שם הכותב: תאריך: 12 דצמבר 2013

 

 

אג"ח להמרה

מבוא

שטר חוב המונפק ע"י חברה כנגד קבלת הלוואה וניתנת להמרה(החלפה) למניות החברה על פי יחס המרה ידוע מראש (כאילו אג"ח + אופציה למניה).

אג"ח להמרה היא מכשיר ברירה דו מסלולי לפי בחירת המשקיע : פדיון לפי תנאי האיגרת או המרה למניות.

 

אג"ח "סטרייט" מול אג"ח להמרה

חשוב לזכור כי כל אג"ח להמרה היא גם אג"ח קונצרנית. יחד עם זאת ישנם מספר הבדלים :

1. לרוב, אג"ח להמרה מונפקת ללא ביטחונות משום שמרכיב ההמרה מהווה מעין פיצוי.

2. באג"ח להמרה הסדרות קטנות יותר, השוק יותר קטן (בשל חוסר רצון של בעלי המניות הקיימים לדילול מניותיהם /החזקתם בחברה).

3. אג"ח להמרה מאופיינת בתנודתיות גבוהה יותר (בגל מרכיב המנייה).

4. במקרה של אג"ח להמרה ,בנוסף לתשואה לפדיון, האיגרת מעניקה אופציה להפקת רווחים מעליית ערך המנייה.

 

מדוע חברות מנפיקות אג"ח להמרה?

 • תקופות בהן קיים קושי לגיוס הון
 • הפחתת הסיכון למשקיעים
 • מכיוון שאג"ח להמרה כוללות בתוכן אופציית המרה, המנפיק זוכה לחיסכון בהוצאות ריבית.
 • סיכוי להקטנת האובליגו (החובות, האשראי) בעת המרה – החוב יוחלף במניות.

מדוע כדאי למשקיע לרכוש אג"ח להמרה?

 • תשואת מינימום מובטחת
 • סיכוי לרווח הון בעקבות עליית שער המניה
 • רגישות נמוכה לחולשה במניה – הודות לרצפת התשואה
 • ניהול יעיל של החשיפה לסיכון בתיק ההשקעות

   

תנאי אג"ח להמרה

 • ע.נ – 100 אגורות (1 ₪)
 • קופון (יכול להיות קבוע או משתנה)
 • מועדי תשלום הקרן והריבית (קרן בתשלום אחד או בחלקים, ריבית פעם בשנה או מספר פעמים בשנה וכו')
 • סוג הצמדה (ללא הצמדה, צמוד למדד, צמוד מט"ח וכו'..)
 • יחס ההמרה למניות
 • סוג מניות המתקבלות לאחר המרה
 • התאמות להטבה, זכויות, פיצולים ומיזוגים.
 • ביטחונות (אם יש)
 • נאמן

 

הערך הכלכלי

מבחינת כדאיות השקעה למשקיע.

מסלול אג"ח:

כאשר פרמיית ההמרה למניות יחסית גבוהה, תיסחר האג"ח להמרה במסלול האג"חי שלה, במצב זה כדאיות ההמרה של איגרת החוב למניות נמוכה (בגלל פרמיית ההמרה הגבוהה), המשקיע יעדיף להמשיך ולהחזיקה כאגרת חוב. במסלול זה מתנהגת האג"ח להמרה כאיגרת חוב רגילה לכל דבר עם תשואה למשקיע. מחיר האג"ח להמרה במסלול זה חשוף פחות לשינויים במחיר המניה, משום שהשוק כמעט ואינו מתמחר את האופציה להמרה במחיר האג"ח.

פרמיית המרה = התוספת באחוזים (משתנה – כשמחיר המניה עולה, פרמיית ההמרה יורדת ולהיפך) המשולמת עבור רכישת המניה ע"י המרת האג"ח, בהשוואה לרכישה ישירה של המניה.

 • תשואה לפדיון (אני רוצה לראות שהיא חיובית וטובה, ואם פרמיית ההמרה גבוהה, נעדיף להשקיע במסלול האג"חי)
 • טווח לפדיון
 • דירוג
 • תשלומי הריבית

מסלול מנייתי:

כשהמחיר למניה עולה משמעותית, פרמיית ההמרה יורדת ובכך עולה סבירות ההמרה למניות. במצב זה עובר המסחר באג"ח למסלול המנייתי, מה שגורם לאג"ח להמרה להיות חשופה לשינויים במחיר המניה בשוק, זאת בשל עליית שווי רכיב האפשרות להמרה. בד"כ אג"ח במסלול זה תיסחר בשיעור תשואה לפדיון שלילי (אני רוצה פרמיית המרה ותשואה לפדיון כמה שיותר נמוכה כדי שהמסלול המנייתי יהיה כדאי לי).

 • מחיר המניה הנגזר מהמרה לעומת מחיר המניה בבורסה.
 • פרמיית ההמרה
 • הערכת סיכויי המניה לעליית שער
 • יתרת הזמן לניצות אפשרות ההמרה.

אלוני חץ אג"ח ד' – דוגמא

מחיר אג"ח בבורסה (מחיר מלוכלך)- 150 אגורות. קופון 4.5%. סוג הצמדה: מדד המחירים לצרכן. שער מניית ההמרה .01,479 אגורות ,תשלום קרן ראשון 20.11.10 , תשלום קרן אחרון 20.11.12, מועד המרה אחרון 5.11.12, יחס המרה 1000% כלומר 10 אג"ח תמורת מנייה, ערך מתואם ברוטו פארי: 117.73 (הפרש ממחיר בבורסה נובע מהפן המנייתי), מח"מ 1.52 , פרמיית המרה מיידית : 1.42%, תשואה שנתית ברוטו :11.42%- (פרמיה נמוכה ותשואה נמוכה/במינוס, מעיד על כך שהאג"ח נמצא במסלול המנייתי!),דירוג מעלות/מדרוג A1/A.

דלק קבוצה אג"ח ל' – דוגמא

מחיר האג"ח בבורסה (מחיר מלוכלך)-101.4 אגורות. קופון 4.1%,לא צמוד. שער מניית ההמרה :86,750 אגורות, תשלום קרן ראשון 31/10/12, תשלום קרן אחרון 31/10/12 (תשלום אחד של הקרן ), מועד המרה אחרון :15/1012 , יחס המרה 122500% (עבור כל מניה ניתן 1225 אג"ח), ערך מתואם ברוטו פארי 100.41 , מח"מ 2.31, פרמיית המרה מידית 43.3 ,תשואה שנתית ברוטו 3.7%, דירוג מעלות A1 .תשואה לפדיון קרובה לקופון ופרמיה גבוהה- מעיד על אג"ח להמרה במסלול האג"חי.

מושגים

 • יחס המרה/ שער ההמרה: יחס ההמרה קובע את כמות האג"ח שאפשר להמיר במניה אחת. יחס ההמרה בישראל נקוב באחוזים, כאשר כל 100% מייצגים אג"ח אחת שמומרת.
  • אלוני חץ – 1,000%, כלומר ניתן להמיר כל 10 אג"ח למניה אחת.
 • פרמיית המרה: זו התוספת באחוזים המשולמת עבור רכישת המניה ע"י המרת אגרת החוב בהשוואה לרכישה ישירה של המניה.
  • דלק קבוצה – 43.19%, כלומר, כדי לקנות מניה דרך רכישת אג"ח, נשלם 43.19% מעל לעלות רכישת המניה ישירות בבורסה. (B= מחיר האג"ח, R=יחס המרה, S= מחיר המניה, PR=פרמיית ההמרה (− 3 = אחד

תואר ראשון
תואר שני
מרצים