שם הכותב: תאריך: 14 מאי 2014

שיעור 10 – 11/5/14

מודול התמחיר

לטובת היכולת לנתח כרטיסים תוצאתיים, דהיינו רווח והפסד (הכנסות והוצאות) אנו נשתמש במודול התמחיר שמאפשר לנו לבצע ניתוחים תמחיריים פנים ארגוניים.

מודול ה-CO מהווה תיעוד של הסעיפים התוצאתיים ולו 5 אלמנטים עיקריים:

  1. סעיף הוצאה / אלמנט העלות – מהווה העתק של כל הסעיפים התוצאתיים שהוקמו בספר הראשי. בכל פעם שמקימים חשבון GL תוצאתי, מוקם כאן סעיף הוצאה.
  2. אובייקטים תמחיריים:
    1. מרכז עלות – אובייקט המאפשר צבירת עלויות במודול הבקרה בדרך כלל מייצג יחידה ארגונית מתחת לרמת החברה כמו מחלקה, חטיבה או אגף אותה אנו מעוניינים ללמוד.
    2. מרכז רווח – ישות שצוברת הכנסות על פי המבנה הארגוני. לא כל יחידה מניבה הכנסות ועל כן כאשר נקים את הארגון, מרכז רווח ייפתח רק בעבור יחידות המניבות הכנסות.
    3. הזמנה פנימית – ישות צוברת עלויות והכנסות במודול הבקרה, ישות זו משמשת בעיקר לצבירת עלויות והכנסות שאינן על פי המבנה הארגוני או עלויות פרויקטאליות. לא ניתן לייחס אותן למבנה הארגוני.

טיפול בסעיף הוצאה ב-CO:

יצירה KA01

שינוי KA02

הצגת סעיף הוצאה KA03

מרכז עלות

טיפול במרכז עלות:

יצירה KS01

שינוי KS02

הצגה KS03

בישויות CO (תמחיריות) יש יכולת לקבוע את טווח התאריכים בהם הישות תהיה פעילה, כלומר אפשר להגדיר במערכת שסעיף הוצאה ספציפי תקף בין תאריך מסוים לתאריך מסוים. לעיתים, במרכזי עלות, מבצעים שינוי ארגוני ובכדי למנוע עומס על מרכזי עלות שונים מגבילים טווחי תוקף. כאשר התוקף פג, לא ניתן לרשום עלויות בתאריכים אלו.

קיבוץ – במודול התמחיר ישנה אופציה שמאפשרת לקבץ מספר ישויות לקבוצה לצורך דיווח. בדרך כלל בארגונים אלו ישנה מתיחות בין האחראי על החשבות לאחראי על התמחיר. אי אפשר לרשום עלויות בקבוצה אלא רק על הפריטים בקבוצה. יש לנו יכולת לבצע קיבוץ גם לישויות של מרכז העלות, מרכז רווח והזמנה פנימית.

יצירת סעיף הוצאה KAH1

היררכיה תקנית – ישות במודול התמחיר הכוללת את כל מרכזי העלות. לא ניתן להקים מרכז עלות מבלי לקשר אותו להיררכיה התקנית. ניתן לבנות את ההיררכיה ממספר רמות של קבוצות מרכזי עלות, כאשר הרמה התחתונה ביותר תהיה מרכז העלות.

שינוי היררכיה OKEON

הצגת היררכיה OKENN

היררכיה תקנית כוללת את כלל מרכזי העלות בארגון ואילו קבוצת מרכזי העלות כוללת מספר ישויות מתחומים שונים לצרכי דיווח. מנגנון של קבוצת מרכזי עלות:

יצירה KSH1

שינוי KSH2

הצגה KSH3

כאשר מתבצע רישום ל-CO ליחידה אליה הוא נזקף, הרישום נזקף לחודש מסוים. מה שקובע את התאריך הוא תאריך הרישום.

הצגת סך העלות למרכז העלות S_ALR_87013611.

הצגת תחום: סעיפי הוצאה S_ALR_87013613 – מאפשר להציג כיצד התפלגה הוצאה מסוימת בין כל היחידות בארגון. סך הרישומים התוצאתיים בספר הראשי חייב להיות זהה לסך הרישומים במודול התמחיר. האם ניתן להפיק דוח רווח והפסד ממודול התמחיר? כן, מדובר באותם רישומים.

מרכז רווח

טיפול במרכז רווח:

יצירה KE51

שינוי KE52

הצגה KE53

טיפול בהזמנה פנימית

יצירה KO01

שינוי KO02

הצגה KO038 + = שלוש עשרה

תואר ראשון
תואר שני
מרצים