שם הכותב: תאריך: 09 דצמבר 2013

עקרונות בהתנהגות – שיעור 7

תאריך : 21.11.13, יום ה'.
מרצה : רויטל אלטברגר.

התניה אופרנטית –

שינוי בתדירות ההתנהגות לאור התוצאות לאחר ביצועה

חיזוק – גירוי או אירוע המתרחש בעקבות התגובה ואשר מגדיל את שכיחות הופעתה.

חיזוק חיובי (positive reinforcement) – גירוי שנתינתו לאחר ביצוע התגובה מגדילה את שכיחות הופעתה.

חיזוק שלילי (negative reinforcement) – גירוי או אירוע שהפסקתו לאחר ביצוע התגובה מגדילה את שכיחות הופעתה.

עונש – גירוי או אירוע בלתי נעים המופיע לאחר התרחשותה של תגובה ומחליש או מפסיק אותה.

עקרונות התוצאות בהתניה אופרנטית

חיזוק– תוצאה חיובית ללומד, המתרחש בעקבות התנהגות הלומד ואשר מגדיל את שכיחות הופעת ההתנהגות

חיזוק חיובי (positive reinforcement) – גירוי שנתינתו לאחר ביצוע התגובה מגדילה את שכיחות הופעתה.

חיזוק שלילי (negative reinforcement) – גירוי או אירוע שהפסקתו לאחר ביצוע התגובה מגדילה את שכיחות הופעתה.

עונש – תוצאה שלילית ללומד המתרחש בעקבות התנהגותו,  המחליש/מכחיד סבירות הופעת התנהגות  (הטלת ש"ב נוספים על תלמיד עצלן)

הכחדה – הפסקת חיזוק של התנהגות שחוזקה בעבר – מחלישה/מכחידה סבירות הופעת ההתנהגות שנלמדה

על מנת לחזק התנהגות היא צריכה להתרחש ספונטאנית לפחות פעם אחת.

 

דיון

מדוע תינוק שאמא שלו מאוד רגישה כלפיו, כל פעם שהוא בוכה

היא ניגשת ומטפלת בו ומרימה אותו- הוא תינוק בכיין?

נתחו את מנגנון הלמידה של התינוק?

נתחו את מנגנון הלמידה של האם?

יישום עקרונות התנייה אופרנטית בחיי היומיום…

http://www.youtube.com/watch?v=KtOFR2RcU-4

שאלה

רון שומע רדיו. לפתע הרדיו מתחיל להשמיע רעשים מוזרים. רון מעביר תחנות אך הרעשים ממשיכים. כאשר אינו יכול לסבול יותר את הרעש הוא מכה בידו בחוזקה על הרדיו. מיד לאחר מכן הרדיו מפסיק להרעיש ומתחיל לפעול כראוי. בפעם הבאה שהרדיו מתחיל להרעיש רון מיד מכה עליו. זו דוגמא ללמידה באמצעות חיזוק חיובי.

נכון/לא נכון? נימוק

השימוש בחיזוק

מה ייחשב לחיזוק – יש לזהות מחזקים פוטנציאליים (הבדלים אינדיווידואליים, מחזק ראשוני/מחזק משני )

חיזוק ללא מודעות – (חיוך מהבוס) יש לחזק רק התנהגויות רצויות.

מיידות

דפוס חיזוק מלא ודפוסי חיזוק חלקי

להתחיל בחיזוק מלא ואח"כ חלקי

חיזוק חלקי

השימוש בעונשעל-פי רב, חיזוק יעיל יותר מעונש: 

לעונש ערך אינפורמטיבי קטן מאשר לחיזוק –

בניגוד לחיזוק, העונש מלמד רק מה לא לעשות.

לעונש השלכות שליליות –

העונש מדכא תגובה לא רצויה רק באופן זמני.

עונש חמור מדכא את התגובה גם בהקשרים בהם היא רצויה.

עונש מעורר תגובות רגשיות שליליות שנוטות להתקשר עם המעניש.

עקרונות להגברת אפקטיביות של תוכניות משמעת:

הגדרה אלו התנהגויות יוענשו ואיך.

מיידיות:  מתן העונש מייד לאחר תגובה לא רצויה.

חומרה: ענישה פרוגרסיבית – מבוססת על שכיחות העברותוחומרתן.

הענשת ההתנהגות, לא האדם.

עקביות בענישה

אותו עונש על אותה עברה, תמיד ולכל המועסקים.

מדיניות אחידה בקרב כל הממונים.

הבהרת הסיבות לעונש ודרכים אפשריות לשיפור.

הימנעות מהצמדת תגמולים לעונש.

יישום עקרונות התניה אופרנטית בארגון
ב. עיצוב התנהגות ארגונית – חיזוק שיטתי
(Organizational Behavior Modification (OBM6 − חמש =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים