שם הכותב: תאריך: 11 מאי 2014

שיעור 7 – 6/4/14

יש לנו יכולת להציג באופן מרוכז על פי תקופות חשבון מסוים.

כאשר קולטים חשבונית שהופקה ללקוח, פקודת היומן תהיה:

בזכות נרשמת ההתחייבות שלנו כלפי מע"מ ועל כן מדובר על חשבון מאזני שיירשם בזכות. כתוצאה ממכירה זו, נאמר ונדרשנו לרכוש תשומות לטיפול לרכב, יירשם:

כרטיס מע"מ ייראה כך:

מע"מ תשומות ייחשב נכס ומע"מ עסקאות ייחשב התחייבות.

תפקיד של ספר ספקים – לנהל את ההתחשבנות והתשלומים מול ספקים / מוטבים.

מוטב זהו גורם שמקבל תשלום מהארגון. לא ניתן לבצע תשלום במערכת אלא מספר הספקים.

הקמת ספק במערכת מתבצעת ב-2 רבדים / מבטים:

  1. מבט לוגיסטי.
  2. מבט פיננסי.

כאשר המבט הלוגיסטי מטפל בהליכים הטרום חשבונאיים. במילים פשוטות, לא ניתן לשלם לספק אם הוא לא הוקם בהיבט הפיננסי. כדי ליצור ההזמנה מספיק שיוקם במערכת בהיבט הלוגיסטי, מרגע שיידרש לתשלום הרי שצריך יהיה להקימו בהיבט הפיננסי.

לסיכום, אם רוצים הליך רכש מלא ישנה חובה להקים את הספק בהיבט הפיננסי וגם בהיבט הלוגיסטי. אם נדרש הליך פיננסי בלבד, ניתן להסתפק בהקמת הספק בהיבט הפיננסי בלבד.

הקמת ישות אב בספר הספקים, משמעותה כאשר עובדים עם ספק חדש. הקמה זו תבוצע באמצעות טרנזקציה FK01. חשוב לציין שסיכום ספר הספקים מיוצג באמצעות חשבון מרכז ספקים בספר הראשי (GL). כאשר מקימים ספקים, ספק מקבל ספרור אוטומטי ואין צורך לאתר מספר ספק פנוי. הספקים מחולקים לקבוצות על פי מהותם, לדוגמה: ספקים ישראל / ספקים חו"ל / ספקים גדולים / ספקים ביטחוניים וכן הלאה.

היבט נוסף הוא ברמת הקונצרן, כלומר נקים ספק ברמת הקונצרן עם פרטים מינימאליים אותם נמשוך לכל חברה בתאגיד.

מונח חיפוש 1/2 – שדה חד חד ערכי שבו צריך לעדכן את ה-ח.פ. (ת.ז. של העסק שניתן על ידי רשם החברות / ע.מ. – עוסק מורשה, ע.ר. – עמותה רשומה).

ב"פרטי הבנק" -> יש לעדכן מדינה IL -> מפתח בנק – בנק 2 ספרות וסניף 3ספרות -> מספר חשבון*.

*ישנם מצבים שהספק מאולץ לרשום מספר חשבון צד ג' – למשל במקרים של עיקול. במקרה כזה מוקם מוטב חלופי, מעין ספק אחר אשר מוקם במסך התחתון של מסך פרטי הבנק. כך הכסף יועבר למוטב החלופי ולא ישירות לספק.

לחיצה על ENTER מעבירה בין מסכים.

חשבון התאמה – זהו למעשה החשבון המרכז בספר הראשי אליו יועברו התנועות והיתרות של הספק.

מפתח מיון – חשבון בן 3 תווים שמבצע מיון ראשוני בכרטיס הספק.

קבוצת ניהול מזומן – משייכת את הספק לקבוצת תכנון תזרימי מתאימה לצרכי מיון וסיווג בדוחות תזרים ובקביעת קדימות בתשלומים. עבור כל ספק מוגדרת עדיפות לתשלום. כאשר מפעילים את פרוצדורת התשלום, המערכת משלמת על פי העדיפות, כמו כן גם במקרי דיווח.

בדיקת חשבונית כפולה – שדה זה יסומן כאשר אנו רוצים לקבל אזהרה בעת קבלת חשבונית כפולה שהתקבלה מספק (מקרים של חשבונית שנקלטה ושל חשבונית נאמן למקור).

קבוצת דרגת חופש

העליון (בבלוק נתוני תשלום) הוא פרמטר שמגדיר את ההפרש המותר לצרכי התאמה בין חשבונית הספק לאמצעי התשלום.

התחתון (בבלוק אימות חשבונית) הוא פרמטר שמגדיר את ההפרש המותר לצרכי התאמה בין קבלת הטובין לאימות החשבונית.

ההבדל בין 2 השדות שהתחתון מגדיר את הפער שמותר בין הסכום שבקבלת הטובין לבין הסכום שבחשבונית הספק שנשלחה אלינו, בעוד העליון מגדיר את הפער בין הסכום שבחשבונית לבין אמצעי התשלום.

שיטת תשלום – רשימה של אמצעי תשלום שניתן לשלם לספק. למשל מזומן, שיק, אשראי או מסב (חברה לביצוע העברות כספיות ללא תשלום בין הבנקים שנועדו בעבור העברת משכורות ו/או העברות בנקאיות).

טרנזקציות נוספות:

חסימת רישום – FK05

סימון למחיקה – FK06

רישום מסמך לספק

נעשה ב-2 מצבים:

  1. בעת תשלום.
  2. בעת קבלת חשבונית.

הזנת חשבונית לספק מתבצעת באמצעות טרנזקציה FB60. אם קורה מצב שיש חשבונית זיכוי, אז משתמשים בטרנזקציה FB65.

פקודת היומן בעת הזנת חשבונית לספק הינה:

פקודות יומן בעת הזנת חשבונית זיכוי לספק הינה:

טרנזקציה FBL1N מציגה את כל המסמכים שנרשמו לספק מסוים.

טרנזקציה FB65 מבצעת רישום של מסמך שנקרא "חשבונית זיכוי" -> יש להזין מספר ספק, תאריך מסמך וסכום.− שש = 1

תואר ראשון
תואר שני
מרצים