שם הכותב: תאריך: 06 אפריל 2013

מאקרו כלכלה שיעור 1 – 26.2.2013, מרצה: אלכסנדר קרומר

בקורס נצא מנקודת הנחה שאין פחת, D=0

ושאין מיסים עקיפים.

מערכת החשבונאות הלאומית היא שיטה ליצירה וממיון מקורות מידע של גדלים מאקרו כלכליים, וזאת לטובת בניית בסיסי נתונים אשר יאפשרו למקבלי ההחלטות (פירמות, משקיעים) לקבל החלטות כלכליות בצורה מושכלת.

תוצר = תוצר גולמי מודד את סך כל הפעילות של ייצור סחורות ושירותים במשק בתקופת זמן נתונה. קיימות שתי שיטות להגדרת התוצר (התוצר המקומי והתוצר הלאומי).

  1. תוצר מקומי גולמי (תמ"ג) GDP  – הערך הכספי של כל הסחורות והשירותים שנוצרו ע"י יחידות כלכליות בתחומי המשק בתקופת זמן נתונה. משמעות – סכמה של מחירי השוק של מחירים מסוימים.
  2. תוצר לאומי גולמי (תל"ג) GNP – הערך הכספי של כל המוצרים שיוצרו ע"י גורמי ייצור השייכים ללאום בתקופת זמן נתונה.

(לדוגמה – נגיד שחקן כדורגל, יוסי בניון, שייך לתוצר לאומי של ישראל, אך תוצר מקומי של אנגליה).

  1. תמ"ג = תל"ג פחות הכנסות של גורמי ייצור השייכים ללאום מפעילותם בחו"ל ועוד הכנסות שנוצרו במדינה מפעילותם של גורמי ייצור השייכים לחו"ל.
  2. N.NP = GNP-D

תוצר לאומי נקי = תוצר לאומי גולמי – פחת

תמ"ג =

תל"ג

הכנסות של גו"י השייכים ללאום

+

הכנסות שנוצרו במדינות אחרות

דרכים למדידת התוצר :

א.      על פי הגדרה (בלתי אפשרי ליישום).

ב.       סכום הערכים המוספים

ג.        חלוקת התמורות לגורמי ייצור

ד.       השימושים בתוצר הסופי

לא משנה באיזו דרך נבחר לחשב את התוצר,

נגיע תמיד לאותה תוצאה !

סכום הערכים המוספים: ערך הייצור שלה במשך תקופה מסוימת בניכוי ערך התשומות שנרכשו מפירמות אחרות.

ערך מוסף גולמי – מכירות פחות קניות מפירמות אחרות ועוד השינוי במלאי במהלך התקופה.

ערך מוסף נקי – ערך מוסף גולמי בניכוי פחת.

ערך מוסף של ממשלה שווה לתשלומי השכר שלה לעובדי הממשלה. וזאת מכיוון שאין אפשרות לאמוד על ערך הייצור שלה.

דוגמאות :

  1. רפתן מייצר חלב בערך כספי של 2 ₪ לליטר, את החלב הוא מוכר כמוצר ביניים למחלבה המייצרת גבינה. הגבינה נמכרת תמורת 3 ₪ לבעל הקיוסק, שבעזרת לחמנייה שקנה ב-1 ₪ הוא מכין כריך גבינה הנמכר ב-5 ₪. מהו התוצר?

ערך מוסף לרפתן  2 ₪ , למחלבה  3-2=1, לבעל הקיוסק 5-3-1=1, לחמנייה 1

סה"כ : 2+1+1+1=5

  1. דוח רווח והפסד של חברה X :

מכירות 1000

קניות מפירמות אחרות (400)

הוצ' שכר (100)

מלאי פתיחה (100)

מלאי סגירה 200

הוצ' ריבית (100)

הוצ' שכ"ד (100)

הוצ' פחת (100)

הוצ' מס (100)

רווח לפני מס' 200

רווח נקי 100

דוח ייעודי רווחים:

רווח נקי 100

רווחים לחלוקה, דבידנט (50)

יתרת רווח שלא חולק 50

פתרון :

לפי שיטת הערך המוסף –

מכירות 1000

קניות מפירמות (100)

שינוי במלאי 100

פחת (100)

ערך מוסף נקי 600

לפי שיטת הכנסה נובעת – R + W

הוצ' שכר 200

הוצ' שכ"ד 100

תשלומי ריבית 100

דבידנט 50

רווחים שלא חולקו 50

מס' חברות 100

הכנסה נובעת 600

תרגול 1, מתרגלת: גב' אביגיל הורביץ'

תוצר – הפרמטר המשמעותי להערכת משק.

שיטת ההכנסה הנובעת: מחברים לכל פירמה את השכר והרנטות שלה. (W+R)

רנטה = רווח (התמורה ליזם), ריבית ורנטה (הכנסות לגורמי ייצור שאינם גורמי עבודה).

לסיכום השיעור

 

לצילום התרגול+ 5 = אחת עשרה

תואר ראשון
תואר שני
מרצים