שם הכותב: תאריך: 24 אוקטובר 2013

מימון – שעור 1

הקמת חברה –

על מנת להקים חברה יש צורך בהון עצמי והלוואה מהבנק. זאת על מנת לקנות נכסים התחלתיים כדי לפתוח את החברה (מלאי וכו').

יש להכיר את שוק הסחורות והשירותים, שוק כוח האדם, גופי הממשלה השונים ובנוסף את שוק הכסף בו נמצאים המקורות האפשריים לגיוס הכסף.

ההון העצמי ההתחלתי בחברה הוא הון המניות ( בשונה מעוסק מורשה, שם ההון העצמי הוא על שם העוסק ולא מדובר בישות משפטית נפרדת כמו חברה).

לאחר גיוס ההון העצמי יש לקחת הלוואה מהבנק שהיא חלק מההון הזר. ההלוואות הידועות ביותר הן: הלוואה בנקאית או אג"ח. החברה מנפיקה אגרות חוב ומוכרת אותם לציבור, הכסף המתקבל מהציבור הוא ההלוואה לחברה.

על מנת לפתח את החברה יש לגייס הון עצמי נוסף, ניתן לעשות זאת ע"י הכנסת שותף, כלומר בעלים נוספים להון המניות. החיסרון הוא חלוקת הרווחים והיתרון הוא הגדלת החברה, כך יגדלו גם הרווחים וחלוקת הסיכון שבהפסד בין שותפים נוספים.

אפשרות נוספת להגדיל את החברה היא לקחת עוד הלוואות מבנק, אך דבר זה יקטין את הרווח בעקבות הריבית אותה החברה תאלץ לשלם בגין ההלוואות ובנוסף החברה מחויבת להחזיר את ההלוואה לבנק.

מטרת החברה – מקסום הערך הנוכחי הנקי לבעלים (בעלי המניות). הערך הנוכחי הנקי (ע.נ.נ) נעשה באמצעות היוון, כלומר החברה בודקת מהו הרווח בכל שנה ומהוון את זה, בודקת כמה כסף עתידי שווה היום.

היוון – תהליך למציאת ערך של סכומים כספיים בנקודה מסוימת בזמן.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ערך עתידי – סכום חד פעמי –

 1. הנח כי הפקדת 1,000 שקלים בתוכנית חסכון המניבה ריבית של 10% לשנה. כמה כסף יעמוד לרשותך אם התוכנית נפרעת בעוד 3 שנים וחישוב הריבית הוא לפי ריבית פשוטה? כמה יעמוד לרשותך אם הריבית מחושבת לפי ריבית דריבית?

   

  PV = 1,000 – ערך נוכחי

  N = 3 – שנים

  I = 10% = 0.1 – ריבית

   

  ריבית פשוטה(נקובה , תעריפית, בנקאית, חוזית) – הריבית מתקבלת בכל תקופה רק על הקרן הראשונית.

   

  FV – ערך עתידי

   

  FV1 = 1000*0.1+1000 = 1,100 – שנה ראשונה

  FV2 = 1000+1000*0.1+1000*0.1 = 1,200 – שנה שנייה

  FV3 = 1,000*(1+0.1*3) = 1,300 – שנה שלישית

   

  נוסחא לריבית פשוטה –
  FV = PV * (1+i* n)

   

  ריבית דריבית – ריבית שבה הריבית שנצברת הינה גם על הקרן המקורית וגם על הריבית שנצברה בתקופות הקודמות.

   

  FV1 = 1000*0.1+1000 = 1,100 – שנה ראשונה

  FV2 = 1100+1100*0.1 = 1,210 – שנה שנייה

  FV3 = 1,210+ 1210*0.1 = 1,331 – שנה שלישית

   

  נוסחא לריבית דריבית –
  FV = PV * (1+i)n

   

  ככל שיש יותר תקופות והריבית גבוהה יותר, כך ההפרש בערך העתידי בין ריבית פשוטה וריבית דריבית גדל.

   

   

 2. בנק א' מציע תכנית חסכון המניבה ריבי של 10% לשנה בשנה הראשונה ו – 8% בשנה השנייה. בנק ב' מציע תכנית חסכון המניבה 8% בשנה הראשונה ו – 10% בשנה השנייה. אם ברצונך לחסוך לשנתיים מיהו הבנק העדיף?

   

  FVא = PV*(1+0.1)(1+0.08) = PV1.188

  FVב = PV*(1+0.08)(1+0.1) = PV1.188

   

   

   

   

   

   

 3. מוצעים לך שלושה מסלולי חסכון – 5,000 ₪ שברשותך – הראשון ל- 5 שנים בריבית של 10% לשנה, השני לחסוך ל-7 שנים בריבית של 8% לשנה והשלישי לחסוך ל-10 שנים בריבית של 6% לשנה. מהו ערכם העתידי של 5,000 השקלים בכל אחת מההצעות ומהי ההצעה העדיפה?

   

  8052.55 = FV5 = 5000 * (1+0.1)5

  8569 = FV7 = 5000 * (1+0.08)7

  8954= FV10 = 5000 * (1+0.06)10

   

  בשאלה הנוכחית הריבית גבוהה יותר בחסכון הקצר, אך לא ניתן להשוות בין החלופות מפני שאופק ההשקעה שונה. אנחנו לא יודעים מהי הריבית שנקבל על החיסכון ל-5 שנים אם נרצה להשקיע את הכסף לתקופה נוספת.

   

  ערך נוכחי – סכום חד פעמי –

   

נוסחה ערך נוכחי של סכום יחיד –

= PV

 1. חשב את ערכם הנוכחי של 100 ₪ המתקבלים בעוד שנתיים אם הריבית היא 10% לשנה?

   

  FV = 100

  N = 2

  I = 0.1

   


  82.6
  = = PV

   

  המשמעות היא שאם היום נפקיד 82.6 ₪ בריבית 10% לשנה, בעוד שנתיים נקבל 100 ₪.

   

 2. חשב מהו ערכם הנוכחי של 100 שקלים אם הריבית היא 10% בתקופה הראשונה ו8% בתקופה השנייה?

84.17
= = PV

בשביל לקבל 100 ₪ בעוד שנתיים צריך להשקיע היום סכום גבוה יותר (84.17 לעומת 82.6) כי הריבית נמוכה יותר.

 

 

 

ערך עתידי – סדרות –

 1. ברצונך לחסוך 100 ₪ בכל אחת מ-3 השנים הבאות. כמה יצטבר לרשותך בתום תקופת החיסכון אם הריבית היא 10% לשנה וההפקדות הן בסוף כל שנה. כיד תשתנה תשובתך אם ההפקדות הן בתחילת כל שנה?

I = 0.1

N = 3

סכום תקופתי קבוע – PMT = 100

 

נוסחה לערך עתידי של סדרת סכומים שווים –

FV = PMT *


FVFA(i%,n) – מעע"ס

כאשר n = מספר ההפקדות

 

FV = 100 * = 331

הנוסחה מביאה אותנו לנק' הזמן שבה מופקד הסכום האחרון בסדרה.

 

הפקדה בתחילת תקופה –

ערך עתידי של סדרת סכומים במידה ומופקדים בתחילת תקופה


FV = PMT * * (1+i)

 

FV = 100 * * (1+0.1) = 364

 

 

לצילום השיעור

 

 

 

8 × שבע =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים