שם הכותב: תאריך: 29 אוקטובר 2013

משפט מסחרי ב

 1. אמצעי תשלום שונים ואופיים המשפטי:

  1.ברטר-העסקה הראשונה בתולדות האנושות. מדור בעסקת החלפה של מוצרים וסחורות.

  2.מזומן– כאשר בני האדם החלו התקבץ בקבוצות גדולות הוחלט על מעבר לאמצעי תשלום שמבטא שווי וניתן להתאימו בקלות יחסית לשווי הסחורה. בתחילה, השווי יוחס לשווי יחידת המתכת שעליה נחרט הסכום. בימים אלו, אין התעניינות בשווי המתכת. לצד המטבעות התפתח השימוש בנייר(שטרות). בעסקת מזומן התמורה מועברת במקביל וכנגד העברת הסחורה. עסקאות המזומן לא מתאימות לכל עסקה, במיוחד למורכבות שבהן.

  3.שיק- השימוש בשיק בא לענות על שני צרכים:

  א. לשנות את מועד התשלום למועד מאוחר יותר.

  ב.ככל שסכומי העסקאות עולים ,פחות בטוח ויותר לא נוח להשתמש במזומן.

  4.שיק בנקאי– מקרה מיוחד של שיק.

  5.המחאת זכויות– מכירה או קניית זכות חוזית.

  6.כרטיס אשראי-ירש את השיק מסיבות בטיחותיות(יורחב בהמשך).

*בקורס זה נתרכז בעיקר בשיק, בהמחאת זכויות וכרטיס האשראי. חשוב להדגיש שמדובר באמצעי ולא במטרה. המטרה היא כריתת חוזים וריבוי עסקאות.

ב . מאפייני השטר-

 1. החפצה- מהמילה חפץ. כלל מרכזי הוא שהערך של השטר מגולם בחפץ, והחפץ הוא השטר. קיימת הפרדה בין השטר לבין החוזה.חוזה מגלם בו רעיון, הסכמה משפטית שהושגה, ובמקרה שאבד ,לא אבדה זכות התביעה מכוחו. לעומת זאת ברגע שאבד השטר אבדה איתו זכות התביעה. זכות התביעה נוצרת מקיומו של השטר.
 2. ריבוי חייבים-אותו שטר יכול ליצור חבות של מספר בלתי מוגבל של חייבים. קיימת חבות לצדדים האחרים לכל מי שחותם על השטר.
 3. התביעה מכוח השטר היא תביעה עצמאית ונפרדת מהתביעה לפי עסקת היסוד. סעיף זה נגזר מסעיף ההחפצה. כשחוזה נכרת יחסי הגומלין הם שהשטר הוא אמצעי תשלום לקיום החוזה. אמצעי התשלום התנפח והפך להיות עילת תביעה בפני עצמה.

  כאשר מדובר בצדדים קרובים-לתביעה שטרית ערך נמוך יותר.

   

 4. סחירות- (סעיף 30 (א) לפקודת השטרות) ניתן להעביר את השטר וכל מי שמחזיק בשטר קנה, מעצם החזקתו בשטר, עילת תביעה.

   

 1. התנאים ליצירת שטר תקף:

   

  פקודת הנזיקין מגדירה תחילה את שטר החליפין שהוא מקרה פרטי של שטר, ולאחר מכן היא עוברת למקרים פרטיים בהם השיק, השיק הבנקאי ושטר החוב.

  סעיף 3 לפקודת השטרות מגדיר את שטר החליפין- " פקודה ללא תנאי, ערוכה בכתב,מאת אדם אל חברו,חתומה ביד נותנה,בה נדרש האדם שאליו ערוכה הפקודה לשלם לאדם פלוני או לפקודתו, או למוכ"ז, סכום מסוים של כסף, עם דרישה, או בזמן עתיד קבוע או ניתן לקביעה.

   

   

   

 

 

 

 

.חמש × = 40

תואר ראשון
תואר שני
מרצים