שם הכותב: תאריך: 09 דצמבר 2013

 

ריבית פורוורד תקופתית (Forward Rate)

 • הגדרה – תשואה שניתן להבטיח בהווה לאופק השקעה שמתחיל בעתיד.
 • נסמן את זה ב fm,n = תשואה לתקופה המתחילה בזמן m ומסתיימת ב n.
 • דוגמה –

  בשוק נסחרות שתי אג"ח ללא קופון:

  • אג"ח לשנתיים, תשואה לפדיון 6%.
  • אג"ח לשלוש שנים, תשואה לפדיון 7%.
 • ידוע כי ניתן לבצע בשוק עסקה שבה קונים בעוד שנתיים אג"ח לשנה במחיר שנקבע היום.
 • משקיעה שרוצה להשקיע לשלוש שנים יכול לעשות באחת משתי דרכים:
  • לרכוש אג"ח לשלוש שנים.
  • לרכוש אג"ח לשנתיים וכן אג"ח לשנה בעוד שנתיים במחיר שנקבע היום.
  • המשקיע יהיה אדיש בין שתי האופציות אם:

   (1+0.06)2*(1+f2,3)=(1+0.07)3

   F2,3=9.03%

    

 • ניתן להבטיח את ריבית הפורוורד גם ללא עסקה עתידית וזאת באמצעות אסטרטגיית לונג-שורט (עדיף למשקיעים קטנים עם קצת כסף שהבנק לא יאפשר להם לעשות עסקת פורוורד).
 • מחירי האג"ח: p(2)=89, p(3)=81.63

   

   

 • על מנת להבטיח את ריבית הפורוורד נקנה אג"ח ארוכה (ל-3 שנים) ונעשה שורט לאג"ח הקצרה (לשנתיים). היות ומחירי האג"ח לא זהים נעשה שורט על חלק יחסי כדי לקבל את אותו סכום (או הפוך- העיקר להתאים את מחיר ההשקעה):

אג"ח

היום

בעוד שנתיים

בעוד שלוש שנים

רכישת אג"ח לשלוש שנים

81.63-

 

100

מכירה בחסר של אג"ח לשנתיים

89*81.63/89=81.63

-100*81.63/89=-91.72

 

תזרים כולל

 

91.72-

100

 • השבר במכירה בחסר נובע מכך שקונים "חלק מהאיגרת".
 • הסכום שאני משקיע בלונג והסכום שאני מקבל בשורט (כי אני מוכר) צריך להיות זהה.
 • הריבית הגלומה באסטרטגיה לשנה 3: (100/91.72-1)=9.03%

 

המבנה העתי של שערי הריבית

 • בשוק נסחרות אג"ח לתקופות שונות.
 • באג"ח לתקופות שונות גלומות תשואות לפדיון שונות.
 • הקשר בין התקופה ובין התשואה לפדיון נקרא "המבנה העתי של שערי הריבית" והוא מוצג באמצעות עקום התשואה (Yield curve).

 

 

 • עקום שטוח

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • עקום יורד (סימן לא טוב)


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 • עקום עולה (בדרך כלל)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תיאוריות המסבירות את עקום התשואות

 • תיאוריית הציפיות (Expectations Theory)
  • טענה – ריבית פורוורד משקפת ציפיות לריבית בעתיד.
  • אם העקום עולה הסיבה לכך היא ששחקני השוק צופים עליי בתשואות.
  • אם העקום יורד אזי הסיבה ששחקני השוק צופים ירידה בתשואות.
  • אם העקום שטוח – לא צופים שינוי בתשואות.
 • דוגמה

  בשוק נסחרות שתי אג"ח:

  • לשנה עם תשואה לפדיון 10%.
  • לשנתיים עם תשואה לפדיון 11%.

  על פי תיאוריה זו התשואה לעוד שנתיים מבוססת על כך שהמשקיעים חושבים שהתשואה לשנה תהיה:

 

 • תיאוריית פרמיית הנזילות (Liquidity Premium Theory)
  • שערי פורוורד הגלומים בעקום התשואות אינם מבטאים רק שערי ריבית עתידיים אלא גם מרכיב נוסף – פרמיית הסיכון.
  • פרמיית הסיכון היא פיצוי למשקיעים על אי הודאות שהולכת וגדלה ככל שהתקופה לפדיון ארוכה יותר.
  • לפי תיאורי זו לעקום עולה יש שלושה הסברים:
 1. צפי לעלייה בתשואות + פרמיית סיכון
 2. צפי ליציבות בתשואות + פרמיית סיכון
 3. צפי לירידה בתשואות אבל פרמיית הסיכון מספיק גדולה כדי להביא עקום עולה.

 

 • תיאוריית השוק המפוצל (Market Segmentation Theory)
  • תיאוריה זו טוענת כי מגזרים שונים של השקעה דורשים תשואות שונות לפדיון.
  • כך למשל קרנות נאמנות ובנקים משקיעים לטווח קצר ואילו גופים פנסיוניים משקיעים לטווח ארוך.
  • שונה משני המקרים הקודמים כי לפי תיאוריה זו אין קשר בין התקופות ובין התשואות הנדרשות.
  • תיאוריה זו למעשה טוענת כי השווקים אינם משוכללים.


× 9 = שמונה עשרה

תואר ראשון
תואר שני
מרצים