שם הכותב: תאריך: 25 נובמבר 2013

שיעור 7 – 24/11/13

סיכום מבנה שאילתה:


במהלך השיעור בוצע תרגיל כיתה ליישום פסוקיות השאילתה.

פתרון השאילתות:

שייך לנושאים: אריק אדלמן, מסדי נתונים


שמונה × 6 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים