שם הכותב: תאריך: 20 דצמבר 2014

כלכלה מיקרו – שיעור 8

 

ביקוש-
שינוי של כל העקומה כתוצאה משינוי באחד המשתנים האקסוגניים (הקבועים):

 1. שינוי בטעמי הצרכנים (T)-
 • טעמי הצרכנים עולים = עקומת הביקוש תעלה.
 • טעמי הצרכנים יורדים = עקומת הביקוש תרד.
 1. שינוי בהכנסת הצרכן (I)- עקומת הביקוש תלויה בסוג המוצר:
 • מוצר נורמלי- הכנסה עולה = עקומת הביקוש תעלה, הכנסה יורדת = עקומת הביקוש תרד.
 • מוצר נחות- הכנסה עולה = עקומת הביקוש תרד, הכנסה עולה = עקומת הביקוש תעלה.
 • מוצר ניטרלי- אין שינוי בעקומת הביקוש.
 1. שינוי במחיר מוצר אחר (Py)-
 • מוצרים תחליפים- מחיר Y עולה = עקומת הביקוש תעלה, מחיר Y יורד = עקומת הביקוש תרד.
 • מוצרים משלימים- מחיר Yעולה = עקומת הביקוש תרד, מחיר Y יורד = עקומת הביקוש תעלה.
 • מוצרים בלתי תלויים- אין שינוי בעקומת התמורה.

 

* במצבים של שינויים אלו חייבת להיווצר עקומה ביקוש חדשה. נקודה על עקומת הביקוש הקודמת אמנם קיימת לכמות החדשה שנוצרה אך חל בה שינוי במחיר (ובביקוש המחיר נשאר קבוע).

 

כמות מבוקשת-
שינוי על גבי העקומה כתוצאה משינוי במשתנה האנדוגני (מחיר המוצר).

 

עקומת הביקוש המצרפית (עקומת הביקוש של השוק)-

מתארת את הקשר בין מחיר המוצר לסה'כ הכמות המבוקשת. עקומה זו מתקבלת מתוך סכימה אופקית של הכמויות המבוקשות ע'י כל אחד מהיצרנים בשוק בכל מחיר ומחיר.

 

עודף צרכן-

השטח הכלוא בין מחיר המוצר לעקומת הביקוש אשר שווה בערכו להפרש המצטבר בין המחיר המקסימלי שהצרכן מוכן לשלם לבין מה ששילם בפועל.

* ירידה במחיר המוצר תביא לעלייה בעודף היצרן ולעלייה בכמות (השטח הכלוא יגדל).

 

גמישות הביקוש ביחס למחיר-

 

גמישות הביקוש = אחוז השינוי בכמות המבוקשת לחלק לאחוז השינוי במחיר

 

לצורך העניין, כשיש ירידה במחיר לא ניתן לדעת אם הכמות ירדה או עלתה ללא נתונים מספריים. לכן מבדילים בין מצבים שונים של גמישות הביקוש-

1. ביקוש גמיש- גמישות הביקוש גדולה מ-1 (אחוז השינוי בכמות>אחוז השינוי במחיר):

הכמות הינה הגורם הדומיננטי ולכן כאשר היא תגדל הוצאת הצרכן תגדל ולהיפך.

מוצרים שיכללו במצב זה יהיו מוצרים בעלי תחליפים רבים, מוצרי מותרות.

2. ביקוש קשיח- גמישות הביקוש קטנה מ-1 (אחוז השינוי בכמות<אחוז השינוי במחיר): המחיר הינו הגורם הדומיננטי ולכן כאשר הוא יגדל הוצאת הצרכן תגדל ולהיפך.

מוצרים שיכללו במצב זה יהיו מוצרים חסרי תחליפים, מוצרי יסוד.

3. ביקוש יחידתי- גמישות הביקוש שווה ל-1:

הוצאת הצרכן קבועה.

 

(* הוצאת הצרכן = P*Q).

 

תצוגה גרפית של סוגי גמישות הביקוש-

1. ביקוש גמיש- קו ישר ואופקי

2. ביקוש קשיח- קו ישר ואנכי

3. ביקוש יחידתי- היפרבולה

שייך לנושאים: כלכלה מיקרו, רונית לוין


+ 1 = שבע

תואר ראשון
תואר שני
מרצים