שם הכותב: תאריך: 01 מאי 2014

שיעור 9

 

  • תוספת מימוש צמודה- מתנהגת כהתחייבות ולא כהון עצמי.

 

תשובות מבחן 5.3.12- תרגיל 2- הון עצמי

 

תאריך\פרטים הון מניות 1 ₪ ע.נ הון מניות 4 ₪ ע.נ מב"כ א מב"כ ב תקבולים ע"ח אופציות א תקבולים ע"ח אופציות ב פרמיה עודפים סה"כ
1.1.10 הנפקת מניות
250k 138,750 k190 150k 136,063 864,813
1.6.10 הנפקת כתבי אופציות 120k 120k
1.11.10 מימוש 50% מכתבי אופציה א' 80k (60k) 30k 50k
1.12.10 הנפקת הטבה למ"ר 70k 61,250 (131,250)
31.12.10 רווח 1,420,000
יתרת סגירה 320k 280k 190k 150k 60k 34,813 1,420,000 2,454,813
1.1.11 הנפקת חבילה 20k 80k 125k 115,200 840,600 1,180,800
1.4.11 פקיעת אופציות סדרה ב' (69,120) 69,120

1.6.11 חלוקת מניות הטבה 272k 288k (560k)
1.7.11 ממוש אופציות סדרה ב' 28,800 (15,360) (3,440) 10,000
2.7.11 פקיעת אופציות סדרה ב' (30,720( 30,720
31.12.11 פקיעת אופציות סדרה א' (60k) 60k
31.12.11
רווח
1,450,000
חלוקת דיבידנד (186,780)

 

1.1.10

חובה: מזומן 340,000 (190k+150k)

זכות: הון מניות בכורה א' 190,000

הון מניות בכורה ב' 150,000

 

1.6.10

חובה: מזומן 120,000

זכות: תקבולים ע"ח אופציות א' 120,000

 

1.11.10

חובה: מזומן (בגין תוספת מימוש) 50,000 (2000/2*5)

תקבולים ע"ח כתבי אופציה 60,000 (120,000/2)

זכות: הון מניות 4 ₪ ע.נ 80,000 (2000/2*2*4)

פרמיה 30,000

 

שחזור הון מניות רגילות יתרת פתיחה

מניות רגילות 1 ₪ ע.נ- X

 

X+0.28X=320,000 (320 אלף נתון)

X=250,000

 

מניות רגילות 4 ₪ ע.נ- Y

 

(Y+80,000)1.28=280,000

Y=138,750

 

1.1.10

חובה: מזומן 524,813

זכות: הון מניות 1 ₪ ע.נ 250,000

הון מניות 4 ₪ ע.נ 138,750

פרמיה* 136,063

 

*שחזור פרמיה:

מימוש אופציות 30,000
הנפת מניות רגילות 136,063
הנפקת מניות הטבה (131,250)
31.12.10 34,813

 

1.12.10

חובה: פרמיה 131,250

זכות: הון מניות 1 ₪ ע.נ 70,000 (250,000*28%)

הון מניות 4 ₪ ע.נ 61,250 (138,750+80,000)*28%))

 

1.1.11

מספר חבילות: 5,000

עלות חבילה: 246

הוצאות הנפקה: 4%

מספר אופציות בחבילה 15,000

יחס המרה: 2

תוספת מימוש: 5

 

*את אותו חלק שמשייכים לכתבי האופציה, מורידים מהתקבולים ע"ח כתבי האופציה.

 

פקודה ראשונה (ללא הוצאות הנפקה):

חובה: מזומן 1,230,000 (5000*246)

זכות: הון מניות 1 ₪ ע.נ 20,000 (4*1*5000)

הון מניות 4 ₪ ע.נ 80,000 (4*4*5000)

מב"כ ב' 5 ₪ ע.נ 125,000 (5*5*5000)

תקבולים ע"ח אופציות ב' 120,000 (24*5000)

פרמיה PN 885,000

 

פקודה שנייה (מתקנת הוצאות הנפקה):

חובה: פרמיה 44,400 (49,200*222/246)

תקבולים ע"ח כתבי אופציה ב' 4,800 (49,200*24/246)

זכות: מזומן 49,200 (1,230,000*4%)

 

1.4.11

חובה: תקבולים ע"ח כתבי אופציה 69,120 *9000/15,000=(120,000-4,800)

זכות: פרמיה 69,120

 

1.6.11

חובה: פרמיה 560,000

זכות: הון מ"ר 1 ₪ ע.נ 272,000 (340k*80%)

הון מ"ר 4 ₪ ע.נ 288,000 (360k*80%)

 

  • יש להסתכל על דו"ח השינויים בהון העצמי על מנת לראות אם יש לנו מספיק פרמיה לחלוקה, או שיש לקחת גם מהעודפים.

 

1.7.11

חובה: מזומן 10,000 (2000*5)

פרמיה 3,440 (pn)

תקבולים ע"ח כתבי אופציה 15,360 (120,000-4800-69120)*1\3

זכות: הון מניות 4 ₪ ע.נ 28,800 (2000*2*4*(1+0.8))

 

פקיעת אופציות (ב2 ליולי, יום אחרי יום מימוש אחרון)

חובה: תקבולים ע"ח אופציות ב' 30,720

זכות: פרמיה 30,720

 

31.12.11

חובה: תקבולים ע"ח אופציות א' 60k

זכות: פרמיה 60k

 

חלוקת דיבידנד

 

פרטים מב"כ א 8% מבכ ב 10% מ"ר 1 ש"ח מ"ר 4 ש"ח סה"כ ביאור 1
צביר שנה קודמת 2010 15,200 15,200
שוטף 15,200 27,500 42,700 2
רגילות 61,200 67,680 128,880 3

 

באורים

  1. 140,000*8%=15,200
  2. 275,000*10%=27,500
  3. 1 ₪- 612,000*10%=61,200

    4 ₪- 676,800*10%=67,680

 

חובה: עודפים 186,780

זכות: דיבידנד לשלם 186,780

 

  • אם הוכרז דיבידנד של 10% אז בהגדרה של מב"כ ב' אין להם השתתפות, אלא רק מעל האחוזים שמוקצים להם בכל מקרה, כלומר 10%. אם הייתה הכרזה של 12%, אזי לאחר השוואת הזכויות מב"כ ב' היו מקבלות השתתפות נוספת של 2%.

לצילום השיעור

 

לצילום התרגול

 חמש + = 13

תואר ראשון
תואר שני
מרצים