שם הכותב: תאריך: 24 אוקטובר 2013

יסודות החשבונאות א- שיעור 1. 17.10.13

 

מלאי

מלאי הוא נכס מכיוון שהוא יתרון לטווח ארוך ולכן הוא נכנס לדו"ח המאזן. כמו כן הוא נמצא גם בדו"ח הרווח והפסד מכיוון שהוא בעצם קנייה שלא מימשתי ולכן אני צריך להקטין אותו מעלות המכר שלי.

מלאי הסגירה בסוף השנה הופך להיות מלאי פתיחה בתחילת השנה הבאה.

בכל מקרה מלאי הסגירה יהיה שווה בעלותו לעלות מלאי הפתיחה.

 

תקנים: תקנים הם בעצם כללים חשבונאיים כאשר לכל נושא ולכל ענף יש תקן משלו. למשל מלאי הוא נושא ולכן יש לו תקן, כנ"ל לגבי רכוש קבוע וכד'. מטרת התקן היא לספק הנחיות חשבונאיות כיצד לטפל באותו הפריט. מכיוון שיש תקן כולם מחויבים לפעול על פיו.

התקנים שנלמד בקורס הם תקנים בינלאומיים. חברות ציבוריות מחויבות לתקנים בינלאומיים.

עם השנים חברות ישראליות מאמצות את הכללים הבינלאומיים אך לא מחויבות לו, אלא לכללים הישראלים.

 

מטרת התקן 'מלאי':

 1. לספק הנחיות לסכום שבו הנכס יוכר במאזן.
 2. לספק הנחיות כיצד יש לטפל במלאי בעלות המכר, וכן לספק הנחיות ביחס למושג "שווי מימוש נטו" (עלות השוק).
 3. מספק הנחיות בכדי להקצות עלויות לסוגי מלאי שונים.

 

הגדרת המושג מלאי: מלאי הם פריטי רכוש (נכס) המוחזקים בחברה לצורך מכירתם במהלך הפעילות העסקית. מלאי הוא רק מה שמשמש את החברה לצורך מכירה. (חברת נדל"ן שקונה דירות לצורך מכירה לעומת חברה שיש לה בניין לצורך עבודה. בחברה הראשונה הדירות יהיו מלאי לעומת החברה השנייה שבה מדובר ברכוש קבוע)

בחברה מסחרית המלאי שאני קונה זהו מלאי גמור במטרה למכור אותו. (קונה חולצות- מוכר חולצות)

בחברה יצרנית שמייצרת מוצרים יש מספר חומרי מלאי:

 1. חומרי גלם וחומרי אריזה (מוצרים שבעזרתם אני מייצר\אורז את האריזה).
 2. מלאי תוצרת בעיבוד (כבר לא חומר גלם, אך עוד לא הושלם למוצר גמור).
 3. מוצרים מוגמרים (החברה סיימה לייצר וטרם מכרה אותו- משתווה למלאי רגיל בחברה מסחרית).

 

יש שני עקרונות חשבונאיים הרלוונטיים בנושא מלאי:

 1. עקרון הקבלת הוצאות להכנסות- המלאי כולו מתבסס על עקרון זה. רישום המלאי בעלות המכר הוא כתוצאה מעקרון זה, מורידים מעלות המכר את המלאי שנשאר בחברה.
 2. עקרון השמרנות- הכרה בהפסד גם אם לא קיים, לא להכיר ברווח עד שהוא לא רווח בפועל.

  בא לידי ביטוי בכלל הבא: חישוב המלאי לפי עלות או שווי מימוש/שוק הנמוך שביניהם (הנמוך שביניהם יילקח לדו"חות)

 

 

ספירת מלאי

 1. המלאי שנמצא במחסני החברה.
 2. גם אם קניתי מלאי והוא עדיין לא נמצא במחסנים שלי- הוא נספר כמלאי. (בדרך אליי)
 3. מלאי במשגור- "לא מכרת, לא קנית", אופן מכירה שבו יצרנים\מוכרים מביאים מוצרים לחנויות אספקה ורק במידה והחנות מצליחה למכור את המוצר היא "קונה" אותו מן היצרן\מוכר. הסיכון כולו אצל היצרן\מוכר ולא אצל החנות. המוכר\יצרן יספור את המלאי כנמצא בבעלותו למרות שפיזית הוא לא אצלו.
 4. מלאי שמכרתי, אך עדיין יושב אצלי פיזית – לא יספר אצלי כמלאי.

 

 

 

מדידת ערך מלאי

 

מלאי מוערך על פי עלות או שווי מימוש נטו כנמוך שביניהם.

 

שווי מימוש נטו- אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל, כלומר בכמה ליום המאזן אני יכול למכור את המלאי בניקוי אומדן עלויות השלמה (אם יש) ובניקוי אומדן הוצאות מכירה. השווי שוק צריך להיות בהתאם וספציפי לחברה, כלומר יכול להיות שבחברות שונות יתמחרו חולצות במחיר שונה, אך התמחור שווי מימוש צריך להיות בהתאם לחברה עצמה.

 

מחיר מכירה

אומדן עלויות השלמה

אומדן הוצאות מכירה

_______________

שווי מימוש נטו

 

מהלך העסקים הרגיל- הכוונה ב"שגרה", בעסקאות שוק רגילות. כלומר ללא עסקאות משפחתיות או יוצאות דופן.

 

עלות המלאי –
תכלול את כל עלויות הרכישה וההמרה ועלויות אחרות שיתהוו בהבאת המלאי למיקומו ולמצבו הנוכחי.

עלויות רכישה- כוללות את מחיר הרכישה (בכמה קניתי? כמה עלה לי?), מיסי יבוא ומיסים אחרים.

עלויות הובלה- ההובלה של המלאי אליי (עד אליי, עלויות הובלה מהרגע שהגיע אליי והלאה הן עלויות מכירה ולא נכללות בעלות המלאי), עלויות טיפול ועלויות אחרות שניתן לייחס שבמישרין לרכישת מוצרים גמורים, חומרים ושירותים.

יש להפחית מהעלויות הללו הנחות!

עלויות המרה- כוללות עלויות שקשורות במישרין ליחידות היצור כגון: עלויות עבודה ישירה (עלות של עובדי הייצור), הקצאה שיטתית של עלויות תקורה קבועות ומשתנות בייצור שהתהוו בהמרת החומרים למוצרים גמורים.

 

עלויות תקורה עקיפות קבועות ביצור: אותן עלויות יצור עקיפות שנשארות קבועות יחסית ללא קשר בהיקף הייצור. (כשאייצר 100\200 מוצרים העלות תישאר אותו הדבר, למשל פחת אחזקת מבנה)

עלויות תקורה עקיפות שמשתנות ביצור: הכוונה לאותן העלויות שמשתנות באופן ישיר או כמעט ישיר ביחס להיקף הייצור כמו למשל פחת בגין מכונות, חומרים, שכר עבודה וכד'.

 

ברגע שאני קושר הוצאה לייצור- מדובר בחלק מעלות המלאי.

 

עלויות אחרות: נכללות בעלות המלאי רק במידה והתהוו בהבאת המלאי למיקומו ולמצבו הנוכחי. למשל עלות עיצוב המוצר ללקוח מסוים (עלות מיוחדת שנגרמה כתוצאה מקשר ישיר\עקיף למלאי).

 

אילו עלויות לא נראה כחלק מעלות המלאי?

 1. סכומים חריגים של עלויות חומרים, עובדים או עלויות יצור אחרות שבוזבזו לריק. לדוגמה אם חברה החליטה על כמות מסוימת של חומר גלם וטעתה באופן קיצוני בתכנון הכמויות- העודף שנוצר הוא לא חלק מעלות המלאי. הסכומים הללו ייחשבו כסכומי הפסד בדו"ח רווח והפסד. (למשל מסעדות- כמויות אוכל שנזרקות).
 2. עלויות אחסון של המלאי. העלויות אל יכללו חלק מעלויות המלאי משום שהם לא חלק מייצור המלאי, אלא אם כן הם עלויות אחסון כחלק מייצור המלאי (לדוגמה יין). כל עוד המוצר בתהליך של ייצור והוא מאוחסן, הוא ייכלל כחלק מעלות המלאי.
 3. עלויות הנהלה שאינן תורמות להבאת המלאי למצבו הנוכחי.
 4. עלויות מכירה (הן חלק מהוצאות המכירה ולא המלאי)
 5. עלויות מימון ( למשל קניית סחורה על ידי מימון, עלויות הריבית של המימון לא יכללו בעלויות המלאי).

 

שיטות להערכת מלאי

 

יש שתי שיטות להערכת מלאי:

 1. מלאי תקופתי- השיטה אומרת שלא עוקבים במהלך השנה אחר המלאי, אלא רק בסוף שנה סופרים אותו. יש מערכות שעוקבות אחר המלאי, אך בספרים אני לא עוקב אחריהם.

פקודות היומן:

בעת קניית מלאי: חובת קניות, זכות מזומן\ספק על עלות הקנייה.

בעת מכירת מלאי: חובת לקוח\מזומן, זכות מכירות.

בסוף שנה סופרים את המלאי ומגיעים לערכו ונרשם במאזן:

חובת מלאי סגירה, זכות מלאי סגירה.

 

מלאי פתיחה

+קניות

-(מלאי סגירה)

_________

עלות המכר

 

מכירות

-(עלות המכר)

________

רווח גולמי

 

 1. מלאי תמידי- השיטה אומרת שאחרי כל תנועה ותנועה של מלאי אני רושם אותו ביומנים. כל כניסה ויציאה של מלאי מקבלת ביטוי.

 

פקודות היומן:

כאשר אני קונה סחורה: חובת מלאי (מאזני), זכות מזומן (מאזני).

כאשר אני מוכר סחורה:

 1. חובת מזומן, זכות מכירות (רושמים את המחיר שבו נמכר המלאי)

 

 1. חובת עלות המכר (תוצאתי), זכות מלאי (מאזני). (רושמים את המחיר שעלה המלאי)

כשאר נפחית במאזן את המסומן בצהוב אחד מהשני, כלומר מכירות פחות עלות המכר, יצא הרווח הגולמי.

 

בסוף שנה יש 3 חשבונות רלוונטיים:

חשבון מלאי (מאזני)

מכירות (תוצאתי)

עלות המכר (תוצאתי)

 

מכירות

-(עלות המכר)

__________

רווח גולמי

 

המלאי בשיטה הזו הוא רק בדו"ח מאזני ועובר דרכו משנה לשנה. המלאי הוא בעצם נכס בלבד בשיטה הזו ואין מלאי בדו"ח רווח והפסד. החשבון החדש שפתחתנו שנקרא "עלות המכר" שמופחת מהמכירות יביא לנו את הרווח הגולמי בחישוב פשוט.

 

*בחברה מסויימת יש בסוף שנת 2009 100 יחידות בשווי 10 שח ליחידה. במהלך 2010 קניתי 100 יחידות ב10 שקלים ליחידה, כאשר מכרתי 50 יחידות תמורת 13 שקלים ליחידה.

 

בשיטת המלאי התקופתי נרשום:

חובה: קניות 1,000 זכות: מזומן 1,000

חובה: מזומן 650 זכות: מכירות 650

סוף שנה:

חובה: מלאי סגירה 1500, זכות: מלאי סגירה 1500

 

עלות המכר –

קניות – 1000

+ מלאי פתיחה – 1000

-מלאי סגירה – 1500

————————-

עלות המכר – 500

 

מכירות- 650

-עלות המכר- 500

____________

רווח גולמי: 150

 

בשיטת המלאי התמידי נרשום:

חובה: מלאי 1000, זכות: מזומן 1000

חובה: מזומן 650, זכות: מכירות 650

חובה: עלות המכר 500, זכות: מלאי 500

 

סוף שנה:

 

מלאי: 1000 פתיחה + 1000 קניות – 500 מכירות = 1500 מלאי.

מכירות: 650

עלות המכר: 500

 

מכירות 650

-עלות המכר 500

_________

רווח גולמי 150

 

תירגול 1- 17.10.13

 

הפרשה לחומ"ס

 

במאזן יש יתרת לקוחות של לקוחות שעוד לא שילמו לי. כמו כן, לא וודאי שכל הלקוחות ישלמו לי את הסכומים שהם חייבים לי. בעקבות עקרונות חשבוניים יש צורך ליצור הפרשה לחובות מסופקים.

עיקרון השמרנות- הכרה בהפסד מראש. כלומר מכירים בהפסד – חוסר קבלת החוב מהלקוח עוד טרם קרה.

עיקרון הקבלה הוצאה להכנסה- על כל הוצאה קיימת הכנסה ולהפך. כלומר אל מול המכירות ללקוח (הכנסות) רושמים הוצאות חומ"ס.

 

הפעולה החשבונאית:

חובה: הוצאות חומ"ס

זכות: הפרשה לחומ"ס

 

אנחנו לומדים את פעולת הפרשה לחומ"ס על פי הפרשה ספציפית (מחובות ספציפים מפרישים אחוז מסוים) ואחוז מכלל הלקוחות (מפרישים אחוז שנקבע כל שנה מחדש מכלל החובות של הלקוחות בסוף השנה). (קיימת גם שיטה של אחוז ממכירות).

 

חוב אבוד- חוב שידוע בוודאות שלא נקבל, נרשם כך –

 

חובה: הפרשה לחומ"ס

זכות: לקוח

 

חוב טוב – חוב אבוד ששולם לבסוף –

חובה: עו"ש\מזומן

זכות: הפרשה לחומ"ס (ניתן לרשום גם הוצאות חומ"ס אך לא נשתמש בקורס).

 

לצילום השיעור

 

לצילום התרגול

 

לסיכום שיעור 2

 

 אחד − 1 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים