שם הכותב: תאריך: 23 דצמבר 2013

שיעור 8-המשך מצגת מספר 6

 • לא עבר בכיתה. ציין כי הועלה קובץ מעוף. מה שלא נלמד בכיתה לא יהיה במבחן.

 

עקום התשואות

 • עקום התשואות מבטא את היחס בין תשואות אג"חים לטווח ארוך לעומת תשואות אג"חים לטווח קצר.
 • עקום תשואות נורמלי עולה במתינות משמאל לימין ומבטא תוספת מתונה לתשואה באג"ח הארוכות משיקולי נזילות – "פרמיית נזילות".
 • עקום תשואות תלול – מבטא חששות מפני עליית ריבית.
 • עקום תשואות יורד לטווח ארוך מעיד על ציפיות לירידת ריבית.

בעצם מראה את נקודת התשואה לכל יחידת מח"מ.

עקום תשואה נורמלי עולה מימין לשמאל. שכן ככל שמרחק הזמן עולה כך התשואה צריכה להיות גבוהה יותר כי הסיכון גבוה יותר.

מתי עקום התשואה יכול לרדת?
כאשר צופים שהריבית תרד, נהיה מוכנים להסתכן יותר בטווח הארוך. שכן הרגישות בטווח הארוך רגישה יותר לכל שינוי בריבית.

במצב שלנו כיום כאשר הריבית די נמוכה, אנו נניח שהיא לא תרד יותר . כלומר בטווח הארוך אין לה יותר לאן לרדת ולכן כיום המשקיעים יעדיפו לא לקחת אג"ח לט"א.

 

הקשר בין מחיר האג"ח לתשואה

 • כאשר מחיר האג"ח בבורסה יורד = התשואה עולה.
 • כאשר מחיר האג"ח בבורסה עולה = התשואה יורדת.
 • כאשר קונים במחיר הנמוך מהפארי התשואה יותר גבוהה מהריבית הנקובה.
 • כאשר קונים במחיר הגבוה מהפארי הרי שהתשואה נמוכה מהריבית הנקובה באג"ח.
 • כאשר אג" נסחר מתחת לפארי (ערך האיגרת כולל הריבית), התשואה גבוהה מהריבית. כלומר יש פה רוווח הון מסוים, כי בעת שקניתי את האג"ח כנראה קניתי אותו נמוך יותר מההשקעה ולכן התשואה עליו גבוהה מהריבית. (נגיד אג"ח באחרי שנה יהיה שווה 102 ונסחר ב 101 זה פחות מהפארי)

   

   

חישוב הערך המתואם

 

1000 * 4% * 180/365 =2% => האג"ח שווה 102 עבור חצי שנה

.ולכן אם שווי האג"ח בשוק היה 101, אז הוא נסחר מתחת לפארי= הערך המתואם.

 

פיזור- לא לשים את כל הביצים בסל אחד, לפזר סיכון.

משקל נסבל- מדובר בעניין של מינון. לתעדף 2% בנייר מסוים על פני 10% . כלומר זה לא חוכמה רק לפזר סיכון, אלא גם לשים משקל סביר (אינדיבידואלי למשקיע)

תשואה גבוהה עבור סיכון גבוה- ככל שנייר יותר מסוכן כך התשואה עליו (הפיצוי על הסיכון) תהיה גבוהה יותר.

 • שאלה: באיזה אג"ח המח"מ שווה לזמן הפדיון?
  כאשר הקרן היא בסוף תקופה ואין ריבית בדרך.
 • ככל שהתשואה גבוהה יותר המח"מ מתקצר.
 • דוגמא: אג"ח שיש לו עוד שנה לפדיון, שערו 95, תשואה 7%,
  נתון כי ירד השער ב 5.

  95 à (ריבית) 7% à= 12%

  90 à 7% à 17%

  במקרה הזה התשואה עלתה ואיתה מתקצר המח"מ-זה כלל!

 

כללי אצבע בהשקעה באג"ח ומשמעויות נוסחת פישר

נוסחת פישר מאפשרת לעשות שימוש בתשומות כדי לשער את האינפלציה.
כאשר היחס בין התשואה השקלית לתשואת הצמודים משקף את האינפלציה החזויה בשוק ההון.

 • בעליה
  בציפיות האינפלציה

ביקוש לאג"ח צמוד (נעדיף אג" צמוד מדד- גליל) וכתוצאה מכך

 1. מחירי האג"חים הצמודים יעלו
 2. התשואה הצמודה (על האגחים הצמודים) תרד.

היצע לאג"ח שקלי (המשקיעים ידרשו פיצוי על אג"ח חא צמודה שבה ערך הכסךף נשחק) ולכן

 • מחירי האג"חים השקליים יירדו
 • התשואה השקלית תעלה.
 • בירידה בציפיות האינפלציה (להפך)

הצע לצמודים וביקוש לשקלים.

 1. הריבית השקלית תרד
 2. הריבית הצמודה תעלה

דוגמא לחישוב: נתון אינפלציה 2%, ריבית 4%:
[(1+4%/1+2%)-1) * 100 = עליה בקירוב של 2%

 

תאריך האקס- כבר דיברנו בעבר, בגדול הוא יורד יום לאחר החלוקה, בגובה הריבית המחולקת.

אחת הדרכים למדידת סיכון היא לקחת אג"ח של החברה אל מול חברות הדומות לה. והפער בתשואות בינהם משקף את הסיכון.

מדינת ישראל: 4% à A+

ארה"ב: 2.7% ß AA+

הפער 1.3% מבטא את הסיכון של מדינת ישראל ביחס לארה"ב.

כדי לקבל כנה מידה אנו מנסים להשוות על אותה בסקאלה. במקרה הזה ארה"ב נחשבת הכי בטוחה לכן היא מקור השוואה טוב.

CDS- חוזה אשראי, זה כמו ביטוח שנועד לאפשר למשקיעים לקנות או למכור ביטוח מפני סיכוני אשראי של מדינות. למשל אם ממשלת יוון לא תשלם כסף אז חברת הביטוח תשלם לי את הכסף.

בתרשים לעיל. אנו רואים שב2009 1.4 הוא הביטוח של ישראל. כלומר תמורת פרמיה של 1.4 אתה קונה ביטוח מפני פריסות חוב, תספורות דחית תשלומי ריבית וכו..

הגרף מתאר השוואות בין אג"ח של ממשלות שונות בהתאם לדירוגן. רואים כי יש הבדלי תשואות ניכרים. (קבוצת BBB היא המסוכנת ביותר ולהפך)

 • אין צורך לדעת את דרך החישוב למבחן.
 • מק"מ נקנה בדיסקאונט ופדיון נפדה בשער 100
 • מונפק ע"י בנק ישראל לתקופה של עד שנה, כאשר לכל סדרת מק"מ יש המאפיינים שלה.
 • מק"מ תמיד מונםק ביום שלישי ונפדה ברביעי.
 • למק"מ יש צורת כתיבה מסוימת :

   

   

  אגרת חוב להמרה

 • איגרת חוב שניתנת להמרה למניה לפי "שער המרה" שנקבע מראש ופורסם בתשקיף
 • לכל אג"ח להמרה תקופת חיים מוגבלת שבסופה ישנן שתי אפשרויות:
  • קבלת ההלוואה (בתוספת הריבית)
  • המרה (החלפה) למניות החברה

   (נניח ששליש מהאג"ח להמרה הומרו למניות-ההון העצמי גדל)

    

אגרת חוב להמרה היא השקעה סולידית- לא עבר

שיקולי הנפקת אג"ח להמרה

 • גיוס הון בשוק קשה
 • גיוס מהשוק המוסדי
 • הגדלת היקף הגיוס- יותר קל להשיג כסף בחוב
 • הפחתת הסיכון למשקיעים
 • חיסכון בהוצאות ריבית (הודות לסיכוי ההמרה- בד"כ חברה שמגייסת באמצעות אג"ח להמרה, המשקיעים ידרשו ריבית נמוכה יותר כי הם מקבלים פיצוי בגין האופציה להמיר את האג"ח למניות כשישתלם להם)
 • סיכוי להקטנת האובליגו (=ההתחייבות) בעת המרה. יש לה סיכוי טוב שסך החוב שלה ירד אם המשקיעים ימירו את האג"ח

שיקולי המשקיע באג"ח להמרה

 • תשואת מינימום מובטחת ברכישה
 • סיכוי לרווח הון בעקבות עליית שער המניה
 • רגישות נמוכה לחולשה במניה – הודות לרצפת התשואה
 • אפשרות להגדיל את המרכיב המנייתי בתיק באמצעות אג"ח להמרה
 • ניהול יעיל של החשיפה לסיכון בתיק ההשקעות.

   

  דוגמאות להתנהגות אג"ח להמרה

 • ישנם שני פרמטרים: פרמטר תשואה הגלוה באג"ח (תשואה לפדיון בטבלה)
  ופרמטר פרמיה להמרה.
 • ניקח למשל את שער 100- יותר יקר ב 25% להמיר מאשר לקנות בשוק.
 • ככל שהתשואה יותר גבוהה הפרמיה יותר גבוהה.
 • פרמייה סבירה לקנות בה מניה היא של 20%
 • פרמיית המרה מחושבת כך:
 • המרת האג"ח למניה כדאית מכיוון שהמחיר שנוצר זול יותר מהמחיר בשוק. כלומר יותר זול להמיר את המניה מאשר לקנות אותה בשוק.

הערכת אג" להמרה

ערך
כאג"ח
תשואה לפדיון, טווח לפדיון, דירוג ובטחונות, תשלומי קרן וריבית.

ערך כמניה
השוואת מחיר המניה בבורסה למחיר המניה הנגזר מההמרה של האג"ח., פרמיית ההמרה, ההערכה לגבי יכולת המניה לבצע עלית מחיר בבורסה, משך הזמן לניצול אפשרות ההמרה.

 • אם לא צופים שהאג"ח יעלה מתישהו אין טעם לרכוש אג"ח להמרה.
 • ככל שהזמן ארוך יותר (ט"א) כך ההסתברות טובה יותר ששער המניה יעלה.

 

דירוג אג"ח

 • חברות לדירוג אשראי מספקות ציון איכותי לאג"ח. הדירוג הינו ספציפי לכל אג"ח. תיתכן חברה אחת שיהיה לה דירוגי אג"ח שונים- בהתאם לאג"ח הספציפית
 • הדירוג ניתן לסדרה ספציפית של אגרות חוב.
 • הדירוג משקלל את כל מרכיבי הביטחון.
 • הדירוג מוזמן ע"י החברה המנפיקה.
 • המזמין רשאי לגנוז את הדירוג ולא לפרסמו! רק כל עוד לא פרסמה את הדירוג ברגע שפרסמה נגעת נסעת, מחויבת להמשיך ולתחזק את הדירוג.
 • לאחר שהדירוג התפרסם – יתוחזק לאורך כל חיי האג"ח!
 • חברת הדירוג רשאית לבצע הערכה מחודשת של הדירוג. היא תפרסם הודעה על דירוג מחדש ובסיום הבדיקות היא רשאית לשנות את הדירוג. (דומה לריסטייטמנט)

 

דירוגי אג"ח

 • הציצו בשיעורים הקודמים, מובאת טבלת דירוג והסברים.
 • דירוג האג"ח הוא תהליך המתבצע ע"י חברות דירוג (בישראל ישנן שתי חברות לדירוג- 'מעלות' ו-'מידרוג') ומטרתו לבחון את רמת הסיכון הטמונה בחברה שהנפיקה את האג"ח וכפועל יוצא את רמת הסבירות לקבלת הקרן והריבית המובטחות.
 • סרגל הדירוג מתחיל בדירוג D, הנמוך ביותר, ומסתיים בדירוג AAA, הגבוה ביותר.

תרומת הדירוג

 • דירוג אינו מתייחס לסחירות נייר הערך.
 • דירוג אינו מתייחס למחיר נייר הערך. (קביעת פרמיית סיכון רלוונטית בהתאם לסיכון שנקבע)
 • דירוג אינו מתייחס למשך תקופת הפירעון. (דירוג מייצג את יכולת החברה לעמוד בהתחיבותיה, ללא התחשבות בפרמיות ובתקופות)
 • באג"ח קונצרני בדרגת השקעה, הדירוג בד"כ אינו מתחשב בביטחונות שהם מתוך נכסי החברה.
 • באג"ח מסוג Structured Finance אינו מתייחס לסיכוני שוק.
  • ככל שהמשק במצב בעייתי יותר כך החברות בעלות הדירוג הנמוך יסבלו יותר

  אבחנה בין רמות הדירוג – לא עבר בכיתה

 • זהו בעצם מעין סימון, מעקב בחברת הדירוג. החברה בודקת את הדירוג מחדש. ואתה כמשקיע צריך לדעת שמשהו משתנה בחברה והיא במעקב. (יכול להיות משהו חיובי או שלילי.)


9 − ארבע =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים