שם הכותב: תאריך: 18 דצמבר 2013

בס"ד, יום חמישי נר ראשון של חנוכה, 28.11.13

שיעור שביעי

הסתברות

הסתברות היא מדע שנותן לנו את הסיכוי (הסתברות) לתוצאה מסוימת בניסוי.

האות U מסמלת איחוד, כלומר איחוד של שתי קבוצות שונות. כאשר הופכים את האות, הכוונה היא איחוד: אילו ערכים נמצאים בתוך 2 הקבוצות.

מאורע משלים– המאורע המשלים למאורע A הינו מאורע שכולל את אוסף התוצאות במרחב המדגם שאינו כלולות ב- A. סימון: = המאורע המשלים ל A .

למשל: בקובייה { תוצאה קטנה מ- 3} =

{ תוצאת ההטלה גדולה או שווה ל- 3} =

משמעות הערכים הקיצוניים:

– המאורע A יקרה בוודאות (למשל: תוצאה קטנה מ 10 בקובייה)

– המאורע A לא יקרה בוודאות (למשל: תוצאה 8 בקובייה)

כללים של פונקצית ההסתברות

  1. ההסתברות של כל מאורע השייך למרחב המדגם היא מס' בין 0 ל-1
  2. אם אז . כלומר, ההסתברות של מאורע A היא סכום ההסתברויות של המאורעות הפשוטים המרכיבים אותו.
  1. הסתברות של כל מרחב המדגם שווה ל- 1 (סכום ההסתברויות של כל המאורעות הפשוטים במרחב המדגם)

    שיעורי בית: תרגיל 7: 1,2,3,4,5

לצילום שיעור סמסטר א'

 

לצילום שיעור סמסטר ב'

 1 × = תשע

תואר ראשון
תואר שני
מרצים