שם הכותב: תאריך: 18 דצמבר 2012

18.12.12

המשך שאילתות:

 • כאשר רוצים קריטריון במילים, כלומר שיופיעו כל אותם מילים תחת שדה מסוים,  למשל –Owner  או  Marketing manger נעדיף להעתיק את המילה כפי שהיא בטבלה עצמה, על מנת למנוע טעויות. בנוסף, כאשר אני רוצה שיופיע או הקריטריון הראשון או השני,  תחת שדה אחד – נרשום את אחת האופציות של הקריטריונים בשורה קריטריון, ואת האופציה השנייה בשורה למטה – "או". במידה והיינו רוצים שזה יהיה גם הקריטריון הראשון וגם השני היינו רושמים : Marketing manager AND Owner באותה שורת "קריטריון".
 • קריטריון ששמים באותה שורה עם קריטריון אחר –>חיבור של שני הקריטריונים, כלומר- נראה את שתי האופציות בשאילתה–> AND וגם.

              אם אני ארצה לראות או את האופציה הראשונה או האופציה השנייה–>אני אשים את הקריטריון השני בשורה למטה–> או.

 • כאשר לא נרצה לראות שבשאילתה איזה שהוא ערך מהטבלה –> ____ <> : הסימן הזה אומר לנו NOT.

שאילתות שתוך כדי הרצתן מבצעים חישוב :

מביאים את השדות שאנחנו צריכים – למשל נרצה לראות את כל ההזמנות, ולכל מספר הזמנה ארצה לראות את סך המוצרים בתוך ההזמנה, ללא הקשר למוצר עצמו. כלומר, ארצה לסכום את כל המוצרים בהזמנה מסוימת. במצב כזה, יש כפתור בסרגל כלים "עיצוב" שהסמל שלו סיגמא (סיכומים) – כאשר לוחצים על הסמל הזה נפתחה לנו שורה חדשה שנקראת "סך הכול" ובשדה שרוצים לעשות את החישוב לוחצים על הקריטריון "קיבוץ לפי" – שזה אומר לפי הקריטריון שנבחר בחץ זה יקבץ לנו את החישוב לכדי שורה אחת, למשל – בדוגמה, השאילתה תציג לנו כל הזמנה בשורה אחרת – ואז נפתח לי חץ עם הרבה אפשרויות :

 1. SUM מסכם את המספרים.
 2. COUN סופר את הנתונים בשורות (מספר שורות)
 3.  AVG ממוצע
 4. MIN – הערך הנמוך ביותר
 5. MAX – הערך הגבוה ביותר
 • כאשר רוצים לעשות שני חישובים על אותו שדה, נפתח את השדה פעמיים במשטח העבודה כאשר בכל פעם נעשה חישוב אחר, בנפרד. לדוגמה- מחיר מקסימלי ומחיר מינימלי. נפתח את השדה מחיר פעמיים, פעם אחת נעשה חישוב לפי MAX ובפעם השנייה נעשה חישוב MIN.
 • איך נעשה כיתוב בשאילתה? נעמוד בשאילתה בעיצוב בשם השדה, לפני האות הראשונה–> רושמים את הכיתוב של שם השדה, ניתן לרשום בעברית או באנגלית, ואז נקודתיים : ללא רווח בין הכיתוב לשם השדה. לדוגמה – סך כל ההזמנותQuantity:

במידה ובטבלה עצמה יש כיתוב לשדה מסוים, הכיתוב של הטבלה יגבר על הכיתוב שנעשה בשאילתה.

 • כאשר יהיה לנו "קיבוץ לפי" לכמה שדות בשאילתה – התכנה לא תדע לפי איזה שדה לעשות "קיבוץ לפי", ועל כן לא תעשה כלל. במצב כזה נצטרך להחליף את ה"קיבוץ לפי" בשדה אותו לא נרצה לקבץ ל- "Where" , בשדה זה לא נוכל לעשות " וי " ולכן לא נוכל לראות את השדה בשאילתה. ואז, יהיה רק שדה אחד בעל "קיבוץ לפי", והתכנה תעשה קיבוץ לפי אותו שדה בלבד.

Where"" – כיוון שבכל זאת לא נראה את השדה בשאילתה, נעלה שדה כזה רק במצב בו נרצה להגדיר קריטריון מסוים, אחרת אין לי סיבה להביא את השדה הזה כלל.

לצילום השיעורתשע + 1 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים