שם הכותב: תאריך: 11 מאי 2014

שיעור 6 – 30/3/14

טרנזקציה FBL3N מאפשרת להציג את כל השתלשלות האירועים העסקיים שנרשמו בכרטיס.

התאמה – קישור בין שורות שנרשמו בחובה לשורות שנרשמו בזכות באותו כרטיס ושיש להן קשר מסוים.

כאשר יש חשבון תוצאתי של הוצאה, הרישומים בדרך כלל יהיו בצד החובה. התאמות יתבצעו בחשבונות מאזניים שנדרש לבצע בהם התאמות, כלומר כאשר יש תנועה בחובה וצריכה להיסגר מול תנועה בזכות.

בחשבון ניתן לבצע התאמות אם:

  • החשבון מאזני.
  • סומנה לו אינדיקציה "ניהול שורות פתוחות".

כלומר אם שורה בכרטיס מסוים אינה מסומנת כ"הותאמה" סימן שמדובר בשורה של חשבון תוצאתי ו/או שורה של חשבון שלא סומנה לו אינדיקציה "ניהול שורות פתוחות".

חשבון שיש לו שורות פתוחות וסגורות הוא חשבון מאזני ושסומן לו ה-V ב"ניהול שורות פתוחות". לכרטיסים תוצאתיים אין משמעות להתאמה כי בדרך כלל בהם יהיו תנועות רק בחובה או בזכות.

סיכום

  • ישנם כרטיסים תוצאתיים שאינם ברי התאמה יסומנו עם V ירוק בעת תהליך הרישום.
  • סיכום השורות המותאמות לעולם יהיה אפס.

תאריך מסמך – תאריך שרשום על גבי אותו המסמך.

תאריך רישום – תקופה חשבונאית אליה מיוחס אותו מסמך.

*שדות הקצאה וטקסט ניתן לשנות באמצעות לחיצה על לחצן "עיפרון" בעת הימצאות בכרטיס ספציפי.

מתוך הכרטיס עצמו ניתן לשנות פרטים במסמך, כלומר מטרנזקציה FBL3N הגענו ישר לטרנזקציה FB02.

בכדי להציג אך ורק מסמכים מסוג מסוים, יש לעמוד על עמודה "סוג" -> לחצן ימני -> סינון / לחצן סינון שבסרגל הכלים.

מיון ראשי ומיון משני -> מסמנים 2 עמודות ולוחצים על לחצן הסינון.

לחצן "קוביה הונגרית" מאפשר לשנות את סדר השדות בטבלה ו/או להוסיף עוד שדות לטבלה. כל אחד מהמשתמשים יכול לשנות את אופן התצוגה לפי נוחותו. על מנת לשמור את תבנית ההצגה שנעשתה -> נלחץ על הקוביה השלישית (מצד שמאל).

בכדי לסכם על פי קטגוריה של אותה עמודה – ניתן לעמוד על עמודה מסוימת ואז ללחוץ על "סיכום ביניים".

טרנזקציה FS10N

מציגה יתרות. ב-SAP יש 16 תקופות, וטרנזקציה זו מציגה את סך הרישומים בחובה או בזכות לפי תקופות. מכאן למעשה נלקחים הרישומים לדוחות הכספיים.

תרגיל כיתה:

  1. באמצעות טרנזקציה FBL3N שורות החשבון כניסה לחשבון של כל סטודנט ויגדיר תצוגה. שם תצוגה : שם הסטודנט (באנגלית)
  2. באמצעות טרנזקציה FB10N מהי יתרת חשבונך לחודשים 1, 2, 3 – 2014.


+ 7 = תשע

תואר ראשון
תואר שני
מרצים