שם הכותב: תאריך: 18 דצמבר 2013

בס"ד, יום חמישי ט' בטבת תשע"ד. 12.12.13

שיעור תשיעי

התפלגות אמפירית (מדגם)
המדדים הינם סטטיסטים, הם משתנים מקריים, ומסומנים באותיות לטיניות.

התפלגות תיאורטית – אוכלוסייה
המדדים הם פרמטרים, ערכים קבועים באוכלוסייה באותיות יווניות.
מדדים של פונקציית ההסתברות-פרמטרים:

  1. תוחלת– ממוצע תיאורטי. הערך שנצפה לקבל בממוצע מתוך אינסוף דגימות של המשתנה המקרי.


באוכלוסייה בהשוואה למדגם

 

 

 

2.     שונות וסטיית תקן– מדדים עבור הפיזור של X סביב התוחלת

V(X) = E(X – E(X))2

נוסחת הגדרה – שונות

בהשוואה לאופן חישוב השונות במדגם


נוסחה נוספת לחישוב השונות- נוסחת עבודה


סטיית התקן


בהשוואה לנוסחת העבודה בחישוב סטיית התקן במדגם.לצילום שיעור סמסטר א'

 

לצילום שיעור סמסטר ב'

 

 6 × חמש =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים