שם הכותב: תאריך: 20 אפריל 2015

סטטיסטיקה 2 – שיעור 6

 

המשך התפלגות t-

 

חישוב רווח בר סמך-

 


 

* יש למצוא איזון בין הרווח בר סמך לרמת הביטחון. ברמת ביטחון גבוהה יהיה רווח בר סמך רחב ומדויק יותר אך יכול להיווצר מצב שיהיה אינו יעיל, הרווח יהיה רחב מדי ויהיה מדובר בתוצאה שהיה ניתן להגיע אליה גם בלי מחקר.

 

חסמים-

הגבולות שבהן a מינימלית נמצאת. בהתפלגות t, בשונה מהתפלגות Z, לוח ההתפלגות מוגבל ולכן אין את כל ההסתברויות. כדי למצוא את טווח ההסתברות יש להגיע לדרגת החופש הרלוונטיות ולראות בין אילו הסתברויות t נמצא => הסתברויות אלו יהיו הטווח של a מינימלית.

 

הקשר בין רווח בר סמך להשערות-

יש לבדוק האם מה שמופיע בהשערת האפס מוכל ברווח בר סמך. אם כן, לא ניתן לדחות ואם לא אז ניתן לדחות את השערת האפס (חיזוק לכך יכול להתבטא גם לפי הממוצע- אם הוא בכיוון של השערת האפס אז לא ניתן לדחות אותה ואם הוא אינו בכיוון אז ניתן לדחות אותה).

* אם בa מסוימת (0.025) דחינו את השערת האפס אז בa שגדולה ממנה (0.04) בוודאות נדחה.

* בבדיקת השערות המסקנה בהשערה דו צדדית בa מסוימת זהה למסקנה בהשערה חד צדדית בa/2.חמש × 2 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים