שם הכותב: תאריך: 06 אפריל 2013

שיעור 1 3.3.2013- יישומי מחשב בניהול, מרצה: יוסף רענן

Excel 2010

 • אם נרצה להגיע לתא הפעיל האחרון – Ctrl + End
 • אם נרצה להגיע לתא הפעיל הראשון – Ctrl + Home
 • טווח בין תאים, לדוגמה – A1:C16    (יעיל כשנרצה לחשב פונקציות חישוב שונות, כאשר הנקודתיים באמצע מהוות בין ל-בין).
 • תא חשבונאות – ניתן להוסיף נק' עשרוניות או להוריד ß מדובר באותו מספר, אך בתצוגה יותר נוחה לעין.
 • ניתן לעשות על תאריך חישובים
 • כאשר מופיע # בתאים – הבעיה היא שאין מספיק מקום בתא, יש להגדיל את המקום.
 • כאשר מופיע NUM  בתאים – עשינו משהו לא בסדר.
 • כאשר מופיע DIV בתאים – חילוק באפס , פעולה לא חוקית.
 • כאשר מופיע REF  בתאים – פנייה לתא לא קיים.
 • מברשת העיצוב – העתקת העיצוב שנעשה על תא מסוים על תא אחר. אם נלחץ על מברשת העיצוב פעם אחת, נוכל להעתיק את העיצוב על תא אחד מסוים. אם נלחץ עליו פעמיים, נוכל להעתיק את העיצוב על כמה תאים שנרצה, עד שנבטל על המברשת כשנלחץ ESC.
 • "נקה" – נקה הכול, נקה עיצובים, נקה תוכן (כאשר עשינו בתא עיצוב כלשהוא וכעת אין בתא כלום ß כאשר נרשום משהו בתא הזה, הוא יראה לנו את מה שרשמנו לפי העיצוב הקודם).
 • תאי עזר – המספר האמתיים שניתנו בשאלה (בערך מוחלט), לדוגמה –

= (מספר תא) * מספר

לדוגמה – נרצה לכפול מחיר כל שהוא במע"מ , וכעת המע"מ הוא 17 אחוז ß

D2(1+0/15) =

עכשיו, המע"מ יכול להשתנות, על כן – נוסיף תא מסוים שבו נשנה כל פעם את אחוז המע"מ, לדוגמה ב- D3, וכעת החישוב ישתנה לפי השינוי שנעשה בתא D3 ß

D2(1+D3)=

נרצה להשתמש בכמה שיותר תאי עזר, כך שבמידה ואחד הנתונים ישתנו – כל הנתונים שחושבו ישתנו בהתאם, יושפעו מהשינוי.

 • ·         אם נלחץ על גיליון מסוים, קליק ימיני ß "העברה או העתקה" – נוכל להעתק גיליון שלם לגיליון שלם! נוכל גם להחליט האם לבחור בחוברת הקיימת, או חדשה. חשוב לזכור לסמן וי ב"צור עותק".
 • ·         "מזג ומרכז" – כשנרצה שתא אחד יתפרס על מספר תאים.


שמונה − = 4

תואר ראשון
תואר שני
מרצים