שם הכותב: תאריך: 03 אפריל 2014

יסודות החשבונאות ב'- שיעור 7

 

 


אם נתון ערך נקוב שהוא לא 1 ₪, יש צורך להכפיל את יחידות המניות כפול הערך הנקוב ולקבל את ההון.

 

סוגי מניות בכורהיש למניה בכירות רק בחלוקת דיבידנד, כלומר אם חברה מחלקת דיבידנד, אזי המניות המועדפות לחלוקה הן מניות הבכורה. במניות הללו בדרך כלל אין זכות הצבעה, אין אפשרות להתערב בענייני החברה, מקבלים קופון קבוע. דומה לאג"ח אך באג"ח הכסף חוזר בעת פרעון האג"ח בעוד מניות בכורה נקבל החזר רק בעת פירוק החברה.

 

מניות בכורה רגילות – בעלות זכות עדיפה לדיבידנד בשיעור קבוע לפני חלוקת רווחים לבעלי המניות האחרות, וזאת רק במקרה שהוכרז דיבידנד. בשנה בה לא הוכרז דיבידנד אבדה זכותם. מב"כ רגילה הן מניות שזכאיות לדיבידנד לפני המניות הרגילות. בעצם זו ההגדרה של מב"כ.

 

מניות בכורה צוברות – בעלות זכות קדימה נצברת בקבלת דיבידנד בשיעור קבוע. דהיינו במקרה ששיעור הדיבידנד הנקוב על מניות אלו הינו %6 ובשנה מסוימת לא חולק דיבידנד הרי זכותם בשנה הבאה תהיה לקבלת דיבידנד בשיעור של %12.

 

מניות בכורה משתתפות – בנוסף לזכותם העדיפה לקבלת דיבידנד בשיעור הנקוב הן גם משתתפות עם יתר המניות בחלוקת יתר הדיבידנד. בד"כ משתתפות עם בעלי המניות הרגילות לאחר שאלו קיבלו זה אמור להיות קבוע בתקנון החברה (נקרא גם השוואת –שיעור דיבידנד כפי שקיבלו מניות הבכורה זכויות). מניות שזכאיות להשתתף בחלוקת שיעור מסוים של דיבידנד מעל לאחוז שהוקצה להן מלכתחילה ומעל רווח מסוים. לדוגמה- אם חולק דיבידנד בשיעור של 15%, בהגדרה המב"כ קיבלו את חלקן כי הן קיבלו ראשונות (6% נניח). אם מדובר במניות בכורה משתתפות, מעבר לזכאותם הבסיסית יש להן זכאות נוספת להשתתף ברווחים שקיימים במרווח שבין הנתון לדוגמה 10%-15%. כלומר, זכאיות לדיבידנד שותף אך זכאים גם להשתתף ברווחים נוספים מעבר לבסיס.

 

מניות בכורה צוברות ומשתתפות – כמו מניות בכורה משתתפות אך בנוסף זכותם לדיבידנד השנתי בשיעור קבוע נצברת. המניות גם זכאיות לקבל בגין ההיסטוריה כסף וכן גם משתתפות בנוסף להיותן מניות בכורה.

 

דוגמה: חולק דיבידנד של 1500 ₪, הראשונים שיקבלו את הדיבידנד היו המב"כ- 600 ₪. 900₪ צריכות להתחלק לבעלי המניות האחרים. המב"כ המשתתפות זכאיות מתוך השארית לאחוז נוסף. כלומר השארית תחולק למניות בכורה משתתפות והשאר למניות רגילות.

 

לכל חברה יש מניות רגילות ומניות מב"כ. לכל חברה חייב להיות מניות רגילות, כי אלו הרי מנהלים את החברה, בעוד מב"כ אין לכל החברות. בהנחה ומחולק דיבידנד, הם זורמים תחילה למב"כ על פי אותו שיעור רלוונטי שהוגדר בהתחלה, על פי ההסכם (שיעור קבוע). אם נניח חילקו 1500 ₪, המב"כ קיבלו את האחוז הקבוע שלהם (בהנחה שהן לא משתתפות), ואת השאר, המניות הרגילות מקבלות. גם לבעלי מניות רגילות יש זכות בקבלת דיבידנד. יש מקרים בהם זה לא הסדר, וייתכן שמניות רגילות לא יקבלו את אותה השארית ונראה את זה בהמשך.למניות רגילות אין אחוזים, הן יקבלו את היתרה שנשארה לאחר החלוקה למב"כ בד"כ.

 

כיצד תתבצע חלוקת הדיבידנד תחת ההנחות הבאות:

א. מניות הבכורה הינן מניות בכורה רגילות

ב. מניות הבכורה צוברות (לא משתתפות)

ג. מניות הבכורה צוברות ומשתתפות במלואן בעודפים הנותרים

ד. מניות הבכורה אינן צוברות ומשתתפות בשיעור של עד %2 בעודפים הנותרים.

ה. מניות הבכורה צוברות ומשתתפות בשיעור של 100% בין 8% ל 10%

 

תשובה

א.מניות בכורה רגילות

בכורה רגילה סה"כ
8% דיבידנד שוטף 8,000 8,000
היתרה 34,000 34,000
8,000 34,000 42,000

 

 

 

 

 

ב.מניות בכורה צוברות

בכורה רגילה סה"כ
צבירה בפיגור 2001,2000 16,000 16,000
8% דיבידנד שוטף 8,000 8,000
היתרה 18,000 18,000
24,000 18,000 42,000

 

ג.
מניות בכורה צוברות ומשתתפות במלואן בעודפים הנותרים- בהנחה שלא נתון כמה אחוז מהיתרה, ברירת המחדל היא כי בעלי המניות הרגילות יקבלו בשלב הראשון את חלקן ברווחים (השוואת זכויות) כפי שקיבלו מניות הבכורה, ומהיתרה שתיוותר תחולקנה שווה בשווה בין המב"כ למניות הרגילות. (שווה בשווה על פי יחסי הון המניות)- ההשוואה מתייחסת רק לדיבידנד השוטף שקיבלו מניות הבכורה.

בכורה רגילה סה"כ
צבירה בפיגור 2001,2000 16,000 16,000
8% דיבידנד שוטף 8,000 8,000
השוואת זכויות לבעלי מניות רגילות 8% 8%*200k=16,000 16,000
24,000 16,000 40,000
היתרה לחלוקה 2,000
חלוקה לפי יתרה יחסית 667 1,333 2,000
24,667 17,333 42,000

 

ד.
מניות בכורה אינן צוברות, משתתפות בשיעור של 2% בעודפים הנותרים- החלוקה של ה2% זה בעצם מההון שלהם, לא מהיתרה. כלומר החישוב הוא פי ההון של כלל מניות הבכורה, כלומר בדוגמה 2% מ100,000.

בכורה רגילה סה"כ
8% דיבידנד שוטף 8,000 8,000
השוואת זכויות לבעלי מניות רגילות 8% 8%*200k=16,000 16,000
8,000 16,000 24,000
היתרה לחלוקה 18,000
חלוקה לפי יתרה יחסית (2% נוספים בכורה) 2,000 16,000 18,000
10,000 32,000 42,000

ברירת המחדל תהייה ליצור שוויון זכויות. כמו כן, אם יש נתונים נוספים של שיעור השתתפות נוסף של מניות הבכורה, יש לעשות חישוב על פי הנתון.

 

דוגמה נוספת- בנתוני השאלה- מניות בכורה שאינן צוברות ומשתתפות בשיעור של 2% מהרווחים הנותרים מעל 10%.

בכורה רגילה סה"כ
8% דיבידנד שוטף 8,000 8,000
השוואת זכויות לבעלי מניות רגילות 8% 8%*200k=16,000 16,000
עד שיעור ההשתתפות לרגילות (%) 200k*2%=4,000 4,000
היתרה לחלוקה 28,000
חלוקה לפי יתרה יחסית (2% נוספים בכורה) 2,000 12,000
14,000
10,000 32,000 42,000

אם סכום הדיבידנד היה פחות מ42K לדוגמה, נניח 30K, אזי היתרה לחלוקה הייתה סה"כ 2,000. את ה2,000 לכאורה צריך לחלק בין המב"כ לבין הרגילות. לכן, כל אחד היה מקבל סכום שונה, כלומר לא את כל מה שמגיע להם. כאשר אומרים משתתפות מדובר באופן היחסי, אין עדיפות למב"כ. יש לעשות פרופורציה ולחלק באופן הזה את הדיבידנד. אם הייתה יתרה של 6,000 ₪ אזי הדיבידנד היה מחולק ביחס של 1:3 ו2:3- 2,000 ו4,000. וכל אחד היה מקבל את מה שמגיע לו. אך אם נשאר 4,000 אזי הפרופורציה מתחלקת באופן שונה ומניות הבכורה לא יקבלו 2%, אלא פחות.

 

ה.
מניות בכורה צוברות ומשתתפות בשיעור של 100% בין 8% ל10%.

אם נחלק את ה2,000 המלאים למניות הבכורה, בעצם לא פעלנו כדין. יש לחלק את היתרה לכלל המניות על פי פרופורציה.

בכורה רגילה סה"כ
צבירה בפיגור 2001, 2000 16,000 16,000
8% דיבידנד שוטף 8,000 8,000
השוואת זכויות לבעלי מניות רגילות 8% 8%*200k=16,000 16,000
24,000 16,000 40,000
היתרה לחלוקה 2,000
חלוקה לפי יתרה יחסית (2% נוספים בכורה) 667 1,333 2,000
24,667 17,333 42,000

בהגדרה, המניות הרגילות זכאיות לכל מה שנותר אלא אם נתון אחרת. אם היה נתון 14%-16% השוואת הזכויות הייתה לתת למניות הרגילות 14%- והמב"כ לא היו מקבלות רווחים נוספים.

 

רישומים בהנפקת מניות

התמורה בגין הנפקת מניות יכולה להיות במזומן או ע"י העברת נכסים (שווה כסף). ההקצאה של המניות מהחברה לבעלי המניות היא כתמורה למזומן או העברת נכסים. התמורה יכולה להיות משולמת בתשלום אחד או בתשלומים. התמורה בגין המניות יכולה להיות בסכומים הבאים:

  1. הנפקה בנכיון – קבלת תמורה בגין המניות בסכום הנמוך מערכן הנקוב. לכאורה התמורה בגין המניות קטן מהערך הנקוב שהונפק על ידי החברה. למשל הנפקה ערך נקוב 100 ₪ כאשר שולם רק 80 ₪. במציאות לא קיים!!!
  1. הנפקה תמורת הערך הנקוב. קיים די הרבה במציאות.
  1. הנפקה
    בפרמיה – קבלת תמורה בגין המניות בסכום הגבוה מערכן הנקוב. קיים הרבה בשוק, הנפקה של 1 ₪ ערך נקוב כאשר התשלום הוא 10 ₪ על כל 1 ₪. בד"כ כשהחברה פעילה והשווי שלה עלה.

 

לכל מניה נתון הערך הנקוב שלה (במידה ובתרגיל לא נתון הערך הנקוב ההנחה תהא 1 ₪ ע.נ)

 

פקודת יומן בגין הנפקה תמורת הערך הנקוב:

חובה: מזומן\נכס

זכות: הון מניות

 


 

 

הנפקת מניות בפרמיה משמעה שקיבלתי עבור המניות סכום הגבוה מערכן הנקוב כלומר שווי המניות גבוה מערכן הנקוב.

  • מהפרמיה לא נחלק דיבידנד. לעומת זאת ניתן להקטין את הפרמיה ע"י רישום הוצאות הנפקת הון, חלוקת מניות הטבה.

 

 

הנפקה בניכיון:

הנפקה בנכיון משמעה הקצאת מניות בתמורה הנמוכה מערכן הנקוב. במקרה שחברה החליטה להקצות מניות תמורת סכום הנמוך מערכן הנקוב (לרבות מניות הטבה) עליה להפחית חלק מרווחיה, מפרמיה על מניות או מכל מקור אחר הכלול בהונה העצמי, כפי שמופיע בדוחות הכספיים האחרונים שלה, בסכום השווה להפרש שבין הערך הנקוב של המניות לבין התמורה עבורן.

אם הנפקתי 50,000 ₪ וקיבלתי רק 40,000 ₪. יש לאזן את הפקודה. לכן בחובה יהיה 10,000 ₪ על סעיף הוני, על פרמיה או במקרה ברירת המחדל עודפים.

 

לצילום השיעור

 

לצילום התרגול

 × 2 = ארבע עשרה

תואר ראשון
תואר שני
מרצים