שם הכותב: תאריך: 08 דצמבר 2013

שיעור 9 – 08/12/2013

דוגמה:


פתרון דוגמה:

מדובר בסדרה עתית (אותן תקופות של זמן) ואנו מניחים שכל זמן שלה שווה לתקופה אחרת.נדרש –

לפי מודל ה-CAPM, אילו תוכניות כדאיות ואילו לא?

הפרויקט כדאי כאשר הצפוי גבוה (או שווה) מהנדרש ! על כן הפרויקטים הכדאיים הן פרויקטים א' ו-ג'.

לסיכום,

שיעור תשואה נדרש – על פי המודל, מה התשואה של כל תוכנית.

שיעור תשואה צפוי – מה אנו צופים ששיעור התשואה יהיה.

אנו מוכנים לקבל פרויקטים שהם שווים או לא מתחת לנדרש.

נשאלת השאלה האם נשקיע בכל המניות או רק ב-א' ו-ג' ? ניתן להשקיע ב-4 המניות כך שאת א' ו-ג' נקנה בשוק (תוך ציפייה שמחירם יעלה, נקנה בנמוך ונמכור בגבוה). לעומת זאת, על המניות ב' ו-ד', תיאורטית, ניתן לבצע עסקאות SHORT כיוון שיש ציפייה שמחיריהן ירדו. על מניות בירידה כדאי לבצע עסקאות SHORT.
− 4 = שתיים

תואר ראשון
תואר שני
מרצים