שם הכותב: תאריך: 27 אפריל 2016

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 8 בקורס "חשבונאות פיננסית ב' " מתאריך 12.04.16

חשבונאות פיננסית ב שיעור 8

 − אחד = 7

תואר ראשון
תואר שני
מרצים