שם הכותב: תאריך: 04 דצמבר 2013

מבוא לחשבונאות פיננסית – שיעור שישי 

תאריך : 19/11/2013, יום ג'.
מרצה: רו"ח אייל הורוביץ.

מלאי:
אותן יחידות שנקנו במהלך השנה או יוצרו במהלך השנה וטרם נמכרו ליום המאזן.
כלומר, האם ביום המאזן נשארו לי סחורות שטרם נמכרו.
נקנו- במקרה של חברה שעוסקת במסחר (חנות בגדים, יהלומים, משקאות).
יוצרו- במקרה של חברה שעוסקת בייצור מוצרים (מייצרת למלאי).

דוח רווח והפסד מתחיל ב2 השורות הבאות:
מכירות
(עלות המכירות) — > כמה עלה לי למכור את המכירות שמכרתי במהלך השנה
עלות המכירות מורכבתמ-3 דברים= מלאי פתיחה (ח') + קניות נטו (ח') – (מלאי סגירה) (ז')

רווח (/הפסד) גולמי —  > הרווח הישיר שיש לי על המכירות שבוצעו במהלך השנה

מכירות אלה לב ליבה של הפירמה.

מלאי פתיחה– המלאי איתו אני פותח את השנה.

דוגמא:
נקנה מלאי של 1000 יחידות, ב4 שקלים ליחידה (4000)
נמכרו 300 יחידות ב-10 שקלים ליחידה (3000)

 • מכירות- 3000
 • עלות המכירות/ עלות המכר  -> מלאי התחלתי- 0
  4,000 (מלאי שנקנה)
  2,800 (מלאי שנשאר)
  ——–
  1,200
 • 3,000 – מכירות
  (1,200) – עלות המכירות
  =
  1,800 – רווח גולמי

כיצד נרשמת פקודת היומן למלאי סגירה (בשנה הנוכחית):

חובה- מלאי סגירה (מהווה נכס -> מאזני)
זכות- מלאי סגירה ( מקטין את עלות המכר/ הקטנת פקודת ההכנסות לאותו מוצר -> תוצאתי )

בהתאם לדוגמא:
ח'- מלאי סגירה 2,800 (נכס-> מאזני)
ז'- מלאי סגירה 2,800 ("איזון" פקודת החובה שנרשמה כשנקנה המלאי)


מלאי סגירה הופך להיות מלאי פתיחה, כלומר לעולם מלאי הסגירה יהיה שווה למלאי הפתיחה בשנה לאחר מכן.
מלאי סגירה (חובה -> מאזני) יעבור לשנה הבאה להיות פריט תוצאתי בחובה!!

המשך הדוגמא:
נמכרו 600 יחידות בשנה הבאה מתוך ה700 ב6,000 ש"ח

 • מכירות- 6,000
 • עלות המכירות-  2,800 +
  0 (כיוון שלא נקנתה סחורה נוספת)

  400
  =
  2,400
 • רווח גולמי- 6,000- 2,400
  3,600

לצילום השיעור− 1 = שש

תואר ראשון
תואר שני
מרצים