שם הכותב: תאריך: 15 דצמבר 2013

 

משפט מסחרי א'- שיעור 8

 

יש בישראל "חוק להגברת האכיפה בדיני עבודה" (חוק חדש יחסית)- חשוב לציין שלמעביד "המשתמש" יש אחריות לתנאי העבודה של חברת כוח האדם. אם השכר של עובדי הקבלן הוא פחות משכר מינימום למעביד המשתמש יש אחריות. אם למשל המכללה היא המשתמשת בשירותי חברת כוח אדם- למשל עובדות הניקיון במכללה- אז המכללה צריכה להעסיק "בודק שכר" שיעבור על תלושי השכר של עובדי חברת כוח האדם ויבדוק שהם מקבלים את התנאים הסוציאליים המגיעים להם ואם בפועל הם מקבלים פחות- אז המכללה (הארגון שהוא המעביד המשתמש) פטורה מכיוון שהיא העסיקה בודק שכר. אבל בכל מקרה על הארגון חלה אחריות לבדוק את הדברים הללו טרם השימוש בשירותי חברת כוח האדם.

 

חוקי מגן

מטרתם להגן על העובדים, לרוב על עובדים שאין להם חוזים אישיים. מאפייני חוקי המגן:

 • חוקים קוגנטיים- חוקים שלא ניתן להתנות עליהם ובצידם עבירות פליליות (אפשר לקבל מאסר אך לרוב מקבלים קנסות). חוקים קוגנטיים קובעים את המינימום- למשל שכר מינימום. זה קובע תחתית, תמיד אפשר לקבל יותר.
 • מסייגים את חופש ההתקשרות של הצדדים.
 • מצמצמים את הזכות הניהולית של המעביד.

 

חוק הגנת השכר:

 1. איסור שכר כולל- אי אפשר להגיד שהשכר הכולל הוא 5,000 ₪ וזה כולל את כל השעות הנוספות שהוא עושה. איסור שכר כולל חל רק על מי שחל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה. לא חל על משרות אמון (משרת אמון זה מישהו בדרגה גבוהה שסומכים עליו. נלמד בהמשך).
 2. מועד תשלום השכר- שכר צריך לשלם עד סוף החודש, אך פיצויי הלנה משלמים רק אם הגענו ליום הקובע- כלומר 9 ימים מהמועד שצריך לשלם את השכר (סוף החודש- כלומר ב10 לחודש העוקב).

  פיצויי הלנת שכר- ס' 17 לחוק קובע את הנוסחה לחישוב פיצויי הלנת שכר, 2 נוסחאות אשר העובד יכול לבחור כל אחת מהן:

  1. 5% מהשכר על השבוע הראשון ועוד 10% על כל שבוע לאחר מכן.
  2. הצמדה +

  בפיצויי הלנת שכר חלה התיישנות והיא קבועה בס' 17א: או תוך שנה (אם לא שולם בכלל השכר) או תוך 60 או 90 ימים אם השכר שולם.

 

האם תמיד מחייבים את המעביד לשלם את הפיצויים או שניתן להפחית אותם? לפי ס' 18 ישנם 3 מקרים אשר בהם ניתן להפחית את הפיצויים למעביד:

 1. בעיה בהנהלת חשבונות
 2. בגלל סיבה שלמעביד לא הייתה שליטה עליה. למשל, שריפה/ מלחמה/ שביתה בבנק וכו'. אחת השאלות שנשאלו הייתה האם כאשר המעביד נקלע לקשיים כלכליים זה נחשב כסיבה שאין שליטה עליה? הפסיקה שיצאה מתייחסת למועצות מקומיות שלא שילמו שכר לעובדים שלהם בגלל קשיים כלכליים והשופטים אמרו שזה לא נחשב כסיבה שאין שליטה עליה אבל בכל זאת הפחיתו את הפיצויים בהרבה (ל-25%) לפי הריבית שהבנק גבה ם העובד חרג מההוצאות שלו/לקח הלוואה.
 3. כשיש חילוקי דעות בנוגע לגובה החוב, לסכום החוב.

 

בית הדין: רצון להרתיע את המעסיק, את הצורך של העובד בכסף הזה אך מצד שני לא רוצים לשבור את המעסיק.

אותו דין חל לגבי פיצויי הלנת פיצויי פיטורין.

 

ניכויים:

מהשכר מותר לנכות לנו רק מה שמפורט בסעיף 25:

מסים למיניהם (ביטוח לאומי, מס הכנסה, מס בריאות)

דמי ארגון יציג

תשלומים לקופות גמל

חוב של המעביד לעובד לפי התחייבות בכתב (חובה בכתב)- פעמים מעסיק נותן הלוואה לעובד אז הוא יכול לנכות את התשלומים מהמשכורת.× שלוש = 9

תואר ראשון
תואר שני
מרצים