שם הכותב: תאריך: 28 דצמבר 2014

כלכלה מיקרו – שיעור 9

 

 

עקומת הביקוש המצרפית (עקומת הביקוש של השוק)-

מתארת את הקשר בין מחיר המוצר לסה'כ הכמות המבוקשת. עקומה זו מתקבלת מתוך סכימה אופקית של הכמויות המבוקשות ע'י כל אחד מהיצרנים בשוק בכל מחיר ומחיר.

 

* כניסת יצרנים לענף תזיז את עקומת הביקוש המצרפית ימינה בעוד שיציאת יצרנים מהענף תזיז את עקומת הביקוש שמאלה.

 

גמישות הביקוש ביחס למחיר-

 

גמישות הביקוש = אחוז השינוי בכמות המבוקשת לחלק לאחוז השינוי במחיר

 

=> P/Q * השיפוע/1

 

לצורך העניין, כשיש ירידה במחיר לא ניתן לדעת אם הכמות ירדה או עלתה ללא נתונים מספריים. לכן מבדילים בין מצבים שונים של גמישות הביקוש-

1. ביקוש גמיש- גמישות הביקוש גדולה מ-1 (אחוז השינוי בכמות>אחוז השינוי במחיר):

הכמות הינה הגורם הדומיננטי ולכן כאשר היא תגדל הוצאת הצרכן תגדל ולהיפך.

מוצרים שיכללו במצב זה יהיו מוצרים בעלי תחליפים רבים, מוצרי מותרות.

2. ביקוש קשיח- גמישות הביקוש קטנה מ-1 (אחוז השינוי בכמות<אחוז השינוי במחיר): המחיר הינו הגורם הדומיננטי ולכן כאשר הוא יגדל הוצאת הצרכן תגדל ולהיפך.

מוצרים שיכללו במצב זה יהיו מוצרים חסרי תחליפים, מוצרי יסוד.

3. ביקוש יחידתי- גמישות הביקוש שווה ל-1:

הוצאת הצרכן קבועה.

 

(* הוצאת הצרכן = P*Q).

 

תצוגה גרפית של סוגי גמישות הביקוש-

1. ביקוש גמיש- קו ישר ואופקי

2. ביקוש קשיח- קו ישר ואנכי

3. ביקוש יחידתי- היפרבולה

 

* בפונקציה ליניארית:

 • בנק' האמצע של ציר P ושל ציר Q => גמישות הביקוש שווה ל1 (= מקסימום הוצאת הצרכן).
 • מעל לנק' האמצע של ציר P ושל ציר Q => גמישות הביקוש גדולה מ1.
 • מתחת לנק' האמצע של ציר P ושל ציר Q => גמישות הביקוש קטנה מ1.

   

   

  שיווי משקל בתנאי תחרות משוכללת

   

   

  כדי ששוק (הסביבה בה נפגשים המוכרים והקונים) יפעל בתחרות משוכללת צריכים להתקיים התנאים הבאים:

  1. מספר רב של מוכרים וצרכנים.

  2. אין התאגדות של צרכנים או יצרנים ואין התערבות.

  3. אינפורמציה מלאה.

  4. אין הוצאות הובלה.

  5. המוצר הומוגני.

   

  * עודף היצע- המחיר גדול ממחיר שיווי משקל => הכמות המוצעת גדולה מהכמות המבוקשת.

  * עודף ביקוש- המחיר קטן ממחיר שיווי משקל => הכמות המוצעת קטנה מהכמות המבוקשת.

  * בנק' שיווי משקל הכמות המוצעת שווה לכמות המבוקשת.

   

  שינויים בנק' שיווי משקל-

  1. חלה עלייה בהכנסת הצרכנים וידוע שהמוצר נורמלי-

  הכנסה (I) עולה, מחיר (P) עולה, כמות (Q) עולה => עקומת הביקוש (D) עולה.

  2. חלה עלייה בשכר העבודה-

  שכר (W) עולה, מחיר (P) עולה, כמות (Q) יורדת => עקומת ההיצע (S) יורדת.

  3. חלה עלייה במחיר המוצר המשלים למוצר X-

  מוצר משלים (Py) עולה, מחיר (P) יורד, כמות (Q) יורדת => עקומת הביקוש (D) יורדת.

  4. חל שיפור טכנולוגי בייצור המוצר-

  מחיר (P) יורד, כמות (Q) עולה => עקומת ההיצע (S) עולהשמונה − = 4

תואר ראשון
תואר שני
מרצים