שם הכותב: תאריך: 31 מאי 2013

חוק פיצויי פיטורים

סעיף 1- הזכות לפיצויי פיטורים

  1. נדרש שיתקיימו יחסי עובד מעביד.
  2. מי שעבד שנה אחת ברציפות- מדובר בעובד שעבד 12 חודשים ברציפות אצל אותו מעביד.
  3. פיצויי פיטורים מגיעים רק לעובד שפוטר ולא לעובד שהתפטר.

סעיף 2- רציפות בעבודה

בהתאם לסעיף 1, רק עובד שעבד 12 חודשים ברציפות זכאי לקבל פיצויי פיטורים. בסעיף 12 נמנים מצבים שבהם הרציפות אינה נקטעת: ימי חופשה,ימי מנוחה, חגים, שביתות, תאונה, מחלה, ימי אבל, מילואים וכד'.

 

סעיף 14- פיצויים ותגמולים

בעבר בעת פטור העובד, המעביד היה נדרש לשלם בנוסף פיצויי הפיטורים שנצברו לעובד במהלך תקופת העסקה בקרן פנסיה, פיצויי פיטורים נוספים מכספו. בשנת 2008 נכנס לתוקף צו הרחבה בנושא פיצוי פנסיוני מקיף. הצו מחייב את המעביד להפריש באופן שוטף לקרן הפנסיה, בהפרשה זו נכלל רכיב פיצויי הפיטורים. בהתאם לצו צו, כאשר עובד יפוטר, תשלום הפיצויים שישולם לו יהיה התשלום של הקרן ללא תוספת של המעביד. לפני שסעיף 14 חוקק, צו ההרחבה קבע שנדרש שיהיה הסכם בין העובד למעביד שיקבע  שאילו פיצויי הפיטורים שנצברו בקרן לא יגיעו לתשלום הפיצויים שהעובד אמור לקבל (משכורת אחרונה כפול מספר שנים שעבד), המעביד יצטרך להשלים את היתרה מכספו.

מקרים שבהם הייתה התפטרות מצד העובד שדינה כפיטורים

בהתאם לחוק, רק עובד שפוטר זכאי לקבלת פיצויי פיטורים. להלן מקרים שבהם העובד התפטר ולמרות זאת מגיעים לו פיצויי פיטורים:

סעיף 4- מעביד שנפטר- כאשר עובד התפטר מעבודתו בעקבות פשיטת רגל של המעביד או פירוקה של חברה.

סעיף 5-עובד שנפטר- עובד שנפטר זכאי לפיצויי פיטורין.

סעיף 6- התפטרות לרגל מצב בריאותי- התפטרות בשל מצב בריאותי לקוי של העובד או בן משפחתו מקרבה ראשונה.

סעיף 7- התפטרות של הורות-  -תפטרה עובדת תוך 9 חודשים מיום לידתה, על מנת לטפל בילידה.

סעיף 8- התפטרות לרגל העתקת מגורים- אילו עובד התפטר כיוון שהעתיק את מקום מגוריו למקום שרחוק ב- 40 קילומטר ממקום עבודתו.

סעיף 9- אי חידוש חוזה עובדה-. אי חידוש חוזה לתקופה קצובה דינו כפיטורים.

סעיף 11- התפטרות אחרת שדינה כפיטורים- עובד התפטר בגלל הרעה מוחשית בתנאי העבודה, דינו כפיטורים.

  • סעיף 11(ד')- עובד שהתפטר כיוון שנבחר לרשות מקומית או לסגן הרשות המקומית.
  • סעיף 11(ה')- עובד שהתפטר כיוון שהגיעו לגיל פרישה

סעיף 11א- פיצויים למתגייס למשטרה-  עובד שהתפטר במטרה להתגייס למשטרה או לשירות בתי הסוהר.

סעיף 12- שיעור הפיצויים

כאשר צו ההרחבה בנושא פיצויי פיטורים אנו חל, שיעור הפיצויים יהי המשכרות האחרונה לכל שנת עבודה. אילו המשכורת האחרונה נמוכה באופן משמעותית ממשכורת קודמות, ש לקחת ממוצע של 3 משכורות קודמות. כאשר מדובר  בחצי משרה יש לקחת עד 12 חודשים אחורה.+ 1 = ארבע

תואר ראשון
תואר שני
מרצים