שם הכותב: תאריך: 06 נובמבר 2012

מהו משפט? המשפט מהווה את הנורמות הכתובות של כל חברה – מה מותר ומה אסור, ומהן הסנקציות הנובעות בעקבות הפרה של אותן הנורמות. לדוג' אדם שלא משלם אגרה לטלוויזיה -> הוצאה לפועל יכולה לעכל את הטלוויזיה מביתו.

ישנו הבדל בין משפט אזרחי ומשפט פלילי –

משפט אזרחי קובע תקנות שעל פיהן אנו נדרשים לפעול (לדוג' חוק תכנון ובנייה קובע כיצד לבנות בית, אסור לפעול בדרך שונה מהתקנות הכתובות), לעומת זאת משפט פלילי קובע שמה שלא כתוב בחוק מותר . כלומר, אם החוק לא מציין את זה מותר. (לדוג' רואה חשבון טוב הוא אחד שמצליח לגבות כספים כמה שיותר לטובת הלקוח, בעלי החברה ולקבל החזר כספי. כלומר , חיפוש פרצות בחוק).

בנוסף התוצאה במשפט אזרחי ופלילי היא שונה לגמרי. במשפט פלילי קל יותר להוכיח את החפות.

ישנם שני עקרונות חשובים בנושא המשפט במשטר דמוקרטי:

 

–         עקרון הפרדת הרשויות: בא להסביר איך ניתן להגבל את השלטון ולמנוע ריכוזיות יתר בידי אדם אחד או גוף מסוים. רק באמצעות עיקרון זה שלטון דמוקרטי יכול להתנהל כראוי.

עקרון זה מתייחס לשלוש רשויות:

 

 

  מטרות העיקרון –

  1. העיקרון מאפשר לפצל את כוח השלטון ולהגבילו.
  2. הבטחת תפקוד ויעילות של המערכת השלטונית.
  3. שמירה על חירות האנשים (האזרחים) מפני סכנה של שלטון יחיד.

ישנם מצבים בהם פועלות הרשויות יחד , כאשר בניהן ישנה "מערכת בלמים" ובקרה (מבקר המדינה למשל, אשר ממונה ע"י הכנסת). בישראל אין הפרדה מוחלטת בין הרשויות, המצב הוא שבפועל ראש הממשלה יכול להיות חבר כנסת, שרים יכולים להיות חברי כנסת. הכנסת מביעה אמון בממשלה, וללא אמון מהכנסת- הממשלה לא יכולה לתפקד. בנוסף, כיום יש סמכות לבית המשפט העליון לבטל חוקים שחוקקה הכנסת ומנגד הכנסת יכולה לחוקק חוק אשר מבטל הלכה שקבע בית המשפט.

טבלה אשר מדגימה את האופן בו כל רשות מעורבת בתחומי הרשויות האחרות:

מטרות

הרשות המבצעת- הממשלה

הרשות המחוקקת- הכנסת

הרשות השופטת- מערכת בתי המשפט

חקיקה

קובעת חקיקת משנה- תקנות (בכל סוף חוק כתוב, השר הממונה מוציא תקנות בהתאם). תקנות הן הביצוע של החוק. סמכות להוציא תקנות ניתנת לשרים, ראשי עיריות וכו'..

רוב החקיקה נעשית ע"י הכנסת. הכנסת מחוקקת שני סוגים של חוקים: חוקים רגילים, וחוקי יסוד. חקיקה זו נקראת חקיקה ראשית.

ביכולתו של ביה"מ העליון לבטל חוקים של הכנסת, ולבטל תקדימים (הלכות מחייבות של ביה"מ העליון אשר מחייבות את כל בתי המשפט בדרגות הנמוכות יותר).

ביצוע

הממשלה היא הרשות המבצעת.

הכנסת יכולה לחוקק חוקים שדורשים ביצוע (למשל חוק העלאת העצמות של הרצל לקבורה) ישנן ועדות בכנסת שבפניהן עומדים חברי ממשלה ומדווחים. רוב הועדות מורכבות מחברי קואליציה.

הרשות נותנת קנסות לביצוע- הוצאה לפועל לדוגמא.

שיפוט

וועדות מעין שיפוטיות. לדוג' וועדה בתוך עירייה לערעור ארנונה, קנסות וביטולם. נציגות שירות המדינה – גוף לשירות הציבורי המטפל בכל נושא כ"ח בשירות, ענייני משמעת.

לכנסת יש סמכות מעין שיפוטית לדוג' היא יכולה לקבוע שנשיא המדינה יודח מתפקידו אך לא האם הוא אשם או לא.

בתי משפט המנהלים פסקי דין ומערכת שיפוטית במדינה.שמונה × = 32

תואר ראשון
תואר שני
מרצים