שם הכותב: תאריך: 05 מרץ 2015

שיעור 6

ס' 2(5)

 1. קצבה
 2. מלוג
 3. אנונה

קצבה –סכום שמשולם לאדם במחזוריות מכוח חוק, הסכום, או מצב סוציאלי.

מלוג– סכום שמשולם לאדם ע"פ צו בימ"ש(הכוונה בד"כ למזונות, גירושין וירושות)

אנונה– תשלום מחזורי אשר מתקבל מכוח רכישת זכות בעבר.

דוגמא: אדם ערירי החליט לתרום בנין שלו לעמותה מסוימת בעודו בחיים ומבקש לקבל תמורה חודשית כי הוא צריך לחיות ממשהו-על התמורה הזו אין מס.

יש לבדוק באנונה אם סכו מי הכסף שמועברים במחזוריות תמורת הנכס הם לא נגזרים ולא משקפי את גובה הנכס- כי אם כן זו מכירה הונית.!

נבחין או שזה אנונה 2(5) או שזו מכירה הונית 89 ולכן נבחין ביינהין:

פס"ד בודנהיימר- מדובר על זוג שהחליט להתגרש וההם היו בעלים משותפים בחברה, הבעל החליט להשאר בחברה ולקנות את החצי של האישה. סוכם שהבעל ישלם לאשתו מחצית משווי החברה כדי להוציא אותה מהחברה ולהישאר בעל 100% בחברה. לבעל לא היה את כל הכסף במזומן ולכן שילם לה סכום חד פעמי גדול ואת שאר הכסף שילם בתשלומים עד יום מותה. האישה דיווחה על רווח הון בתשלומים ואילו מס הכנסה טען שמדובר באנונה לפי ס' 2(5). בימ"ש קבע שאומנם עשו חישוב אקטוארי אך היא נפרדה מהנכס שלה והייתה מעדיפה לקבל הכל במזומן ולא בתשלומים. רק בגלל מצבו הכספי של הגרושה מקבלת בתשלומים ולכן בימ"ש קבע שכאשר התשלומים מחזוריים באים לסלק חוב קצוב מדובר במכירה הונית.

בימ"ש קבע זאת כי: 1. האישה רצתה לקבל תמורת הנכס שלה ( 50% מהמניות) את כספה באותה רגע ובהתאם לשווי הנכס שלה בעלות על 50% מהחברה והתשלומים באים לסלק חוב קצוב וידוע (אם משתווה םחות או יותר לערך הנכס – מכירה הונית)

קצבה/מלוג/אנונה הכנסות אלו הם על יחידים בלבד.

שיעור המס הוא לפי ס' 121.

הערה: לגבי יגיעה אישית: קצבאות בגין עבודה שנעשתה בעבר- קצבאות מ 2(5) בגלל שהתייגעתי בעבר כשעבדתי בעבודה וצברתי אותה ולכן אם מדובר בהכנסות מקצבה- נבדוק בהגדרה לפי ס' 1 האם הקצבה היא מיגיע אישית. משולמת ע"י קופת גמל ביטוח מנהלים, קצבאות עבור אובדן כושר עבודה.

כלומר: כאשר יש שאלה על קצבה- נבדוק האם 121א' או ב' לפי ס' 1 לפקודה האם נכנס ליגיעה אישית או לא.

 

ס' 2(7)- הכנסות שכירות מנכסים אחרים (שאינם מקרקעין)

 1. נכסים מוחשיים-השכרת מכונות, טרקטור, אנונה וכו'.
 2. נכסים בלתי מוחשיים- השכרה(דמי שימוש)של ידע או פטנט.

 

שיעורי מס:
חברה: ס' 126 חברות

יחיד: ס' 121 א'- מתחת לגיל 60 (זוהי הכנסה פאסיבית)

ס' 121 ב' מעל גיל 60

בסיס הדיווח:

על הכנסות מראש ס' 8(ב)- רק על הכנסות מראש ודיווח ע"פ בסיס מזומן.

לא על הכנסות מראש- מדווח לפי הדיווח הרגיל: מלאי-מצטבר. אין מלאי- מזומן.

 

פס"ד אירו-פורנירים: חברה ישראלית שפיתחה ידע בתחום של ייצור עץ פורניר, בשלב מסויים השכירה את הידע נתנה זכות שימוש לתקופה של 6 שנים לחברה זרה כאשר הייתה אופציה להאריך את התקופה ל 6 שנים לפחות. החברה שקיבלה את הזכות להשתמש בידע הוגבלה בשימוש באיזור מסויים בלבד(אזור גיאוגרפי) בעל הידע(החברה הישראלית)לא הוגבלה בשימוש והייתה רשאית להמשיך ולהפיץ את הידע בעולם לחברות נוספות(בלי בלעדיות). דובר האם זה השכרת ידע לפי 2(7( או למעשה מדובר במכירה של הידע ו(ואז זה רווח הון)

בימש קבע שבגלל שיש הגבלות שלשוכר להשתמש בזה רק באזור גאוגרפי מסויים, ואין הגבלות על המשכיר-הוא יכול להפיץ את הידע.

ככל שהמשכיר לא מוגבל/יוגבל-כך הסממן של דמי שכירות מתחזק(רווח הון עולה)

ככל שהשוכר מוגבל כך הסממן של דמי שכירות דמי שכירות מתחזק. בימ"ש קבע שמדובר בדמי שכירות.

בפס"ד זה נקבעו המבחנים להכנסה מ 2(7) לבין הכנסה מרווח הון:

 1. פרק הזמן של תקופת השכירות– ככל שפרק הזמן ארוך יותר יש סממן שההכנסה היא הונית
 2. הגבלות על השוכר-ככל שיש יותר הגבלות על השוכר כנראה שההכנסה היא פירותית מ 2(7)
 3. הגבלות על המשכיר– בעל הנכס-ככל שיש יותר הגבלות על המשכיר כנראה שמדובר ברווח הון.
 4. מבחן הבעלות– מי רשאי למכור את הנכס
 5. מבחן השווי הכלכלי-האם בתום חיי השכירות הנכס חוזר לבעלים ,כשחוזר לבעליו יישאר שווי לנכס או שלא ישאר כלום(אם לא יישאר כלום – זה רווח הון)

דוגמא למבחן הראשון– בעולם ההיי-טייק השכרה של ידע ל 4 שנים כנראה שיהיה רווח הון כי כשהידע יחזור(בתום 4 שנים) כנראה שהידע כבר לא יהיה שווה כלום כי השור כבר ישיג את הידע הזה

 

ס' 2(8)- הכנסה מחקלאות- סעיף מיותר ואין בו שימוש

הכנסות מ 2(8) חלקאות ימוסו לפי ס' 2(1) ולכן זה ס' מיותר שכן חלקאות=עסק לפי ס' 2(1) פס"ד ידיד האוניברסיטה

 

ס' 2(9) מכירת פטנט וזכויות יוצרים- הכנסה פירותית

זהו חריג להכנסות בסעיפי ב מאחר והככנסות לפי ס' 2 הם הכנסות פירותיות ואילו 2(9) היא הכנסה הונית שהמחוקק בחר למסות אותה בפרק של הפירותית ולכן נסווג אותה כפירותית.

שיעורי המס: ס' 125, בדר"כ יחול רק על יחדיים: על אף האמור לפי ס' 121 שעור המס לפי הכנסות מ 2(9) לא יעלה על 40%. (מדרגות מס שוליות לפי ס' 121 יעצר לפי ס' 125 ב 40%)

ישנם 4 תנאים מצטברים להכנסה לפי 2(9):

 1. מדובר במכירה(לא השכרה)- מכירה מוחלטת לצמיתות (אם זמנית-יכול להיות 2(7)
 2. חייבת להיות מכירה של אחד מהנכסים הבאים: פטנט, מדגם(דגם , אב טיפוס) זכויות יוצרים.
 3. המכירה היא לא בתחום עיסוקו של הממציא או היוצר.

 

 

לדוגמא:

 • משורר שכותב שיר ומוכר השיר הוא בתחום עיסוקו ולכן המכירה היא מ 2(1)
 • במאי שמפיק סרט יש לו זכויות יוצרים אבל זה תחום עיסוקו ולכן זה לא ס 2(9) אלה 2(1)
 • רו"ח שכותב ספר ההנחה שזה לא תחום עיקרו לכתוב ספרים ופעם אחת בחיו כתב ספר ולכן זה 2(9). (יכול להיות.)

   

 1. הממציא של הפטנט/זכיות יוצרים/מדגם- הוא זה שמוכר

 

לגבי פטנט/זכויות יוצרים/מדגם:

 • כאשר המכירה היא בתחום עיסוקו של המוכר/ממציא- יחול ס' 2(1)
 • כאשר מדובר בהשכרה ולא במכירה- יחול ס' 2(7)
 • כאשר מדובר במכירה ולא בהשכרה אבל המוכר הוא לא הממציא– רווח הון ס' 89
 • כאשר מדובר במכירה ואני המצאתי- ס' 2(9) פירותי!!!

בסיס הדיווח לס' 2(9) הוא מזומן בלבד!!

מקום הפקת ההכנסה– מקום המצאותו של הנכס (איפה שהפטנט נמצא) אי התייחסות למכירה ב 4(א)

פס"ד רוזנברג- מדובר בבחור ישראלי שהמציא את הפלס של המים והוא העניק זכות שימוש לחברה ישראלית להשתמש בידע של הפלס למשך 7 שנים. בימ"ש קבע שלפי ההסכם יש הרבה מגבלות שהוטלו על הממציא(על רוזנברג) וכן תקופה של 7 שנים למעשה, להערכת בימ"ש מהווה מיצויי של כל הידע מבחינת שווי הככלי (לא חושבים שעד אז יהיה שווה) ולכן בגלל התקופה והמגבלות על הבעלים כנראה שזו מכירה הונית.

הערה– אם אני משכיר נכסים שהשרת הנכסים עולה לכדי עסק ההכנסה תהיה 2(1).

אם אני משכיר טרקטורי לחקלאים רבים לדוגמא ויש לי מנגנון של שירותים נלווים אז זה עסק ויהיה 2(1).

 

מקום הפקת ההכנסה ס' 4 ג

מקום הפקת הכנסה מ 2(6) ומ 2(7) לפי ס' 4(א) (הכנסות שכירות) זה לפי מקום השימוש בנכס.

נכס– מקום הימצאותו של הנכס עבור נכסים מוחשיים בלבד.

נכסים בלתי מוחשיים– לפי מקום מושבו של המשלם(השוכר)

מקום הפקה של ס' 2(5)- הכנסות מקצבאות לפי ס' 4 (א) מקום מושבו של המשלם. אם אני מקבל קצבה מחו"ל ובחו"ל היא חייבת במס אז סמכות המיסויי הראשונה היא בחו"ל.

 

 

 

 

ס' 2(10) –סעיף סל

זהו ס' סל (כל מה שלא ממוסה מ 2(1)- 2(9) יכלל בס' הזה 2(10).

שיעורי המס:
חברה– מס חברות. יחיד-מס שולי

פס"ד ברזל- מדובר בעו"ד שקיבל על עצמו לשמש מנהל עיזבון למרות שניהול עיזבון הוא לא בתחום עיסוקו. עם סיום כהונתו זכה לסכום כסף. מר ברל טען שהוא התנדב לתפקיד ולא היה לו שיקול מסחרי ולכן זו מתנת שמיים שאינה חייבת במס. פקיד השומה ען שזה חלק ממשלח ידו ולכן זהו 2(1) בימה"ש קבע שמשום שזה לא תחום עיסוקו הרגיל מדובר בס 2(10) ולא בס' 2(1).

 

ס' 2 א- פרסים והגרלות

 • אם יש לי ס' אחר בפקודה שיכולים להגיד שההכנסה היא מרווח אחר כמו ברוך משולם שהלך לתחרות אדריכלים כחלק מהפרסום שלו אז הזכייה היא לפי ס' 2(1). ולכן ס' זה לא יחול
 • אם זה מתנה שניתנה במסגרת אישית אז ס' זה לא יחול.    
 • השתכרות או רווח מפרסים שנקבעו ע"י שר האוצר באישור ועדת הכספים.

   

  הכל גובר על ס' 2 א !!

השתכרות או רווח של אדם שתושב ישראל מפרסים והגרלות בישראל ומפרסים והגרלות ו/או מחוץ לישראל- חייבת במס על בסיס פרסונאלי.

לגבי תושב חוץ-לפי בסיס טריטוריאלי

ההכנסה הופקה בחו"ל -לפי בסיס טריטוריאלי

 

ס' 9 (28)- פטור

יש פטור עד לתקרה של 60720 מהגרלות ופרסים.

הכנסות מהגרלות עד לסכום של 60720(ינתן כנתון במבחן) פטור ממס.

הסכומים שחורגים :כמו בשכר דירה כל חריגה מקטינה את הפטור.

מעל 60720*2 (כפל הפטור) כבר אין בכלל הקלה!!

אם ההכנסה אינה פטורה- משלם 30% כלומר:

שיעור המס בפרסים והגרלות הוא לפי ס' 124ב'-שיעור מס 30%.

מקום הפקת ההכנסה-לפי ס' 4(א) מקום מושבו של המשלם.

אם מדובר על הכנסות מפרסים או הגרלות לא חוקיים- אין פטור וישולם מס מלא.

בסיס דיווח- מזומן

לסיכום:

ס' 2 א' פרסים והגרלות- עד 60,720 פטור

ס' 9(28)-לחברות וליחידים פטורים ממס.

מעל 60,820 ישלמו 30% ע"פ ס' 124ב'. בסיס דיווח- מזומן

 

פטורים

ס' 9(1)- פטור הכנסות מטובות הנאה שניתנות לנשיא מדינת ישראל

 

דוגמא לס' 2 א-פרסים והגרלות:

קיבלתי פרס בשווי 60,000 כאשר הפטור הוא עד 50000(סכום הפטור יהיה נתון בבחינה)

ניקח את כפל הפטור 100000=2* 50000

וממנו נחס את הזכייה (60000)

ההפרש זה החלק 10,000

שפטור ממס

 

כלומר החלק החייב במס הוא:
20000= 40000 – 60000

זה כמו לעשות גודל הסטייה כפול 2 כלומר:

10000= 50000 – 60000 ואז 10000*2=20000(חייב במס)

 

דגשים:

 • אם סכות הזכייה כפליים מהפטור- אז הכל חייב!

  כלומר אם תקרת פטור היא 50,000 אז מעל ל 100,000 הכל חייב במס של 30%.

 • אם הפרס הוא מזכייה לא חוקית אז ההכנסה תמוסה לפי מס שולי 121


 6 + שבע =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים