שם הכותב: תאריך: 12 ינואר 2015

צמיחה

 

ערך תפוקה שולית זה התפוקה השולית במונחי כסף.

 

אלפאמראה איזה חלק תופס גורם ייצור העבודה בתוצר.מה חלקו של גורם יצור בתוצר, מה התרומה של כל עובד לתוצר, מה חלקה של ההכנסה הגולמית להכנסה של המשק.

ביטאחלקו של ההון הפיזי בתוצר. כמה מהווה ההכנסה של בעלי ההון הפיזי מתוך התוצר (הכנסה לאומית) בתוצר הגולמי. I זה חלקו של ההון הפיזי בתוצר, מה תרומתה של ההון הפיזי להכנסה של המשק.

במשך השנים חלה מגמה של ירידה בחלקם של העובדים בהכנסה הלאומית ועלייה בחלקם של בעלי ההון והייצור. כשמגלים שהפער בין חלקם של העובדים לחלקם של בעלי ההון עולה, בעוד התוצר הלאומי גדל, מבינים עד כמה אי השיוויון בארץ הוא חמור ושהפירמידה הולכת ומצטמצמת ככל שאנו עולים ברמות השכר.

 

דלתאK/Kהשינוי בהון הפיזישיעור השינוי בהשקעות במשק. ההשקעות מגדילות את מלאי ההון הפיזי במשק. מחיר הכסף וציפיות משקיעים משפיעים על ההשקעות במשק; אם הציפיות למדינה הן גבוהות, שיהיה שגשוג והצלחה במדינה, ההשקעה במדינה תגדל כי המשקיעים יצפו שכך יהיה, וגם להפך.

כשמחלקים את K בL מוצאים את ערך ההון הפיזי לשעת עבודה. כדי להגדיל את היחס יש להשקיע בתשתיות, מבנים וציוד כך שיגדל מלאי ההון הפיזי.

כשבודקים את היחס בין ההכנסות של העסק לניצול ההון הפיזי, אם הניצול הוא בצורה מקסימלית כדאי לבעל העסק לקנות עוד הון פיזי כדי להגדיל את ההכנסות.

דלתא L/Lשינוי בכמות העבודה. גידול באחוז השתתפות העבודה, למשל, הצטרפות למעגל העבודה של נשים דתיות, יביא לשינוי חיובי. כמו כן, גם ריבוי טבעי משמעותי, או לחילופין הבאת עובדים זרים לארץ, יגדיל את כמות העבודה.

דלתא A/Aשיעור השינוי בפריון הכולל. (ביטא פריון ההון הפיזי ואלפא פריון העבודה). לפריון העבודה יש את ההשפעה המשמעותית לפריון הכולל.

מהם הגורמים שמשפיעים על פריון העבודה?

  1. השקעותכדי להעלות את פריון העבודה יש להשקיע במשק ולקנות מכונות והון פיזי (גורמי ייצור מסייעים).
  2. הון אנושהשכלה, חינוך, הכשרה מקצועית. כל אלה ברמה גבוהה יגדילו את פריון העבודה.
  3. הוצאות מחקר ופיתוחבהוצאות מחקר ופיתוח ישראל מובילה בהשוואה למדינות מתקדמות אחרות.

בנוסף, ישנם גורמים לא טכנולוגיים שמגדילים את פריון העבודה:

  1. שביעות רצון העובדים
  2. סביבת העבודה
  3. הקשר בין הפריון לשכר (אם עובד מבין שככל שישקיע יותר בעבודה כך שכרו יעלה, הוא יעבוד קשה יותר).
  4. יציבות המדינה מבחינה פוליטית, כלכלית, ביטחונית. לדוגמה, מבצע צבאי יוריד את פריון העבודה בעוד הסכם שלום יעלה אותו.
  5. יציבות כלכלית שמספק מקום העבודה לעובד.
  6. תרבות עבודה במשק.
  7. תופעות אקליםסופת שלגים תוריד את פריון העבודה לתקופה מסויימת.

 

דוגמה מספרית:

במשק מסויים נתונה פונקציית היצור: Y=AL^0.7*K^0.3

הכנסת העובדים הינה 7,000 (W*L)

מכירה של יחידת הון פיזי הוא 2 (I)

לאור נתונים אלה חשב את כמות ההון הפיזי במשק זה:

0.3=2K/10,000

K=1,500שמונה + = 14

תואר ראשון
תואר שני
מרצים