שם הכותב: תאריך: 24 נובמבר 2013

שיעור 7 – 24/11/13

היוון עלויות אשראיIAS-23
 

לצילום התרגול5 − = שלוש

תואר ראשון
תואר שני
מרצים