שם הכותב: תאריך: 22 נובמבר 2013

עקרונות בהתנהגות – שיעור 6

 

תאריך : 14.11.13, יום ה'.
מרצה : רויטל אלטברגר.

למידה

שינוי קבוע יחסית בהתנהגות או בפוטנציאל ההתנהגותי שמקורו בניסיון.

ללמידה תפקיד מכריע בהסתגלות של אנשים וארגונים לסביבה.

 

למידה

הגישה ההתנהגותית/הביהביוריזם (1913)

'מדע טהור'- חקר התנהגות נצפת בלבד.

אדם נולד 'לוח חלק' (Tabula Rasa) משקל רב לסביבה.

ניתן לפרק את ההתנהגות האנושית למרכיבים בסיסיים ביותר.

בני אדם הם חלק מבעלי החיים (ניסויים).

שתי תיאוריות שנלמד במסגרת הגישה:

התניה קלאסית- פאבלוב

התניה אופרנטית- סקינר

התניה קלאסית /פבלוב Pavlov (1936-1849)

כאשר שני גירויים  מופיעים יחד, והראשון יוצר תגובה רפלקסיבית, תיקשר התגובה לאחר זמן מה גם לגירוי

השני.

מכאן שבהתניה קלאסית – הלמידה מתרחשת באמצעות אסוציאציות.

http://www.youtube.com/watch?v=8OLdb9Vh10E

התניה קלאסית /פבלוב Pavlov (1936-1849)

גירוי לא מותנה -> תגובה לא מותנת                              (מזון -> ריר)

גירוי מותנה -> אינו מעורר כל תגובה                             (צלצול פעמון)

גירוי מותנה +גירוי לא מותנה -> תגובה מותנת           (פעמון +מזון -> ריר)

ואחרי הלמידה:

גירוי מותנה -> תגובה מותנת                                           (פעמון-> ריר)

תופעות מרכזיות בגישה ההתנהגותית:

הכחדה, דעיכה תהליך שבו 'נשבר' הקשר שבין הגירוי המותנה לגירוי הלא מותנה, וזאת ע"י הצגת הגירוי המותנה לבדו. העלמות התגובה הנלמדת עקב ניתוק מתמשך של הקשר שבין הגירוי המותנה לגירוי הבלתי מותנה.

החלמה ספונטנית התחדשות התגובה המותנית שהוכחדה, לאחר תקופה של מנוחה, ללא הצגת הגירוי הלא מותנה.

התניה מחדשהתניה בה מזווגים מחדש בין הגירוי המותנה לגירוי הלא מותנה, לאחר הכחדה ותקופת המתנה ממושכת.

הכללהתופעה בה התגובה המותנית מופיעה גם לנוכח גירוי הדומה לגירוי המותנה. הנטייה להגיב בתגובה המותנית לגירויים הדומים לגירוי המותנה.

הבחנה(discrimination) –תהליך בו לומדים להבחין בין שני גירויים דומים.

תרגול

אלדד נהג במכוניתו, כשלפתע התגלגל כדור לכביש. אלדד המשיך בנסיעתו, אך כמה שניות לאחר מכן רץ ילד קטן לכביש, אלדד הגיב ללא מחשבה ובלם את מכוניתו במהירות. מאז, בכל פעם שאלדד רואה כדור מתגלגל לכביש הוא מיד בולם את מכוניתו. הכדור הוא דוגמא לגירוי מותנה.

נכון/לא נכון

נימוק?

התניה אופרנטית  –
תורנדייק (Thorndike);סקינר (Skinner)

הדגש על התנהגויות רצוניות.

התנהגויות אופרנטיות – התנהגויות באמצעותן אורגניזם מפעיל את הסביבה להשגת מבוקשו.

תורנדייק- ניסוי וטעייה – ניסוי החתול בתיבה.

התניה אופרנטית – ניסוי תיבת סקינר

שלב הרכישה- מתן מזון בעקבות לחיצה על דוושה

בדיקה – הכנסת חולדה "מאומנת" לתיבה

שלב הכחדה – לחיצה על דוושה לא מובילה למתן מזון

רמה בסיסית של התגובה – רישום קצב לחיצה

http://www.youtube.com/watch?v=wXr8TGYwQ1U− שלוש = 1

תואר ראשון
תואר שני
מרצים