בגין הוצאות ארנונה לא נרשמה כלל.
 4. רשמנו את פקודת היומן של שיק 101 עבור בנק פועלים, ואילו נתון לנו כי זה הוא שיק של בנק דיסקונט. נרשםß ח' ספק, זכות עו"ש בנק הפועלים.                                                     צ"ל –> ח' ספק, זכות עו"ש בנק דיסקונט.

כלומר, נצטרך לחייב את בנק פועלים, ולזכות את בנק דיסקונט (כרגע לא מעניין אותנו מה קורה בספרי בנק דיסקונט, בשלב זה נחייב את פועלים).

 1. שיק 840 חזר, ולא חייבנו את עמלת החזרת השיק. ספרי הבנק חייבו עבורו 7,400 ₪ והחברה זיכתה בסך של 7,350 ₪ (הפרש של 50 ₪).
 2. נניח והיה נרשם באותו סעיף (עם סכומים שונים) בספרי החברה חובת עו"ש 7,000 ₪ ז' לקוח 7,000 ₪. צ"ל–> ח' לקוח, ז' עו"ש בסך 7,000 ₪. תיקון יהיה עבור ביטול מה שנרשם ורשימת הפקודה הנכונה –> ח' לקוח, ז' עו"ש בנק 14,000 ₪).

Accounting103

 1. שיק 105 טרם נפרע, והחברה זיכתה את השיק כבר. נצטרך לבטל את הפעולה עד שהבנק יפרע את השיק בפועל. נרשם–> ח' שיקים לפירעון 10,000 ₪ , ז' עו"ש בנק 10,000 ₪ . נרשום את פקודת היומן הפוך ובכך נבטל את הפעולה.
 2. הבנק זיכה את חשבון הבנק בטעות, הבנק יצטרך לחייב בחזרה. אך החברה שלנו לא תרשום פקודת התאמה, כי בספרי החברה לא נירשם דבר. את הפעולה נרשום תחת הבנק!!!!!
 3. לא נרשמה לי פקודת יומן בעבור הוצאות ריבית – ח' הוצאות ריבית, ז' עו"ש בנק.
 4. כעת, נותר לחשב את יתרת הסגירה מחדש, עם פקודות ההתאמה.

לסיכום, אי התאמות נובעות משלוש קבוצות עיקריות:

 1. רישומים שנעשו בבנק אך לא הובאו לידיעת החברה ולכן אינם רשומים בספרי החברה, כגון: פעולות בפיקדונות, העברות בנקאיות על ידי לקוחות, עמלות, ריביות.
 2. רישומים שנעשו בספרי החברה ולא נרשמו בספרי הבנק ולכן הם רשומים בספרי החברה ולא בספרי הבנק, כגון: הפקדות שיקים או מזומנים באל תור, הפקת שיקים שטרם נמסרו לבנק.
 3. טעויות שנעשו על ידי החברה או הבנק ברישום, כגון: טעויות בסכום, בכיוון הרישום. ההנחה היא שהחברה טעתה ברישום ועליה לתקן את הספרים, אלא אם כן נאמר אחרת.

חשוב לזכור כי משמעות החובה והזכות בספרי החובה הפוכה מהרישומים בבנק.

 

דוגמה 2 : התאמת ספק – לקוח

בהתאמות ספק – לקוח יהיה נתון האם מקורה של הטעות היא בספרי הלקוח או בספרי הספק. בהתאם לנתון, נחליט איזה מהספרים יש לתקן. בהשוואה להתאמות בנקים בהן אנו לא יכולים לתקן את ספרי הבנק, בהתאמת ספק-לקוח אנו מתקנים הן את ספרי הספק והן את ספרי הלקוח –> זאת בהתאם לנתונים בשאלה.

כלומר, בהתאמות ספק – לקוח יהיו שני התאמות, האחת עם  כרטסת הספק והשנייה עם כרטסת הלקוח.  אין כלל שיטתי אצל מי נעשתה הטעות/הפער – יהיה נתון לנו תמיד מי טעה, על מנת שנדע איזה חשבון לתקן.

 • נסתכל על יתרת הפתיחה של הלקוח ויתרת הפתיחה של הספק, נוודא שהן תואמות.
 • אם רואים שהפקודות לכאורה נרשמו בכיוונים שונים (כמו שצריך), נוודא כי הפקודות עצמן אכן רשומות בצד הנכון. זה שהפקודות נרשמו הפוך, זה לא אומר שנרשמו באמת בכיוונים הנכונים!
 • נעבור על פקודות היומן שנרשמו בכרטיסי הלקוח והספק, נעבור על הנתונים הנוספים ונעשה התאמה בין מה שצריך היה להירשם לבין מה שנרשם.
 • נעבור על יתרת הסגירה לאחר חישוב שיכלול את פקודות ההתאמה (ספק/לקוח בנפרד), ונוודא כי כעת יתרות הסגירה אצל הספק והלקוח אכן זהות ותואמות.
 • היבט הלקוח –> ח' לקוח, ז' מכירות. היבט הספק–> ח' קניות, ז' ספק.

נעשה התאמה על הספרים שלי כחברה – ספק "יובל". וטבלה נוספת של לקוח שלנו, "נבו". כלומר, פעם אחת נסתכל על כרטסת בתור ספק, ופעם שנייה בתור הלקוח (נסתכל בספרי הלקוח שלנו, כלומר ש"נבו" אכן רשמו את כל החיובים/זיכויים כמו שצריך –> מקור לאיתור טעויות).

Accounting104

 1. תקבול מלקוח – ח' עו"ש בנק, ז' לקוח. הקטנו את החשבון של הלקוח שלי. בטבלת לקוח, אכן התקבול נרשם בזכות אך לא בסכום הרשום בנתונים נוספים –> הפרש של 200 ₪ לחובת הלקוח.
 2. החברה מכרה ללקוח "נבו" סחורה בסכום של 21,000 ₪. בכרטיסי החברה לקוח "נבו" אכן נרשם את הסכום הנכון, אך אילו בחברת "נבו" רשמו זיכו את החברה שלנו ב-12,000 ₪ –> הפרש של 9,000 ₪. נצטרך לזכות את הספק "יובל" על סכום ההפרש הזה.
 3. חברת "נבו" רכשה סחורה מחברת "שחר" בסכום של 23,000 ₪ אך זיכתה את ספק "יובל". נצטרך לחייב את ספק "יובל", ולזכות את ספק "שחר" באותו סכום. טעות רישום.
 4. החברה מכרה ללקוח "נבו" סחורה בסכום של 9,710 ₪. בכרטסת לקוח "נבו" החברה של "יובל" אכן נרשם את הסכום הנכון, אך אילו בחברת "נבו" רשמו זיכו את החברה שלנו ב-9,170 ₪ –>הפרש של 540₪. נצטרך לזכות את הספק "יובל" על סכום ההפרש הזה.  ספרים יובל –> ח' לקוח, ז' הכנסות 9,710. נרשם אצל "נבו"–> ח' קניות, ז' ספק 9,170. צ"ל–> ח' קניות, ז' ספק 9,710. פקודת התאמהß ח' קניות, ז' ספק 540.
 5. חברת "יובל" זיכה את חברת "נבו" עבור תקבול על חשבון חוב בטעות, התקבול הגיע מלקוח "משה". נצטרך לזכות את "משה" ולחייב את "נבו".
 6. בספרי "יובל", נרשםß ח' לקוחות, ז' שטרות לגבייה – 9,500 ₪.   צ"ל –> ח' שטרות לגבייה, ז' לקוחות – 9,500 ₪. כלומר נצטרך לעשות תיקון כפול! פקודת התאמה –> נזכה את הלקוח בסכום פעמיים, פעם אחת על מנת לכסות את הטעות שנעשתה, פעם שנייה כיוון שזו הפקודה שצריכה הייתה להירשם!! ח' שטרות לגבייה, ז' לקוחות – 19,000 ₪ (9,500*2).

Accounting105

 

 

 

לצילום שיעור

 תשע + 2 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים