שם הכותב: תאריך: 15 דצמבר 2012

שאילתות –

חיתוך של נתונים מתוך הטבלאות, לדוגמה – כל העובדים שמרוויחים מעל שכר מסוים. כלומר, נרצה לראות חלק מהעובדים מתוך טבלת העובדים. שאילתה יכולה להיות על יותר מטבלה אחת, בזכות קשרי הגומלין. מטרת השאילתות זה לראות נתונים מסוימים מתוך טבלאות, זה לא ממשק משתמש ולא מזינים דרכו נתונים לטבלה. אמנם, השאילתות הן דינמיות  כל מה שנשנה בטבלה השאילתה תריץ מהתחלה ותתעדכן.

אין כפילות של נתונים !

כשבונים שאילתה יש להקפיד תחילה כי כל הטבלאות סגורות.

טבלת כלים "יצירה" –> כפתור "עיצוב שאילתה" : הצגת טבלה, משטח שאילתה.

השלב הראשון בשאילתה צריך לבחור על איזה טבלה/טבלאות אנחנו רוצים לעשות שאילתות. עומדים על הטבלה הרצויה ולוחצים על "הוסף"–>נסגור את המסך הקטן וקיבלנו על משטח השאילתה את הטבלה  – שמות השדות של הטבלה.

נבחר מתוך שמות השדות את אותם שדות עליהם נרצה לערוך שאילה ונגרור אותם במשטח העבודה לחלק הלבן, או נלחץ על שם השדה דאבל קליק.

במידה ונלחץ דאבל קליק/נגרור את הכוכבית התוכנה תגרור את כל השדות של הטבלה.

לחצן "ימני" –> שמור שאילתה, נשמור את השאילתה בשם המתחיל ב- qur ואז את שם השאילתה.

איך נריץ את השאילתה ? נראה את התשובה שלה? –>"תצוגת גיליון נתונים", קליק ימני על השאילתה, או ברצועת כלים "עיצוב" סימן קריאה אדום, "הפעל" –> נקבל את התשובה לשאילתה.

חיתוכים בשאילתה :

כאשר יש וי בשדה "הצג" –  זה יציג לנו את השדה בשאילתה.  במידה וארצה ששדה מסוים לא יופיע לנו בשאילתה, נוודא כי הוי לא יסומן (אך, במידה וביצעתי מיון/קריטריון על שדה עליו הורדתי את הוי, השאילתה עדיין תתחשב בקריטריון שביצעתי).

  • בתרגילים – כשמבקשים ממני להעלות שאילתה עם מספר שדות, נבחר את השדות לפי הסדר שמופיע בתרגיל !
  • במידה והעליתי טבלה על משטח העבודה של השאילתות בטעות, ואיני מעוניינת שתופיע במשטח נעמוד על הכוכבית ונלחץ Delete.

קריטריון :

  1. במידה ונרצה להציג רק שדות שמתחילות באות מסוימת, לדוגמה ערים המתחילות באות M בלבד, נרשום M* . אם היינו רוצים שמות שמסתיימים ב- M נרשום תחילה את כוכבית ואז את האות, M*. שמות שהאות M מופיעה באמצע במילה *M* .

מק"ט עם אותיות – כל מקט שהאות M מופיעה לנו במקום השלישי *ß M?? הסימן שאלה מחליף תו בודד, וכוכבית מחליף רצף.

רצף כל שהוא, לדוגמה – AN יופיעו איפה שהוא במילה (תחילה, סוף, אמצע) *AN*

  1. לדוגמה ארצה לראות בטבלת מוצרים את שמות המוצרים, את מחירם ורק את המוצרים אשר עולים מעל 100 ₪ .  במשטח העבודה של השאילתות, במשטח הלבן, ישנו שדה בשם קריטריונים שמהווה את כללי האימות של השאילתות. ונרשום תחת המחיר >100.
  2. מחיר נע בין  75 ל- 125 (כולל). Between 75 and 125.
  3. מחיר – 150 ₪ ומעלה. כלומר, כולל 150–>  150=< .

שורת "מיון" : נוכל למיין שדה מסוים לפי סדר עולה או יורד.

אם עושים מיון לשני שדות – הראשון לפי סדר יורד והשני לפי סדר עולה – התכונה תשמור את הסדר יורד כי הוא השדה הראשון שגררנו למטה (השדה הראשון מצד ימין), על מנת לשמור את המיון כפי שהתבקשנו לעשות, נעלה תחילה את השדה השני ונוריד את סימון וי בשורת "הצג", ונעשה את המיון לפי רצוננו. לאחר מכן, נעשה את השדה השני לפי המיון שהתבקשנו, ואז נרשום את השדה הראשון ללא מיון כלל עם סימן וי ב"הצג".

כך בעצם, אנו שומרים על המיון כפי שהתבקשנו מלכתחילה.

(בנו שאילתה עם שם פרטי סדר יורד, שם משפחה סדר עולה)

שדה:

Last name

First name

Last name

הצג:

וי

וי

מיון:

עולה

יורד

(לא יציג לנו את השדה בטבלה, אלא רק את המיון שבחרנו עבור שדה זה)

  • במידה והתבקשנו לעלות בתרגיל שדות מטבלאות שונות, אך מקושרות בקשרי גומלין, נפתח את שתי הטבלאות על משטח העבודה ונגרור את השדות המבוקשים. אם הטבלאות לא היו מקושרות בקשרי גומלין, השאילתה לא הייתה עובדת!! היא לא הייתה יודעת מאיפה למשוך את הנתונים. ברגע שאין את הקשר בפועל (קשר עקיף ולא ישיר) – חייבים להביא את הטבלה שביניהם, שמהווה את קשר הגומלין ביניהן. אפילו שאנחנו לא צריכים את השדות בטבלה המקשרת, ורק לאחר שהבאתי את הטבלה המקשרת השאילתה תעבוד. חייבים לראות את קשרי הגומלין במשטח!! לא צריך להביא טבלה שאני לא צריכה אותה – כאשר שהטבלה מיותרת – השאילתה לא יוצאת טוב.

לצילום השיעורשש − = 5

תואר ראשון
תואר שני
מרצים