שם הכותב: תאריך: 07 מאי 2016

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 9 בקורס "חשבונאות פיננסית ב' " מתאריך 02.05.16

חשבונאות פיננסית ב שיעור 9

 × 9 = שמונים אחד

תואר ראשון
תואר שני
מרצים