שם הכותב: תאריך: 09 דצמבר 2013

 

 

 

קמירות (Convexity)

 • לאג"ח 1 ולאג"ח 2 בנקודה A:
  • מחיר זהה
  • תשואה לפדיון זהה
  • מח"מ זהה (נגזרת)
 • ניתן לראות כי על אף כל זאת השינוי במחיר האיגרת אם התשואה עולה מ-y0 ל-y1 יהיה שונה לאג"ח 1 (P0-P1) ולאג"ח 2 (P0-P2).

  זאת למרות שהמח"מ מראה הערכה של שינוי זהה (P0-P3).

 • הסיבה – אג"ח 1 פחות קמורה…

 • שיפוע בנקודה מסוימת על העקומה שווה לנגזרת. באותה נקודה.
 • קמירות הפונקציה מתארת את קצב השינוי הנגזרת אם אני זז על העקומה.
 • קמירות מודדת את קצב השתנות הנגזרת.
 • משמע – קמירות הפונקציה היא נגזרת ראשונה של מח"מ מתוקנן. או נגזרת שנייה של מחיר האיגרת (לפי תשואה).
 • בגרף – הקמירות של אג"ח 2 משתנה מהר יותר משמע אג"ח 2 קמורה יותר מאג"ח 1.
 • השימוש במח"מ כאומדן לשינוי במחיר האג"ח מתבסס על הנגזרת הראשונה בלבד ולכן ככל שנתרחק זה פוגע בדיוק.קמירות – הצגה גרפית

 • ניתן לראות גרפית את פונקציית האג"ח, האומדן למחיר לפי המח"מ ואומדן המחיר לפי מח"מ + קמירות.
 • נזכור כי עבור קירוב מח"מ + קמירות
  • עבור עלייה בתשואה: הערכת יתר למחיר, משמע ירידה נמוכה מבפועל.
  • עבור ירידה בתשואה: הערכת חסר לעלייה במחיר, משמע עלייה נמוכה מעלייה בפועל.

   − 1 = שבע

תואר ראשון
תואר שני
מרצים